Skip to content

Onlearn.gr | Online Φροντιστήριο | Εργασίες, Μαθήματα

ΕΑΠ - ΔΕΟ: Διοίκηση Επιχειρήσεων

ΔΕΟ 31 - Χρηματοοικονομική Διοίκηση


Τάξη
Αγγελική Κλάδου
Αγόρασε για €135

Η θεματική ενότητα ΔΕΟ 31 στοχεύει να σας παρουσιάσει το ρόλο του χρήματος & της νομισματικής πολιτικής στην οικονομία, τη δομή της αγοράς συναλλάγματος & τον προσδιορισμό των συναλλαγματικών ισοτιμιών, τους μηχανισμούς άσκησης κερδοσκοπίας, καθώς & την παρεμβατική πολιτική της κεντρικής τράπεζας.

ΔΕΟ 31 - Χρηματοοικονομική Διοίκηση για Σπουδές στο Ε.Α.Π.

deo31_fr

Πρόγραμμα σπουδών: ΔΕΟ

ΔΕΟ 31 - Χρηματοοικονομική Διοίκηση


videoplay2

80

Βιντεομαθήματα Online

timeclock

22

Διάρκεια σε ώρες

shmeivseis

90

Σημειώσεις αρχεία pdf

pdfshm

80

Διαφάνειες αρχεία pdf

Αγόρασε για €135

 

Δείτε τα δωρεάν βιντεο μας & γνωρίστε τον κόσμο της online εκπαίδευσης onlearn.gr!

 

Δείτε τα δωρεάν pdf μας & γνωρίστε τον κόσμο της online εκπαίδευσης onlearn.gr!

 

 

Αγόρασε online τις εκπαιδευτικές υπηρεσίες onlearn.gr

 

 

Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας για διαθεσιμότητα που αφορά:

 

 

Η ψηφιακή τάξη onlearn.gr βρίσκετε δίπλα σας με:

 

quidance

Καθοδήγηση

Εβδομαδιαία καθοδήγηση στην πλατφόρμα εκπαίδευσης.

resource

Εκπαιδευτικό υλικό

Βιντεομαθήματα, σημειώσεις,ασκήσεις,εργασίες και quiz αυτοαξιολόγησης.

forum

Φόρουμ

Επίλυση αποριών και δημιουργικός διάλογος με καθηγητές-forums.

group

Γκρουπ

Θεματικές ομάδες ενημερώσεων γκρουπ-group.

Οι ερωτήσεις σας για την ΔΕΟ 31 - Q&ΑΓενική περιγραφή της ΘΕ ΔΕΟ 31

Με την επιτυχή ολοκλήρωση της ΘΕ ΔΕΟ 31, οι φοιτητές μπορούν να μάθουν τον Ορισμό της ζήτησης του χρήματος, τη κατανόηση του τραπεζικού συστήματος και της προσφοράς του χρήματος, τη περιγραφή και εξήγηση της νομισματικής πολιτικής, τη κατανόηση των αγορών συναλλάγματος, την ανάλυση των θεμελιωδών εννοιών της μελλοντικής και παρούσας αξίας του χρήματος, την επεξήγηση της έννοιας της καθαρής ταμειακής ροής, τη περιγραφή των παράγωγων αξιογράφων, την κατανόηση της έννοιας του κινδύνου και της διαδικασίας αντιστάθμισής του, την εισαγωγή στο χρηματοοικονομικό σύστημα, τη κατανόηση της σχέσης απόδοσης και κινδύνου μιας επένδυσης.

Γνωστικά Αντικείμενα της ΘΕ ΔΕΟ 31

α)Χρήμα και Τράπεζες - Συνάλλαγμα β)Χρηματοοικονομική Ανάλυση και Διοικητική γ)Παράγωγα Αξιόγραφα δ) Διαχείριση Χαρτοφυλακίου

Πόσες είναι οι Γραπτές Εργασίες και σε τι χρονική προθεσμία υποβάλλονται;

