Skip to content

Onlearn.gr | Online Φροντιστήριο | Εργασίες, Μαθήματα

ΕΑΠ - ΔΕΟ: Διοίκηση Επιχειρήσεων

ΔΕΟ 24 - Δημόσια Διοίκηση & Πολιτική


Τάξη
Θεόφιλος Διαμάντης
Αγόρασε για €135

Μέσα από το Πρόγραμμα Σπουδών ΔΕΟ 24 του Onlearn.gr, κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους, θα διδαχθούμε τα εξής αντικείμενα: τις βασικές έννοιες και θεωρητικές προσεγγίσεις του γνωστικού αντικειμένου της δημόσιας διοίκησης και πολιτικής και να παρουσιάσει τις μεταρρυθμίσεις που συντελούνται στη δημόσια διοίκηση & πολιτική.

ΔΕΟ 24 - Δημόσια Διοίκηση & Πολιτική για Σπουδές στο Ε.Α.Π.

deo24_onlearn

Πρόγραμμα σπουδών: ΔΕΟ

ΔΕΟ 24 - Δημόσια Διοίκηση & Πολιτική


videoplay2

60

Βιντεομαθήματα Online

timeclock

18

Διάρκεια σε ώρες

shmeivseis

80

Σημειώσεις αρχεία pdf

pdfshm

70

Διαφάνειες αρχεία pdf

Αγόρασε για €135

 

Δείτε τα δωρεάν βιντεο μας & γνωρίστε τον κόσμο της online εκπαίδευσης onlearn.gr!

 

Δείτε τα δωρεάν pdf μας & γνωρίστε τον κόσμο της online εκπαίδευσης onlearn.gr!

 

Αγόρασε online τις εκπαιδευτικές υπηρεσίες onlearn.gr

 

 

 

Μέσα από το Πρόγραμμα Σπουδών Onlearn.gr για την ΔΕΟ 24 - Δημόσια Διοίκηση & Πολιτική , θα επικεντρωθούμε στα εξής αντικείμενα:

Δημόσια Πολιτική και Διακυβέρνηση

Ύλη:

Βασικές θεωρητικές προσεγγίσεις και παραδείγματα δημόσιας διοίκησης και δημόσιας πολιτικής,Νέο Δημόσιο Management, , στάδια του κύκλου δημόσιας πολιτικής (Συγκρότηση Κυβερνητικής Ατζέντας – Διαμόρφωση Πολιτικής – Λήψη Αποφάσεων – Εφαρμογή – Αξιολόγηση) , κυβερνητικής και διοικητικής δράσης.

Το Ελληνικό Διοικητικό Σύστημα

Ύλη:

Θεσμική συγκρότηση και τις κύριες λειτουργίες του ελληνικού συστήματος διακυβέρνησης, σχέσεις μεταξύ πολιτικής εξουσίας και δημόσιας διοίκησης, της οργάνωσης του διοικητικού συστήματος της χώρας: Υπουργεία και Εποπτευόμενοι φορείς, Αποσυγκεντρωμένη Διοίκηση, Τοπική Αυτοδιοίκηση, Ανεξάρτητες Αρχές.

Θεσμοί και Πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Ύλη:

Ιστορική/εξελικτική πορεία της διαδικασίας της Ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης , θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τον τρόπο λειτουργίας του πολιτικού συστήματος και τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων στην ΕΕ, διάσταση/διάκριση μεταξύ υπερεθνικών και διακυβερνητικών χαρακτηριστικών του συστήματος διακυβέρνησης της Ένωσης.

Δημοσιονομική Διαχείριση – Ο Δημόσιος Τομέας

Ύλη:

Ευθύνες και τον ρόλο του δημόσιου τομέα στην οικονομία, κύριες δραστηριότητες του κράτους και να αντιλαμβάνονται τους τρόπους, με τους οποίους δύναται αυτό να χρηματοδοτεί τις δαπάνες του, τον ρόλο του κράτους στις περιπτώσεις αποτυχιών της αγοράς.

