Skip to content

Onlearn.gr | Online Φροντιστήριο | Εργασίες, Μαθήματα

ΕΑΠ - ΕΠΟ: Ευρωπαϊκός Πολιτισμός

ΕΠΟ 11 - Κοινωνική & Οικονομική Ιστορία της Ευρώπης


Τάξη

Μέσα από το Πρόγραμμα Σπουδών ΕΠΟ 11 του Onlearn.gr, κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους, θα διδαχθούμε τα εξής αντικείμενα:την περιοδολόγηση διαδικασιών και την αλληλεξάρτηση ανάμεσα σε οικονομικές δομές και συγκυρίες, ανάμεσα σε οικονομικά και κοινωνικά φαινόμενα που καθόρισαν τη φυσιογνωμία της Ευρώπης.

ΕΠΟ 11 - Κοινωνική & Οικονομική Ιστορία της Ευρώπης στο Ε.Α.Π.

ΕΠΟ10_ONLEARN

Πρόγραμμα σπουδών: ΕΠΟ

ΕΠΟ 11 - Κοινωνική & Οικονομική Ιστορία της Ευρώπης


videoplay2

25

Βιντεομαθήματα Online

timeclock

10

Διάρκεια σε ώρες

shmeivseis

50

Σημειώσεις αρχεία pdf

pdfshm

60

Διαφάνειες αρχεία pdf

Αγόρασε για €89

 

Μέσα από το Πρόγραμμα Σπουδών Onlearn.gr για την ΕΠΟ 11 - Κοινωνική & Οικονομική Ιστορία της Ευρώπης, θα επικεντρωθούμε στα εξής αντικείμενα:

epo115keys

Οι ερωτήσεις σας για την ΕΠΟ 11 - Q&ΑΓενική περιγραφή της ΘΕ ΕΠΟ 11

Σκοπός της ενότητας είναι οι φοιτητές να μπορούν να διαχωρίσουν την Οικονομική Ιστορία από τη Γενική Ιστορία, να αξιολογούν και να συγκρίνουν θεωρητικές και εμπειρικές προσεγγίσεις της οικονομικής και της κοινωνικής ιστορία, να αντιλαμβάνονται, να κατανοούν και να εξηγούν βασικές διαδικασίες της μακρο-οικονομικής ανάπτυξης: τη μετάβαση από τη φεουδαρχία στον καπιταλισμό και τις διάφορες μορφές της, τις διάφορες φάσεις της βιομηχανικής επανάστασης, την εκδήλωση οικονομικών κρίσεων, να μπορούν να αναπτύσσουν συνθετικές και αναλυτικές δεξιότητες ώστε: α. να αναλύουν και να συγκρίνουν πρότυπα ανάπτυξης του Βορρά, του Νότου και της Ανατολής, β. να διακρίνουν μορφές και φάσεις παγκοσμιοποίησης, να αξιολογούν κριτικά την επίδρασή των διαδικασιών αυτών στη δομή και τη μεταβολή της κοινωνίας, της επιχειρηματικότητας και των επιχειρήσεων.

Γνωστικά Αντικείμενα της ΘΕ ΕΠΟ 11

α) Εισαγωγή στην Κοινωνική και οικονομική ιστορία της Ευρώπης β) Κοινωνική και οικονομική εξέλιξη από τον στ΄ έως και τον κ΄αιώνα

Πόσες είναι οι Γραπτές Εργασίες και σε τι χρονική προθεσμία υποβάλλονται;

Το πρόγραμμα μελέτης της Θ.Ε. συμπεριλαμβάνει την υλοποίηση 4 Εργασιών. Προϋπόθεση για τις τελικές εξετάσεις είναι η εκπόνηση των γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους. Συγκεκριμένα, ο μέσος όρος των βαθμών των Εργασιών συμμετέχει κατά 30% στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της ενότητας και ο βαθμός των εξετάσεων συμμετέχει αντίστοιχα κατά 70% και ενεργοποιείται μόνο όταν ο φοιτητής επιτύχει στις τελικές εξετάσεις. Τα θέματα των Γ.Ε. καθορίζονται από το Συντονιστή της Θ.Ε. έπειτα από συνεργασία με τα μέλη ΣΕΠ της Θ.Ε. Έμφαση δίνεται στην κριτική ανάπτυξη των θεμάτων και συνήθως διαμορφώνονται κατά τρόπο που να βοηθούν το φοιτητή να κατανοήσει την ύλη της Θ.Ε. Η μελέτη, κατανόηση και επίλυση των εργασιών, μας προετοιμάζει δυναμικά και στοχευμένα για να ανταποκριθούμε με επιτυχία στις τελικές εξετάσεις.

Δείτε τα δωρεάν βιντεο μας & γνωρίστε τον κόσμο της online εκπαίδευσης onlearn.gr!