Το πρόγραμμα μελέτης της ΔΕΟ 31 περιλαμβάνει την υλοποίηση 4 εργασιών. Για τη συμμετοχή στις τελικές εξετάσεις της θεματικής ενότητας είναι απαραίτητη η ‘’συγκέντρωση’’ 20 βαθμών μέσα από την εκπόνηση των γραπτών εργασιών του εκάστοτε ακαδημαϊκού έτους. Ο μέσος όρος της βαθμολογίας των εκπονηθέντων γραπτών εργασιών, όταν αυτός είναι προβιβάσιμος, συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού του φοιτητή κατά 30% (ενώ ο βαθμός των τελικών γραπτών εξετάσεων κατά 70%). Στην περίπτωση εκείνη που κάποιος/α φοιτητής/τρια έχει συμπληρώσει 20 βαθμούς από τις τρεις πρώτες γραπτές εργασίες τότε δεν είναι ‘’υποχρεωτική’’ η παράδοση της τέταρτης εργασίας. Αξίζει να σημειώσουμε εδώ ότι η εκπόνηση των γραπτών εργασιών είναι καταλυτικής σημασίας όχι μόνο για τον ‘’προβιβασμό’’ μας στις τελικές εξετάσεις , αλλά και για την καλύτερη προετοιμασία μας για τις εξετάσεις της ΔΕΟ 31 (…αφού πολλές φορές τα θέματα των εξετάσεων σχετίζονται σε μεγάλο βαθμό με τα θέματα των εργασιών στη συγκεκριμένη θεματική ενότητα).

Αυτό είναι το σχεδιάγραμμα της τάξης:

Εργασίες ΔΕΟ 31 2022-23

Σε αυτή την ενότητα θα βρείτε: Τις εργασίες μαζί με τις λύσεις τους , Βιντεο & Pdf, του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους.

4η εργασία 2022-23
Online μάθημα - Επίλυση 4ης πρότυπης εργασίας 2021-22 | Video
Πρότυπη λύση 3ης εργασίας 2022-23 (νέα έκδοση 17/2/23)
Επίλυση 3ης πρότυπης εργασίας 2022-23 Θέμα 1 | Video
Επίλυση 3ης πρότυπης εργασίας 2022-23 Θέμα 2 | Video
Επίλυση 3ης πρότυπης εργασίας 2022-23 Θέμα 3 | Video
Επίλυση 3ης πρότυπης εργασίας 2022-23 Θέμα 4 | Video
Επίλυση 3ης πρότυπης εργασίας 2022-23 Θέμα 5 | Video
Πρότυπη λύση 2ης εργασίας 2022-23 (νέα έκδοση 14/1/23)
Πρότυπη λύση 1ης εργασίας 2022-23 | Video/Pdf
Βιβλιογραφία - ΔΕΟ 31 - Χρηματοοικονομική Διοίκηση | Pdf

Λυμένα θέματα εργασιών προηγούμενων ετών ΔΕΟ 31

Σε αυτή την ενότητα θα βρείτε: Λυμένα θέματα εργασιών , Βίντεο & Pdf, προηγούμενων ετών ΔΕΟ 31.

Πρότυπες λύσεις γραπτών εργασιών - 1η εργασία 2019-22 | Video/Pdf
Πρότυπες λύσεις γραπτών εργασιών - 2η εργασία 2019-22 | Video/Pdf
Πρότυπες λύσεις γραπτών εργασιών - 3η εργασία 2019-22 | Video/Pdf
Πρότυπες λύσεις γραπτών εργασιών - 4η εργασία 2019-22 | Video/Pdf

Τυπολόγια ΔΕΟ 31

Τυπολόγιο | Pdf

Online μαθήματα - ΔΕΟ 31 - 2022-23

Σε αυτή την ενότητα θα βρείτε: Online μαθήματα - ΔΕΟ 31

3ο Online μάθημα 2022-23 | Video
2ο Online μάθημα 2022-23 | Video
1ο Online μάθημα 2022-23 | Video
3ο Επαναληπτικό Online μάθημα - Ά μέρος | Video/Pdf
3ο Επαναληπτικό Online μάθημα - Β μέρος | Video/Pdf

Έλεγχος λογοκλοπής εργασιών - Plagiarism check

Σε αυτή την ενότητα θα μπορείτε να υποβάλετε την εργασία σας για έλεγχο λογοκλοπής.

Έλεγχος λογοκλοπής 1ης εργασίας
Έλεγχος λογοκλοπής 2ης εργασίας
Έλεγχος λογοκλοπής 3ης εργασίας
Έλεγχος λογοκλοπής 4ης εργασίας

Τόμος Β'. Κεφάλαιο 1: Η διαχρονική αξία του χρήματος

Παρούσα αξία (ΠΑ) επένδυσης, Μελλοντική αξία (ΜΑ) επένδυσης, Σειρές σταθερών ή ομοιόμορφων ποσών (ράντες), Υπολογισμός τοκοχρεολυσίων ή υπολογισμός του όρου Α μιας ράντας