 

Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας για διαθεσιμότητα που αφορά:

Η ψηφιακή τάξη onlearn.gr βρίσκετε δίπλα σας με:

quidance

Καθοδήγηση

Εβδομαδιαία καθοδήγηση στην πλατφόρμα εκπαίδευσης.

resource

Εκπαιδευτικό υλικό

Βιντεομαθήματα, σημειώσεις, ασκήσεις, εργασίες & quiz αυτοαξιολόγησης.

forum

Φόρουμ

Επίλυση αποριών και δημιουργικός διάλογος με καθηγητές-forums.

group

Γκρουπ

Θεματικές ομάδες ενημερώσεων γκρουπ-group.

Οι ερωτήσεις σας για την ΔΕΟ 24 - Q&ΑΓενική περιγραφή της ΘΕ ΔΕΟ 24

Σκοπός της ενότητας είναι, να σας εισάγει στις βασικές έννοιες και θεωρητικές προσεγγίσεις του γνωστικού αντικειμένου της δημόσιας διοίκησης και πολιτικής και να παρουσιάσει τις μεταρρυθμίσεις που συντελούνται στη δημόσια διοίκηση και πολιτική, να παρουσιάσει τη διαχρονική πορεία της δομής και λειτουργίας της ελληνικής δημόσιας διοίκησης, να δώσει μία εικόνα της ιστορικής εξέλιξης, δομής και λειτουργίας της ΕΕ, έτσι ώστε να γίνει κατανοητό πως οι δημόσιες πολιτικές της ΕΕ επηρεάζουν τις δημόσιες πολιτικές της χώρας μας, να εισάγει στην προβληματική γύρω από το θεσμό των δημοσίων επιχειρήσεων και της ιδιωτικοποίησής τους, καθώς το κράτος μέσα από τις πολιτικές αυτές ασκεί ένα σημαντικό μέρος της δημόσιας πολιτικής του, να ενημερώσει γύρω από τις διαδικασίες του δημόσιου προϋπολογισμού (κατάρτιση, ψήφιση, εκτέλεση, έλεγχος), που αποτελεί το σημαντικότερο μέσο με το οποίο το κράτος υλοποιεί τις δημόσιες πολιτικές του.

Γνωστικά Αντικείμενα της ΘΕ ΔΕΟ 24

α) Δημόσια Πολιτική και Διακυβέρνηση β) Το Ελληνικό Διοικητικό Σύστημα γ) Θεσμοί και Πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης δ) Δημοσιονομική Διαχείριση – Ο Δημόσιος Τομέας

Πόσες είναι οι Γραπτές Εργασίες και σε τι χρονική προθεσμία υποβάλλονται;

Το πρόγραμμα μελέτης της Θ.Ε. συμπεριλαμβάνει την υλοποίηση 4 Εργασιών. Προϋπόθεση για τις τελικές εξετάσεις είναι η εκπόνηση των γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους. Συγκεκριμένα, ο μέσος όρος των βαθμών των Εργασιών συμμετέχει κατά 30% στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της ενότητας και ο βαθμός των εξετάσεων συμμετέχει αντίστοιχα κατά 70%. Οι υποχρεωτικές εργασίες είναι 4: οι δύο πρώτες αφορούν του τόμους Α’&Β’ της διδακτέας ύλης - Δημόσια Διοίκηση & Πολιτική -, η τρίτη αφορά τον τόμο Γ’ της διδακτέας ύλης - Ευρωπαϊκή Ενοποίηση και εξέλιξη αυτής -, και η τελευταία εργασία αναφέρεται τον τόμο Δ’ της διδακτέας ύλης – Οικονομικά Δημοσίων Επιχειρήσεων & Προϋπολογισμός Δημοσίων Φορέων και Οργανισμών. Η μελέτη, κατανόηση και επίλυση των Εργασιών, μας προετοιμάζει δυναμικά και στοχευμένα για την επιτυχία μας επί των αντίστοιχων θεμάτων των εξετάσεων.

