Skip to content

Onlearn.gr | Online Φροντιστήριο | Εργασίες, Μαθήματα

ΕΑΠ - ΕΠΟ: Ευρωπαϊκός Πολιτισμός

ΕΠΟ 11 - Κοινωνική & Οικονομική Ιστορία της Ευρώπης


Τάξη
Αγόρασε για €135

Μέσα από το Πρόγραμμα Σπουδών ΕΠΟ 11 του Onlearn.gr, κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους, θα διδαχθούμε τα εξής αντικείμενα:την περιοδολόγηση διαδικασιών και την αλληλεξάρτηση ανάμεσα σε οικονομικές δομές και συγκυρίες, ανάμεσα σε οικονομικά και κοινωνικά φαινόμενα που καθόρισαν τη φυσιογνωμία της Ευρώπης.

ΕΠΟ 11 - Κοινωνική & Οικονομική Ιστορία της Ευρώπης στο Ε.Α.Π.

epo11_fr

Πρόγραμμα σπουδών: ΕΠΟ

ΕΠΟ 11 - Κοινωνική & Οικονομική Ιστορία της Ευρώπης


videoplay2

60

Βιντεομαθήματα Online

timeclock

20

Διάρκεια σε ώρες

shmeivseis

50

Σημειώσεις αρχεία pdf

pdfshm

60

Διαφάνειες αρχεία pdf

Αγόρασε για €135

 

Δείτε τα δωρεάν βιντεο μας & γνωρίστε τον κόσμο της online εκπαίδευσης onlearn.gr!

 

Δείτε τα δωρεάν pdf μας & γνωρίστε τον κόσμο της online εκπαίδευσης onlearn.gr!

 

 

Αγόρασε online τις εκπαιδευτικές υπηρεσίες onlearn.gr

 

 

Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας για διαθεσιμότητα που αφορά:

Η ψηφιακή τάξη onlearn.gr βρίσκετε δίπλα σας με:

quidance

Καθοδήγηση

Εβδομαδιαία καθοδήγηση στην πλατφόρμα εκπαίδευσης.

resource

Εκπαιδευτικό υλικό

Βιντεομαθήματα, σημειώσεις,ασκήσεις,εργασίες και quiz αυτοαξιολόγησης.

forum

Φόρουμ

Επίλυση αποριών και δημιουργικός διάλογος με καθηγητές-forums.

group

Γκρουπ

Θεματικές ομάδες ενημερώσεων γκρουπ-group.

Μέσα από το Πρόγραμμα Σπουδών Onlearn.gr για την ΕΠΟ 11 - Κοινωνική & Οικονομική Ιστορία της Ευρώπης, θα επικεντρωθούμε στα εξής αντικείμενα:

epo115keys

Οι ερωτήσεις σας για την ΕΠΟ 11 - Q&ΑΓενική περιγραφή της ΘΕ ΕΠΟ 11

Σκοπός της ενότητας είναι οι φοιτητές να μπορούν να διαχωρίσουν την Οικονομική Ιστορία από τη Γενική Ιστορία, να αξιολογούν και να συγκρίνουν θεωρητικές και εμπειρικές προσεγγίσεις της οικονομικής και της κοινωνικής ιστορία, να αντιλαμβάνονται, να κατανοούν και να εξηγούν βασικές διαδικασίες της μακρο-οικονομικής ανάπτυξης: τη μετάβαση από τη φεουδαρχία στον καπιταλισμό και τις διάφορες μορφές της, τις διάφορες φάσεις της βιομηχανικής επανάστασης, την εκδήλωση οικονομικών κρίσεων, να μπορούν να αναπτύσσουν συνθετικές και αναλυτικές δεξιότητες ώστε: α. να αναλύουν και να συγκρίνουν πρότυπα ανάπτυξης του Βορρά, του Νότου και της Ανατολής, β. να διακρίνουν μορφές και φάσεις παγκοσμιοποίησης, να αξιολογούν κριτικά την επίδρασή των διαδικασιών αυτών στη δομή και τη μεταβολή της κοινωνίας, της επιχειρηματικότητας και των επιχειρήσεων.