Παρούσα αξία (ΠΑ) επένδυσης | Video/Pdf
Μελλοντική αξία (ΜΑ) επένδυσης | Video/Pdf
Σειρές σταθερών ή ομοιόμορφων ποσών (ράντες) | Video/Pdf
Υπολογισμός τοκοχρεολυσίων ή υπολογισμός του όρου Α μιας ράντας | Video/Pdf

Τόμος Β΄. Κεφάλαιο 2: Ανάλυση των Καθαρών Ταμειακών Ροών

Η έννοια των Καθαρών Ταμειακών Ροών, ΚΤΡ μετά από φόρους, Η έννοια της φορολογικής εξοικονόμησης (ΦΕ), Μετά από φόρους κόστος δανείου, Αξιολόγηση επενδύσεων μετά από φόρους

Η έννοια των Καθαρών Ταμειακών Ροών | Video/Pdf
ΚΤΡ μετά από φόρους | Video/Pdf
Η έννοια της φορολογικής εξοικονόμησης (ΦΕ) | Video/Pdf
Μετά από φόρους κόστος δανείου | Video/Pdf
Αξιολόγηση επενδύσεων μετά από φόρους | Video/Pdf

Τόμος Β'. Κεφάλαιο 3.Η μέθοδος της Καθαρής Παρούσας Αξίας (ΚΠΑ)

Διαδικασία υπολογισμού της ΚΠΑ, Αξιολόγηση επενδύσεων με τη μέθοδο ΚΠΑ χρησιμοποιώντας ΚΤΡ μετά από φόρους, Αξιολόγηση Επενδύσεων με θετική ΚΠΑ, Επιλογή Επενδύσεων

Διαδικασία υπολογισμού της ΚΠΑ | Video/Pdf
Αξιολόγηση επενδύσεων με τη μέθοδο ΚΠΑ χρησιμοποιώντας ΚΤΡ μετά από φόρους | Video/Pdf
Αξιολόγηση Επενδύσεων με θετική ΚΠΑ | Video/Pdf
Επιλογή Επενδύσεων | Video/Pdf

Τόμος Β. Κεφάλαιο 4. Η μέθοδος του Εσωτερικού Βαθμού Απόδοσης (ΕΒΑ)

Διαδικασία υπολογισμού του ΕΒΑ, Αξιολόγηση επενδύσεων με το κριτήριο του ΕΒΑ, Αξιολόγηση Επενδύσεων με ΕΒΑ ΚΤΡμφ και αμοιβαία αποκλεισμένες

Διαδικασία υπολογισμού του ΕΒΑ | Video/Pdf
Αξιολόγηση επενδύσεων με το κριτήριο του ΕΒΑ | Video/Pdf
Αξιολόγηση Επενδύσεων με ΕΒΑ ΚΤΡμφ και αμοιβαία αποκλεισμένες | Video/Pdf

Τόμος Δ. Κεφάλαιο 5. Αποτίμηση μετοχών

Εισαγωγή, Αποτίμηση μετοχών, Η προσέγγιση με τον πολλαπλασιαστή κερδών

Αποτίμηση μετοχών | Video/Pdf
Η προσέγγιση με τον πολλαπλασιαστή κερδών | Video/Pdf
Αξιολόγηση Επενδύσεων με ΕΒΑ ΚΤΡμφ και αμοιβαία αποκλεισμένες | Video/Pdf

Τόμος Δ. Κεφάλαιο 6. Διαχείρηση χαρτοφυλακίου

Αναμενόμενη απόδοση και Κίνδυνος ενός χαρτηφυλακίου

Αναμενόμενη απόδοση και Κίνδυνος ενός χαρτοφυλακίου | Video/Pdf
Η προσέγγιση με τον πολλαπλασιαστή κερδών | Video/Pdf
Αξιολόγηση Επενδύσεων με ΕΒΑ ΚΤΡμφ και αμοιβαία αποκλεισμένες | Video/Pdf

Επανάληψη ΔΕΟ 31

Επαναληπτικά μαθήματα

Επανάληψη ΔΕΟ 31 Α μέρος | Video
Επανάληψη ΔΕΟ 31 Β μέρος | Video
Επανάληψη ΔΕΟ 31 Γ μέρος | Video
Επανάληψη ΔΕΟ 31 Δ μέρος | Video
Λύμενα θέματα εξετάσεων | Pdf
Επαναληπτικό Quiz ΔΕΟ 31 - Πολλαπλής επιλογής
Eπανάληψη ΔΕΟ 31 | Video
Πίσω στην κορυφή