Αυτό είναι το σχεδιάγραμμα της τάξης:

Εργασίες ΔΕΟ 24 2023-24

Σε αυτή την ενότητα θα βρείτε: Τις εργασίες μαζί με τις λύσεις τους , Βιντεο & Pdf, του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους καθώς και βιβλιογραφία και οδηγίες για σύστημα Harvard ή ΑΡΑ.

Πρότυπη λύση 4ης εργασίας 2023-24
Πρότυπη λύση 3ης εργασίας 2023-24
Πλάνο επίλυσης 3ης πρότυπης εργασίας 2023-24 | Video/Pdf
Πρότυπη λύση 2ης εργασίας 2023-24 | Video/Pdf
Πρότυπη λύση 1ης εργασίας 2023-24 | Video/Pdf
Οδηγίες εκπόνησης γραπτών εργασιών ΔΕΟ 24 - Σύστημα Harvard ή ΑΡΑ | Pdf
Βιβλιογραφία - ΔΕΟ 24 - Δημόσια Διοίκηση & Πολιτική | Pdf

Λυμένα θέματα εργασιών προηγούμενων ετών ΔΕΟ 24

Σε αυτή την ενότητα θα βρείτε: Λυμένα θέματα εργασιών , Βίντεο & Pdf, προηγούμενων ετών ΔΕΟ 24.

Πρότυπες λύσεις γραπτών εργασιών - 1η εργασία 2018-23 | Video/Pdf
Πρότυπες λύσεις γραπτών εργασιών - 2η εργασία 2018-23 | Video/Pdf
Πρότυπες λύσεις γραπτών εργασιών - 3η εργασία 2018-23 | Video/Pdf
Πρότυπες λύσεις γραπτών εργασιών - 4η εργασία 2018-23 | Video/Pdf
Γραπτές Εργασίες 2013-14 &17-18 | Pdf

Έλεγχος λογοκλοπής εργασιών - Plagiarism check

Σε αυτή την ενότητα θα μπορείτε να υποβάλετε την εργασία σας για έλεγχο λογοκλοπής.

Έλεγχος λογοκλοπής 4ης εργασίας
Έλεγχος λογοκλοπής 3ης εργασίας
Έλεγχος λογοκλοπής 2ης εργασίας
Έλεγχος λογοκλοπής 1ης εργασίας

Μελέτη στην ψηφιακή τάξη onlearn.gr - Συχνές ερωτήσεις

Σε αυτή την ενότητα θα βρείτε: Μελέτη στην ψηφιακή τάξη onlearn.gr - Συχνές ερωτήσεις

Πως βλέπω τα βιντεομαθήματα-σημειώσεις | Video
Πως επικοινωνώ με τους καθηγητές στο onlearn.gr | Video
Πως βλέπω τα γεγονότα στο ημερολόγιο | Video

Χρονοδιάγραμμα μελέτης ΔΕΟ 24

Χρονοδιάγραμμα μελέτης ΔEO 24

Χρονοδιάγραμμα μελέτης ΔΕΟ 24 | Excel

Online μαθήματα - ΔΕΟ 24 - 2023-24

Σε αυτή την ενότητα θα βρείτε: Online μαθήματα - ΔΕΟ 24

3ο Online μάθημα 2023-24 | Video/Pdf
2ο Online μάθημα 2023-24 | Video/Pdf
1ο Online μάθημα 2023-24 | Video/Pdf
4ο Online μάθημα 2023-24 | Video/Pdf

Εβδομάδα μελέτης 1: Βασικές έννοιες της Δημόσιας Διοίκησης και της Δημόσιας Πολιτικής

Κεφάλαιο 1. Θεωρητικές έννοιες και βασικές γνώσεις

Δημόσια και ιδιωτικά αγαθά - Διαφορές Δημόσιου και Ιδιωτικού τομέα | Video/Pdf
Θεωρητική πλαισίωση της Αυτοδιοίκησης | Video/Pdf
Ορολογία της διακυβέρνησης - Δημόσιο συμφέρον | Video/Pdf