Γνωστικά Αντικείμενα της ΘΕ ΕΠΟ 11

α) Εισαγωγή στην Κοινωνική και οικονομική ιστορία της Ευρώπης β) Κοινωνική και οικονομική εξέλιξη από τον στ΄ έως και τον κ΄αιώνα

Πόσες είναι οι Γραπτές Εργασίες και σε τι χρονική προθεσμία υποβάλλονται;

Το πρόγραμμα μελέτης της Θ.Ε. συμπεριλαμβάνει την υλοποίηση 4 Εργασιών. Προϋπόθεση για τις τελικές εξετάσεις είναι η εκπόνηση των γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους. Συγκεκριμένα, ο μέσος όρος των βαθμών των Εργασιών συμμετέχει κατά 30% στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της ενότητας και ο βαθμός των εξετάσεων συμμετέχει αντίστοιχα κατά 70% και ενεργοποιείται μόνο όταν ο φοιτητής επιτύχει στις τελικές εξετάσεις. Τα θέματα των Γ.Ε. καθορίζονται από το Συντονιστή της Θ.Ε. έπειτα από συνεργασία με τα μέλη ΣΕΠ της Θ.Ε. Έμφαση δίνεται στην κριτική ανάπτυξη των θεμάτων και συνήθως διαμορφώνονται κατά τρόπο που να βοηθούν το φοιτητή να κατανοήσει την ύλη της Θ.Ε. Η μελέτη, κατανόηση και επίλυση των εργασιών, μας προετοιμάζει δυναμικά και στοχευμένα για να ανταποκριθούμε με επιτυχία στις τελικές εξετάσεις.

Αυτό είναι το σχεδιάγραμμα της τάξης:

Εργασίες ΕΠΟ 11 2022-23

Σε αυτή την ενότητα θα βρείτε: Τις εργασίες μαζί με τις λύσεις τους , Βιντεο & Pdf, του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους.

pageText Πρότυπη λύση 4ης εργασίας 2021-22
pageText Επίλυση 3ης πρότυπης εργασίας 2021-22 | Video/Pdf
pageText Πρότυπη λύση 2ης εργασίας 2022-23
pageText Πλάνο επίλυσης 2ης πρότυπης εργασίας 2022-23 | Video/Pdf
pageText Πρότυπη λύση 1ης εργασίας 2022-23 | Video/Pdf
pageText Οδηγός συγγραφής εργασιών ΕΑΠ | Video/Pdf
pageText Οδηγίες συγγραφής εργασιών ΕΠΟ - Σύστημα Harvard ή ΑΡΑ | Pdf
pageText Βιβλιογραφία - ΕΠΟ 11 - Κοινωνική & Οικονομική Ιστορία της Ευρώπης| Pdf

Λυμένα θέματα εργασιών προηγούμενων ετών ΕΠΟ 11

Σε αυτή την ενότητα θα βρείτε: Λυμένα θέματα εργασιών , Βίντεο & Pdf, προηγούμενων ετών ΕΠΟ 11.

pageText Πρότυπες λύσεις γραπτών εργασιών - 1η εργασία 2019-22 | Video/Pdf
pageText Πρότυπες λύσεις γραπτών εργασιών - 2η εργασία 2019-22 | Video/Pdf
pageText Πρότυπες λύσεις γραπτών εργασιών - 3η εργασία 2019-22 | Video/Pdf
pageText Πρότυπες λύσεις γραπτών εργασιών - 4η εργασία 2020-22 | Video/Pdf

Έλεγχος λογοκλοπής εργασιών - Plagiarism check

Σε αυτή την ενότητα μπορείτε να υποβάλετε την εργασία σας για έλεγχο λογοκλοπής.

unicheck Έλεγχος λογοκλοπής 1ης εργασίας
unicheck Έλεγχος λογοκλοπής 2ης εργασίας
unicheck Έλεγχος λογοκλοπής 3ης εργασίας
unicheck Έλεγχος λογοκλοπής 4ης εργασίας
pageText Πώς υποβάλλω την εργασία μου για έλεγχο λογοκλοπής | Video

Χρονοδιάγραμμα μελέτης ΕΠΟ 11

Χρονοδιάγραμμα μελέτης ΕΠΟ 11

pageText Χρονοδιάγραμμα μελέτης ΕΠΟ 11 | Excel

Μελέτη στην ψηφιακή τάξη onlearn.gr - Συχνές ερωτήσεις

Σε αυτή την ενότητα θα βρείτε: Μελέτη στην ψηφιακή τάξη onlearn.gr - Συχνές ερωτήσεις

pageText Πώς βλέπω τα βιντεομαθήματα-σημειώσεις | Video
pageText Πώς επικοινωνώ με τους καθηγητές στο onlearn.gr | Video
pageText Πώς βλέπω τα γεγονότα στο ημερολόγιο | Video

Κοιν. Οικ. ιστορία της Ευρ. Κεφάλαιο 1. Πρώιμος Μεσαίωνας, 8ος-10ος αι.

1.1. Άνθρωπος και φύση , 1.2. Η αγροτική ύπαιθρος: 7ος – 11ος αιώνας· σχέσεις εξουσίας και παραγωγής , 1.3. Η επανεμφάνιση του εμπορίου: 9ος -11ος αιώνας , 1.4. Η λήξη των βαρβαρικών επιδρομών

pageText Ανθρώπινη επιβίωση, αγροτική ύπαιθρος εξουσία - παραγωγή | Video/Pdf
pageText Ανθρώπινη επιβίωση, αγροτική ύπαιθρος εξουσία - παραγωγή B μέρος | Video/Pdf
pageText Η επανεμφάνιση του εμπορίου, βαρβαρικές επιδρομές 9-11ος αι. | Video/Pdf
pageText Πρώιμος Μεσαίωνας, 8ος-10ος αι. - Σημειώσεις | Pdf
quiz Πρώιμος Μεσαίωνας, 8ος-10ος αι. Quiz - ΕΠΟ 11

Κοιν. Οικ. ιστορία της Ευρ. Κεφάλαιο 2. Η φεουδαλική κοινωνία και οικονομία

2.1.Ιεραρχική τάξη ,2.2. Η αγροτική ύπαιθρος, 2.3. Ο αστικός χώρος: κοινωνική και ιεραρχική οργάνωση

pageText Η φεουδαλική ιεραρχική τάξη | Video/Pdf
pageText Η αγροτική ύπαιθρος | Video/Pdf
pageText Ο αστικός χώρος - κοινωνική & οικονομική οργάνωση | Video/Pdf
pageText Η φεουδαλική κοινωνία και οικονομία - Σημειώσεις | Pdf
quiz Η φεουδαλική κοινωνία και οικονομία Quiz - ΕΠΟ 11

Κοιν. Οικ. ιστορία της Ευρ. Κεφάλαιο 3. Η κρίση του φεουδαλισμού: 13ος-14ος αιώνας

3.1.Η αγροτική κοινωνία και οικονομία, 3.2 Ανακατατάξεις στον αστικό χώρο

pageText Εξελίξεις στην αγροτική οικονομία και κοινωνία 13ος - 14ος | Video/Pdf
pageText Ανακατατάξεις στον αστικό χώρο | Video/Pdf
pageText Η κρίση του φεουδαλισμού: 13ος-14ος αιώνας - Σημειώσεις | Pdf
quiz Η κρίση του φεουδαλισμού: 13ος-14ος αιώνας Quiz ΕΠΟ 11

Κοιν. Οικ. ιστορία της Ευρ. Κεφάλαιο 4. Η Ευρώπη της Κρίσης & της Αναγέννησης (14ος-15ος αιώνας)

4.1. Η εποχή των «εξεγέρσεων» ,4.2. Η εποχή των εμπόρων

pageText Η Ευρώπη της Κρίσης & της Αναγέννησης (14ος-15ος αιώνας) Α μέρος | Video/Pdf
pageText Η Ευρώπη της Κρίσης & της Αναγέννησης (14ος-15ος αιώνας) Β μέρος | Video/Pdf
pageText Η Ευρώπη της Κρίσης & της Αναγέννησης (14ος-15ος αιώνας) - Σημειώσεις | Pdf
quiz Η Ευρώπη της Κρίσης & της Αναγέννησης (14ος-15ος αιώνας) Quiz ΕΠΟ 11