Εβδομάδα μελέτης 2: Γραφειοκρατία

Γραφειοκρατία

Γραφειοκρατία - Απαρχές και εξέλιξη | Video/Pdf
Η οργάνωση των γραφειοκρατιών – Μέρος 1ο | Video/Pdf
Η οργάνωση των γραφειοκρατιών – Mέρος 2ο | Video/Pdf
Η Γραφειοκρατία σε απολυταρχικά κράτη | Video/Pdf
Η Γραφειοκρατία στην Ιαπωνία | Video/Pdf

Εβδομάδα μελέτης 3: Ο κύκλος της δημόσιας πολιτικής - Εξωγενείς παράγοντες μεταρρυθμίσεων

Κεφάλαιο 3. Ο κύκλος της δημόσιας πολιτικής Κεφάλαιο 5. Εξωγενείς παράγοντες μεταρρυθμίσεων

Φάσεις του κύκλου δημόσιας πολιτικής | Video/Pdf
Διαμόρφωση πολιτικής μέσω του κύκλου δημόσιας διοίκησης | Video/Pdf
Οι μεταρρυθμίσεις ως παγκόσμιο φαινόμενο | Video/Pdf

Εβδομάδα μελέτης 4: Δημόσια Πολιτική

Δημόσια Πολιτική

Δημόσια Πολιτική - Επισκόπηση | Video/Pdf
Μοντέλα ανάλυσης της πολιτικής διαδικασίας | Video/Pdf
Ο κύκλος της δημόσιας πολιτικής – Μέρος 1ο | Video/Pdf
Ο κύκλος της δημόσιας πολιτικής – Μέρος 2ο | Video/Pdf

Εβδομάδα μελέτης 5: Δημόσια πολιτική στην Ελλάδα & Ρυθμιστική διακυβέρνηση

2. Δημόσια πολιτική στην Ελλάδα 4. Ρυθμιστική διακυβέρνηση, καλή νομοθέτηση και δημόσια διοίκηση

Δημόσια πολιτική στην Ελλάδα – Μέρος 1ο | Video/Pdf
Δημόσια πολιτική στην Ελλάδα – Μέρος 2ο | Video/Pdf
Δημόσια πολιτική στην Ελλάδα – Μέρος 3ο | Video/Pdf
Δημόσια πολιτική στην Ελλάδα – Μέρος 4ο | Video/Pdf
Ρυθμιστική διακυβέρνηση, καλή νομοθέτηση και δημόσια διοίκηση – Μέρος 1ο | Video/Pdf
Ρυθμιστική διακυβέρνηση, καλή νομοθέτηση και δημόσια διοίκηση – Μέρος 2ο | Video/Pdf
Ρυθμιστική διακυβέρνηση, καλή νομοθέτηση και δημόσια διοίκηση – Μέρος 3ο | Video/Pdf
Διαχρονική Επισκόπηση – Μέρος 1ο | Video/Pdf
Διαχρονική Επισκόπηση – Μέρος 2ο | Video/Pdf
Όψεις της διοικητικής μεταρρύθμισης | Video/Pdf

Εβδομάδα μελέτης 6: Θεωρίες & Βασικές αξίες Δημόσιας Διοίκησης

Κεφάλαιο 2. Θεωρίες Δημόσιας Διοίκησης Κεφάλαιο 4. Βασικές αξίες Δημόσιας διοίκησης

Προσεγγίσεις της δημόσιας διοίκησης | Video/Pdf
Δύο σύγχρονες τάσεις της δημόσιας διοίκησης | Video/Pdf
Αξίες και τάσεις της δημόσιας διοίκησης | Video/Pdf
Σύγχρονες μεταρρυθμίσεις στη δημόσια διοίκηση | Video/Pdf

Εβδομάδα μελέτης 7: Σύνταγμα και δημόσια διοίκηση -Σχέσεις δημόσιας διοίκησης & πολιτικής εξουσίας

1. Σύνταγμα και δημόσια διοίκηση 3. Σχέσεις δημόσιας διοίκησης και πολιτικής εξουσίας