Κοιν. Οικ. ιστορία της Ευρ. Κεφάλαιο 5. Η δημογραφική πραγματικότητα (1500-1700)

5.1. Χώροι κοινωνικοποίησης (1500-1700) ,5.2. Λιμός επιδημίες και θνησιμότητα.,5.3. Θνησιμότητα και κοινωνική οργάνωση

pageText Η δημογραφική πραγματικότητα (1500-1700) | Video/Pdf
pageText Η δημογραφική πραγματικότητα (1500-1700) - Σημειώσεις | Pdf
quiz Η δημογραφική πραγματικότητα (1500-1700) Quiz ΕΠΟ 11

Κοιν. Οικ. ιστορία της Ευρ. Κεφάλαιο 6. Οι ευρωπαϊκές κοινωνίες (1500-1700)

6.1. Παλαιοί και νέοι αριστοκράτες (1500-1700), 6.2. Οι αστοί, 6.3. Οι χωρικοί, 6.4. Περιθωριακοί πληθυσμοί και πολιτικές αντιμετώπισης της φτώχειας

pageText Παλαιοί και νέοι αριστοκράτες | Video
pageText Οι αστοί | Video
pageText Οι χωρικοί | Video
pageText Περιθωριακοί πληθυσμοί & πολιτικές αντιμετώπισης της φτώχειας | Video
pageText Οι ευρωπαϊκές κοινωνίες (1500-1700) | Pdf
pageText Οι ευρωπαϊκές κοινωνίες (1500-1700) - Σημειώσεις | Pdf

Κοιν. Οικ. ιστορία της Ευρ. Κεφάλαιο 7. Η γενικευμένη κρίση (1500-1700)

7.1. Η Επανάσταση των τιμών (1500-1700), 7.2 Γενική κρίση 16ου και 17ου αιώνα, 7.3. Εξεγέρσεις πληβείων: 16ος-17ος , 7.4. ουτοπικές αναζητήσεις των διανοούμενων 1500-1700

pageText Γενική κρίση 16ου και 17ου αιώνα | Video
pageText Εξεγέρσεις πληβείων: 16ος-17ος | Video
pageText Oυτοπικές αναζητήσεις των διανοούμενων 1500-1700 | Video
pageText Η γενικευμένη κρίση (1500-1700) | Pdf
pageText Η γενικευμένη κρίση (1500-1700) - Σημειώσεις | Pdf
quiz Η γενικευμένη κρίση (1500-1700) Quiz ΕΠΟ 11

Κοιν. Οικ. ιστορία της Ευρ. Κεφάλαιο 8. Η διώκουσα κοινωνία

8.1. Οι εχθροί της χριστιανοσύνης, 8.2. Κυνήγι μαγισσών

pageText Η διώκουσα κοινωνία | Video/Pdf
pageText Η διώκουσα κοινωνία - Σημειώσεις | Pdf

Κοιν. Οικ. ιστορία της Ευρ. Κεφάλαιο 9. Η άνοδος του ευρωπαϊκού καπιταλισμού

9.1. Τα όρια της ανάπτυξης (1450-1650), 9.2 οι πρωταγωνιστές του καπιταλιστικού μετασχηματισμού, 9.3. Ο «μακρύς» 18ος αιώνας 1650-1800 , 9.4. Αλλαγές στις παραγωγικές σχέσεις και στην εργασιακή εμπειρία

pageText Τα όρια της ανάπτυξης (1450-1650) | Video
pageText Oι πρωταγωνιστές του καπιταλιστικού μετασχηματισμού | Video
pageText Ο «μακρύς» 18ος αιώνας 1650-1800 | Video
pageText Αλλαγές στις παραγωγικές σχέσεις και στην εργασιακή εμπειρία | Video
pageText Η άνοδος του ευρωπαϊκού καπιταλισμού | Pdf
pageText Η άνοδος του ευρωπαϊκού καπιταλισμού - Σημειώσεις | Pdf
quiz Η άνοδος του ευρωπαϊκού καπιταλισμού Quiz ΕΠΟ 11

Κοιν. Οικ. ιστορία της Ευρ. Κεφάλαιο 10. Ευρωπ. κοινωνίες & οικονομίες των επαναστ. &του ιμπερ.»

10.1. Οι ευρωπαϊκές κοινωνίες την παραμονή της Β.Ε.- 10.2. Η Β.Ε. στη Βρετανία - 10.3 Οι ευρωπαϊκές κοινωνίες σε φάση επαναστατικού μετασχηματισμού, 1790-1850- Οι επιπτώσεις της Β.Ε. στο βιοτικό επίπεδο των Άγγλων - 10.4 Ο Νέος Βιομηχανικός Κόσμος (1850 –1914) - 10.5 Νέες πολιτικές μαζικής εκπαίδευσης και κοινωνικής πρόνοιας

pageText Οι ευρωπαϊκές κοινωνίες & οικονομίες 1750-1914 | Pdf
pageText Ευρωπαϊκές κοινωνίες & οικονομίες την «εποχή των επαναστάσεων &του ιμπεριαλισμού» - Σημειώσεις | Pdf
quiz Ευρωπαϊκές κοινωνίες & οικονομίες την «εποχή των επαναστάσεων &του ιμπεριαλισμού Quiz ΕΠΟ 11

Κοιν. Οικ. ιστορία της Ευρ. Κεφάλαιο 11. Επανάσταση & αντεπανάσταση 1914-1945

11.1. Η οικονομική κατάρρευση του Μεσοπολέμου, 11.2. Οι ευρωπαϊκές κοινωνίες στη δίνη της επανάστασης και της αντεπανάστασης, 1917-1939, 11.3. Οι ευρωπαϊκές κοινωνίες στο στόχαστρο του ναζιστικού σχεδιασμού 1938-1945, 11.4. Τα πρώτα μεταπολεμικά χρόνια

pageText Οι ευρωπαϊκές κοινωνίες & οικονομίες 1914-1945 | Pdf
pageText Επανάσταση και αντεπανάσταση 1914-1945 - Σημειώσεις | Pdf
quiz Επανάσταση & αντεπανάσταση 1914-1945 Quiz ΕΠΟ 11

Κοιν. Οικ. ιστορία της Ευρ. Κεφάλαιο 12. Οι δύο δρόμοι της ευρωπαϊκής ανάπτυξης 1950-1980

12.1. Υπαρκτός σοσιαλισμός ,12.2. Κοινωνίες και οικονομίες στην καπιταλιστική δύση , 12.3. Ο επαναστατικός μετασχηματισμός των κοινωνιών

pageText Οι δύο δρόμοι της ευρωπαϊκής ανάπτυξης 1950-1980 | Pdf
pageText Οι δύο δρόμοι της ευρωπαϊκής ανάπτυξης 1950-1980 - Σημειώσεις | Pdf
quiz Οι δύο δρόμοι της ευρωπαϊκής ανάπτυξης 1950-1980 Quiz ΕΠΟ 11

Η διπλή ζωή της Οικ. Ιστ. Κεφάλαιο 1. Η «αρχαιολογία» οικονομικής ιστορίας & οι μεγάλοι στοχαστές

Η σύσταση της οικονομικής ιστορίας ως γνωστικού κλάδου κατά τον 18ο και 19ο αιώνα, στις χώρες της Δυτικής Ευρώπης (Αγγλία, Γαλλία, Γερμανία, Πώς και σε ποια σημεία διαφοροποιούνται οι σχολές, Η αντιπαράθεση της Ιστορίας με την Πολιτική Οικονομία

pageText Η «αρχαιολογία» της οικονομικής ιστορίας & οι μεγάλοι στοχαστές - Σημειώσεις | Pdf
pageText Η «αρχαιολογία» της οικονομικής ιστορίας & οι μεγάλοι στοχαστές | Pdf

Η διπλή ζωή της Οικ. Ιστ. Κεφάλαιο 2. Η οικονομική κρίση&η σύγχρονη οικονομική ιστορία. Annales