Σύνταγμα και Δημόσια Διοίκηση – Μέρος 1ο | Video/Pdf
Σύνταγμα και Δημόσια Διοίκηση – Μέρος 2ο | Video/Pdf
Σχέσεις δημόσιας διοίκησης και πολιτικής εξουσίας – Μέρος 1ο | Video/Pdf
Σχέσεις δημόσιας διοίκησης και πολιτικής εξουσίας – Μέρος 2ο | Video/Pdf
Σχέσεις δημόσιας διοίκησης και πολιτικής εξουσίας – Μέρος 3ο | Video/Pdf

Εβδομάδα μελέτης 8: Κυβέρνηση και κυβερνητικά όργανα

6. Κυβέρνηση και κυβερνητικά όργανα 7. Τα Υπουργεία: Κεντρικές υπηρεσίες, οργάνωση και λειτουργία

Βασικά όργανα της Πολιτείας –Μέρος 1ο | Video/Pdf
Βασικά όργανα της Πολιτείας –Μέρος 2ο | Video/Pdf
Υπουργεία και κεντρικές υπηρεσίες – Mέρος 1 | Video/Pdf
Υπουργεία και κεντρικές υπηρεσίες – Mέρος 2 | Video/Pdf

Εβδομάδα μελέτης 9: Οι ανεξάρτητες αρχές - Έλεγχοι στη δημόσια διοίκηση

8. Οι ανεξάρτητες αρχές 9. Έλεγχοι στη δημόσια διοίκηση

Ανεξάρτητες Αρχές– Mέρος 1 | Video/Pdf
Ανεξάρτητες Αρχές– Mέρος 2 | Video/Pdf
Έλεγχοι στη Δημόσια Διοίκηση– Mέρος 1 | Video/Pdf
Έλεγχοι στη Δημόσια Διοίκηση– Mέρος 2 | Video/Pdf

Εβδομάδα μελέτης 10: Η αποσυγκέντρωση της δημόσιας διοίκησης -Τοπική αυτοδιοίκηση

10. Η αποσυγκέντρωση της δημόσιας διοίκησης: Οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις 11. Τοπική αυτοδιοίκηση: Οι Δήμοι 12. Τοπική αυτοδιοίκηση: Οι Περιφέρειες

Αποσυγκέντρωση | Video/Pdf
Οι Δήμοι – Μέρος 1ο | Video/Pdf
Οι Δήμοι – Μέρος 2ο | Video/Pdf
Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση – Μέρος 1ο | Video/Pdf
Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση – Μέρος 2ο | Video/Pdf

Εβδομάδα μελέτης 11: Το δημοσιοϋπαλληλικό σώμα

13. Το δημοσιοϋπαλληλικό σώμα: Κατηγορίες υπαλλήλων και συστήματα προσλήψεων 14. Το δημοσιοϋπαλληλικό σώμα: Υπηρεσιακό καθεστώς, σταδιοδρομία και κινητικότητα των υπαλλήλων

Το δημοσιοϋπαλληλικό σώμα – Μέρος 1ο | Video/Pdf
Το δημοσιοϋπαλληλικό σώμα – Μέρος 2ο | Video/Pdf
Υπηρεσιακό καθεστώς, κινητικότητα &σταδιοδρομία των υπαλλήλων – Μέρος 1ο | Video/Pdf
Υπηρεσιακό καθεστώς, κινητικότητα &σταδιοδρομία των υπαλλήλων – Μέρος 2ο | Video/Pdf

Εβδομάδα μελέτης 12: Η έννοια & οι βασικές θεωρίες της ευρωπαικής ενοποίησης

Κεφάλαιο 1. Η έννοια & οι βασικές θεωρίες της ευρωπαικής ενοποίησης Κεφάλαιο 2. Ιστορική αναδρομή της ΕΕ

H ευρωπαϊκή ενοποίηση | Video/Pdf
Θεωρίες Ευρωπαικής ενοποίησης | Video/Pdf
Η πορεία της ΕΕ μέσα στον χρόνο | Video/Pdf

Εβδομάδα μελέτης 14: Η Ευρωπαική επιτροπή - Το Ευρωκοινοβούλιο

Κεφάλαιο 3. Η Ευρωπαική επιτροπή Κεφάλαιο 4. Το συμβούλιο των υπουργών Κεφάλαιο 5. Το Ευρωκοινοβούλιο Κεφάλαιο 6. Tα άλλα όργανα της Ε.Ε.

Ευρωπαική επιτροπή | Video/Pdf
Το συμβούλιο της Ευρωπαικής ένωσης | Video/Pdf
Το συστημα προεδρίας του συμβουλίου | Video/Pdf
Το Ευρωπαικό κοινοβούλιο | Video/Pdf
Η κοινή εξωτερική πολιτική ασφάλειας | Video/Pdf
Τα Εθνικά κοινοβούλια και το Ευρωπαικό κοινοβούλιο | Video/Pdf
Η περιφερειακή πολιτική της Ε.Ε. | Video/Pdf
Εξέλιξη και οι θεσμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης | Video/Pdf

Εβδομάδα μελέτης 15: Η ιστορική διαμόρφωση του ελληνικού πολιτικο-διοικητικού συστήματος

Η ιστορική διαμόρφωση του ελληνικού πολιτικο-διοικητικού συστήματος

Διαχρονική Επισκόπηση – Μέρος 1ο | Video/Pdf
Διαχρονική Επισκόπηση – Μέρος 2ο | Video/Pdf
Όψεις της διοικητικής μεταρρύθμισης | Video/Pdf

Εβδομάδα μελέτης 16: Το πολιτικό σύστημα της ΕΕ

Το πολιτικό σύστημα της ΕΕ

Το πολιτικό σύστημα της ΕΕ - Εισαγωγή | Video/Pdf
Το νομικό σύστημα | Video/Pdf
Τα θεσμικά όργανα και οι οργανισμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης | Video/Pdf

Εβδομάδα μελέτης 17: Ενιαία αγορά και εσωτερικές πολιτικές

Ενιαία αγορά και εσωτερικές πολιτικές

Ενιαία αγορά και εσωτερικές πολιτικές - Ενιαία Αγορά | Video/Pdf
Εσωτερικές Πολιτικές | Video/Pdf

Εβδομάδα μελέτης 18: Δαπάνες και προϋπολογισμός στην ΕΕ

Δαπάνες και προϋπολογισμός στην ΕΕ

Δαπάνες και προϋπολογισμός στην ΕΕ - Προϋπολογισμός | Video/Pdf
Δαπάνες και προϋπολογισμός στην ΕΕ - Δαπάνες | Video/Pdf

Εβδομάδα μελέτης 22: Δημόσιες επιχειρήσεις

Δημόσιες επιχειρήσεις

Τα χαρακτηριστικά των δημοσίων επιχειρήσεων | Video/Pdf
Τα είδη των δημοσίων επιχειρήσεων | Video/Pdf
Η στοχοθεσία των δημοσίων επιχειρήσεων | Video/Pdf
Πολιτικές τιμολόγησης των δημοσίων επιχειρήσεων | Video/Pdf
Αξιολόγηση επενδύσεων στις δημόσιες επιχειρήσεις | Video/Pdf

Εβδομάδα μελέτης 23: Ο δημόσιος τομέας

5. Ο δημόσιος τομέας

Ο δημόσιος τομέας – Μέρος 1ο | Video/Pdf
Ο δημόσιος τομέας – Μέρος 2ο | Video/Pdf

Εβδομάδα μελέτης 24: Η εμβάθυνση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης

Η εμβάθυνση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης

Μετά την Έκθεση των 5 Προέδρων | Video/Pdf
Προβλήματα διακυβέρνησης της ΟΝΕ | Video/Pdf
Πακέτο εμβάθυνσης της ΟΝΕ | Video/Pdf
Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας | Video/Pdf