Η Κρίση της δεκαετίας του 1930 και ο ρόλος της στην ανάπτυξη της Οικονομικής Ιστορίας, Οι τέσσερεις διαφορετικές φάσεις της σχολής των Annales ,O ρόλος των μαρξιστών οικονομικών ιστορικών στη Βρετανία.

pageText Η οικονομική κρίση&η σύγχρονη οικονομική ιστορία. Annales - Σημειώσεις | Pdf

Η διπλή ζωή της Οικ. Ιστ. Κεφάλαιο 3. Ποσοτική Ιστορία ή μια Ιστορία των Σειρών

Τα βασικά χαρακτηριστικά και η μεθοδολογία της οικονομικής ιστορίας, Τα όρια της ποσοτικής ιστορίας και η κριτική σε αυτήν

pageText Ποσοτική Ιστορία ή μια Ιστορία των Σειρών | Pdf
pageText Ποσοτική Ιστορία ή μια Ιστορία των Σειρών - Σημειώσεις | Pdf

Η διπλή ζωή της Οικ. Ιστ. Κεφάλαιο 4. Η Ιστορική Κοινωνική Επιστήμη & η Μικροϊστορία

Παρουσίαση της οικονομικής ιστορίας στη μεταπολεμική Γερμανία στο πλαίσιο της περιρρέουσας ατμόσφαιρας. Αναλύεται η συγκρότηση της ιστορικής κοινωνικής επιστήμης. Εξετάζεται η Μικροϊστορία, οι άξονες που εισήγαγε στην Ιστορία και οι παραλλαγές της σε Ιταλία, Γερμανία, Αυστρία.

pageText Η Ιστορική Κοινωνική Επιστήμη & η Μικροϊστορία | Pdf
pageText Η Ιστορική Κοινωνική Επιστήμη & η Μικροϊστορία - Σημειώσεις | Pdf

Η διπλή ζωή της Οικ. Ιστ. Κεφάλαιο 5. H Ιστορία των επιχειρήσεων & των επιχειρηματιών

Μελετάται το έργο του A. Chandler και η επίδραση του έργου του στους μεταγενέστερους, Επισημαίνεται η κριτική στο έργο του Οι προοπτικές της μελλοντικής παραγωγής.

pageText H Ιστορία των επιχειρήσεων & των επιχειρηματιών | Pdf
pageText H Ιστορία των επιχειρήσεων & των επιχειρηματιών - Σημειώσεις | Pdf

Η διπλή ζωή της Οικ. Ιστ. Κεφάλαιο 6. Κλειομετρία ή Νέα Οικονομική Ιστορία

Τρόπος κατασκευής των οικονομετρικών μοντέλων ,Οι κριτικές προς τη μέθοδο, Η συμβολή του οικονομολόγου D. North στην επανερμηνεία της Οικονομικής Ιστορίας

pageText Κλειομετρία ή Νέα Οικονομική Ιστορία | Pdf
pageText Κλειομετρία ή Νέα Οικονομική Ιστορία - Σημειώσεις | Pdf

Η διπλή ζωή της Οικ. Ιστ. Κεφάλαιο 7. Το μέλλον του οικονομικού παρελθόντος: πανευρωπαϊκή προσέγγιση

Προσπάθειες δημιουργίας προτύπων οικονομική ανάπτυξης, Ανάδυση της αναγκαιότητας για τη δημιουργία περιφερειακών και όχι εθνικών αναλύσεων

pageText Το μέλλον του οικονομικού παρελθόντος: μία πανευρωπαϊκή προσέγγιση | Pdf
pageText Το μέλλον του οικονομικού παρελθόντος: μία πανευρωπαϊκή προσέγγιση - Σημειώσεις | Pdf

Θεμ. Οικ. & κοιν. ιστορίας της Ευρ. Κεφάλαιο 1. Η μετάβαση από το Μεσαίωνα στη νεότερη εποχή