Εβδομάδα μελέτης 25: Ευθύνες του δημόσιου τομέα

Ευθύνες του δημόσιου τομέα

Ο ρόλος του κράτους στην οικονομία | Video/Pdf
Η σκέψη των οικονομολόγων του δημοσίου τομέα | Video/Pdf
Αποτυχίες της αγοράς | Video/Pdf

Εβδομάδα μελέτης 26: Οικονομικά Δημ. Επιχειρήσεων & Προϋπολογισμός

Κεφάλαιο 6. Προυπολογισμός δημοσίων φορεών

Ζητήματα κοινωνικής αποτιμησης επενδύσεων | Video/Pdf
Οικονομικά Δημοσίων Επιχειρήσεων &ι Προϋπολογισμός Δημοσίων Φορέων & Οργανισμών | Video/Pdf
Ζητήματα προυπολογισμού | Video/Pdf

Εβδομάδα μελέτης 27: Νέα Οικονομική Διακυβέρνηση στην ΕΕ

Νέα Οικονομική Διακυβέρνηση στην ΕΕ

Η Νέα Οικονομική Διακυβέρνηση – Μέρος 1ο | Video/Pdf
Η Νέα Οικονομική Διακυβέρνηση – Μέρος 2ο | Video/Pdf

Εβδομάδα μελέτης 29: ΕΛΙΑΜΕΠ – Δημόσια Διοίκηση στη διάρκεια της κρίσης

ΕΛΙΑΜΕΠ – Δημόσια Διοίκηση στη διάρκεια της κρίσης

Εξορθολογισμός των διαδικασιών προϋπολογισμού | Video/Pdf
Δημιουργία δικτύου δημοσιονομικών υπηρεσιών | Video/Pdf
Δημοσιονομική διαφάνεια και εγγυήσεις | Video/Pdf
Η προσαρμογή των διοικητικών δομών για την άσκηση της πολιτικής των ιδιωτικοποιήσεων | Video/Pdf

Online επαναληπτικά μαθήματα - ΔΕΟ 24 - 2021-23

Σε αυτή την ενότητα θα βρείτε: Online επαναληπτικά μαθήματα - ΔΕΟ 24

1ο Επαναληπτικό Online μάθημα 2022-23 | Video/Pdf
2ο Επαναληπτικό Online μάθημα 2022-23 | Video/Pdf
1ο Επαναληπτικό Online μάθημα 2021-22 | Video/Pdf
2ο Επαναληπτικό Online μάθημα 2021-22 | Video/Pdf

Επαναληπτικό υλικό ΔΕΟ 24

Σε αυτή την ενότητα θα βρείτε: Προτεινόμενα θέματα, ερωτήσεις -απαντήσεις θεμάτων σε βιντεο και pdf.

Επαναληπτικές σημειώσεις | Pdf
Επανάληψη πολλαπλών επιλογών - Το Σύγχρονο Διοικητικό Σύστημα στην Ελλάδα
Σημαντικά σημεία της ύλης ΔΕΟ 24 | ebook
Επανάληψη ύλης - Α τόμος | Pdf
Επανάληψη ύλης - B τόμος | Pdf
Επανάληψη ύλης - Γ τόμος | Pdf
Επανάληψη ύλης - Δ τόμος | Pdf
Συνδυαστικά θέματα με τη μορφή διαγραμμάτων | Pdf
Ερωτήσεις - απαντήσεις Όλοι οι Tόμοι | Pdf

Αξιολόγηση Εκπαιδευτή - Υλικού ΔΕΟ 24

Αξιολόγηση Εκπαιδευτή - Υλικού ΔΕΟ 24

Αξιολόγηση - Υλικού - Εκπαιδευτή ΔΕΟ 24 | survey

Αξιολόγηση Εκπαιδευτή - Υλικού ΔΕΟ 24

1 Ιούλ.

Αξιολόγηση Εκπαιδευτή - Υλικού ΔΕΟ 24

Αξιολόγηση - Υλικού - Εκπαιδευτή ΔΕΟ 24 | survey
Πίσω στην κορυφή