1.1. Οι ιστοριογραφικές τοποθετήσεις της μετάβασης από τον Μεσαίωνα στη νεότερη εποχή, 1.2. Οι απαρχές αστικού φαινομένου και η ανάπτυξη εμπορίου & πόλεων, 1.3. Κοινωνική διαστρωμάτωση των πόλεων, 1.4. Το αστικό τοπίο, χώρος νομιμοποίησης της εξουσίας, 1.5. Συντεχνίες/ πρωτοβιομηχάνιση, 1.6. Χρηματοπιστωτικός τομέας, 1.7. Η παρακμή της Μεσογείου

pageText Η μετάβαση από το Μεσαίωνα στη νεότερη εποχή | Pdf
pageText Η μετάβαση από το Μεσαίωνα στη νεότερη εποχή - Σημειώσεις | Pdf

Θεμ. Οικ. & κοιν. ιστορίας της Ευρ. Κεφάλαιο 2. Βιομηχανική Επανάσταση & κοινωνία στην Ευρώπη

pageText Βιομηχανική Επανάσταση & κοινωνία στην Ευρώπη | Pdf
pageText Βιομηχανική Επανάσταση & κοινωνία στην Ευρώπη - Σημειώσεις | Pdf

Θεμ. Οικ. & κοιν. ιστορίας της Ευρ. Κεφάλαιο 3. Μειονότητες και επιχειρηματικότητα. 18ος-20ός. Α...

pageText Μειονότητες & επιχειρηματικότητα 18ος-20ός-Ανάδυση χρηματοπιστωτικών δικτύων | Pdf
pageText Μειονότητες & επιχειρηματικότητα 18ος-20ός-Ανάδυση χρηματοπιστωτικών δικτύων - Σημειώσεις | Pdf

Θεμ. Οικ. & κοιν. ιστορίας της Ευρ. Κεφάλαιο 4. Ελληνικά επιχειρηματικά δίκτυα

pageText Ελληνικά επιχειρηματικά δίκτυα | Pdf
pageText Ελληνικά επιχειρηματικά δίκτυα - Σημειώσεις | Pdf

Θεμ. Οικ. & κοιν. ιστορίας της Ευρ. Κεφάλαιο 5. Νόμισμα & οικονομία στη νεότερη Ευρώπη

pageText Νόμισμα & οικονομία στη νεότερη Ευρώπη | Pdf
pageText Νόμισμα & οικονομία στη νεότερη Ευρώπη - Σημειώσεις | Pdf

Θεμ. Οικ. & κοιν. ιστορίας της Ευρ. Κεφάλαιο 6. Παιδική εργασία στην Ευρώπη

pageText Παιδική εργασία στην Ευρώπη | Pdf
pageText Παιδική εργασία στην Ευρώπη - Σημειώσεις | Pdf

Θεμ. Οικ. & κοιν. ιστορίας της Ευρ. Κεφάλαιο 7. Γυναικεία εργασία στην Ευρώπη. Ταυτότητες & Νομο...

pageText Γυναικεία εργασία στην Ευρώπη -Ταυτότητες & Νομοθεσία 19ος | Pdf
pageText Γυναικεία εργασία στην Ευρώπη -Ταυτότητες & Νομοθεσία 19ος - Σημειώσεις | Pdf

Θεμ. Οικ. & κοιν. ιστορίας της Ευρ. Κεφάλαιο 8. Μεσοπόλεμος & Μεταπολεμική περίοδος: οικονομική σ...

pageText H Οικονομική σκέψη στον Μεσοπόλεμο | Pdf
pageText Μεσοπόλεμος & Μεταπολεμική περίοδος: οικονομική σκέψη & πολιτικές - Σημειώσεις | Pdf

Θεμ. Οικ. & κοιν. ιστορίας της Ευρ. Κεφάλαιο 9. Οικονομική & κοινωνική εξέλιξη στη μεταπολεμική Ε...

pageText Οικονομική & κοινωνική εξέλιξη στη μεταπολεμική Ευρώπη - Σημειώσεις | Pdf
pageText Οικονομική & κοινωνική εξέλιξη στη μεταπολεμική Ευρώπη | Pdf

Επαναληπτικό υλικό ΕΠΟ 11

Επαναληπτικό Quiz ΕΠΟ 11- Πολλαπλής επιλογής

quiz Επαναληπτικό Quiz ΕΠΟ 11- Πολλαπλής επιλογής
pageText Θέματα εξετάσεων 2005-2015 | Pdf
Πίσω στην κορυφή