 

Δείτε τα δωρεάν pdf μας & γνωρίστε τον κόσμο της online εκπαίδευσης onlearn.gr!

 

 

Αγόρασε online τις εκπαιδευτικές υπηρεσίες onlearn.gr

 

 

Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας για διαθεσιμότητα που αφορά:

Η ψηφιακή τάξη onlearn.gr βρίσκετε δίπλα σας με:

quidance

Καθοδήγηση

Εβδομαδιαία καθοδήγηση στην πλατφόρμα εκπαίδευσης.

resource

Εκπαιδευτικό υλικό

Βιντεομαθήματα, σημειώσεις,ασκήσεις,εργασίες και quiz αυτοαξιολόγησης.

forum

Φόρουμ

Επίλυση αποριών και δημιουργικός διάλογος με καθηγητές-forums.

group

Γκρουπ

Θεματικές ομάδες ενημερώσεων γκρουπ-group.

Αυτό είναι το σχεδιάγραμμα της τάξης:

Εργασίες ΕΠΟ 11 2019-20

Σε αυτή την ενότητα θα βρείτε: Τις εργασίες μαζί με τις λύσεις τους , Βιντεο & Pdf, του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους.

Πρότυπη λύση 3ης εργασίας 2019-20 | Video/Pdf
Πρότυπη λύση 2ης εργασίας 2019-20 | Video/Pdf
Πρότυπη λύση 1ης εργασίας 2019-20 | Video/Pdf
Οδηγίες συγγραφής εργασιών ΕΠΟ | Pdf

Επαναληπτικό υλικό ΕΠΟ 11

Επαναληπτικό Quiz ΕΠΟ 11- Πολλαπλής επιλογής

Επαναληπτικό Quiz ΕΠΟ 11- Πολλαπλής επιλογής
Θέματα εξετάσεων 2005-2015 | Pdf

Έλεγχος λογοκλοπής εργασιών - Plagiarism check

Σε αυτή την ενότητα μπορείτε να υποβάλετε την εργασία σας για έλεγχο λογοκλοπής.

Έλεγχος λογοκλοπής 1
Έλεγχος λογοκλοπής 2

Βιβλιογραφία & Online πηγές ΕΠΟ 11

Βιβλιογραφία & Online πηγές ΕΠΟ 11 για πτυχιακές & διπλωματικές εργασίες.Online Βιβλιοθήκες Ελληνικές και ξενόγλωσσες βιβλιοθήκες.

Κοινωνική και Οικονομική Ιστορία της Ευρώπης | Pdf
Η διπλή Ζωή της Οικονομικής Ιστορίας | Pdf
Θέματα Οικονομικής και Κοινωνικής Ιστορίας της Ευρώπης | Pdf
GOFF JACQUES LE - ΤΟ ΠΟΥΓΚΙ ΚΑΙ Η ΖΩΗ | Pdf
Η ευρωπαϊκή οικονομία 1750-1914 | Pdf
Ιστορία & ναυτιλία | Pdf
Οδηγίες συγγραφής εργασιών ΕΠΟ | Pdf
Συνοπτικός οδηγός - σύστημα Harvard ή ΑΡΑ | Pdf

Χρονοδιάγραμμα μελέτης ΕΠΟ 11

Χρονοδιάγραμμα μελέτης ΕΠΟ 11 2019-20

Χρονοδιάγραμμα μελέτης ΕΠΟ 11 | Excel

Μελέτη στην ψηφιακή τάξη onlearn.gr - Συχνές ερωτήσεις

Σε αυτή την ενότητα θα βρείτε: Μελέτη στην ψηφιακή τάξη onlearn.gr - Συχνές ερωτήσεις

Πώς βλέπω τα βιντεομαθήματα-σημειώσεις | Video
Πώς επικοινωνώ με τους καθηγητές στο onlearn.gr | Video
Πώς βλέπω τα γεγονότα στο ημερολόγιο | Video
Πώς υποβάλλω την εργασία μου για έλεγχο λογοκλοπής | Video

Κοιν. Οικ. ιστορία της Ευρ. Κεφάλαιο 1. Πρώιμος Μεσαίωνας, 8ος-10ος αι.

1.1. Άνθρωπος και φύση , 1.2. Η αγροτική ύπαιθρος: 7ος – 11ος αιώνας· σχέσεις εξουσίας και παραγωγής , 1.3. Η επανεμφάνιση του εμπορίου: 9ος -11ος αιώνας , 1.4. Η λήξη των βαρβαρικών επιδρομών

Ανθρώπινη επιβίωση, αγροτική ύπαιθρος εξουσία - παραγωγή | Video
Ανθρώπινη επιβίωση, αγροτική ύπαιθρος εξουσία - παραγωγή B μέρος | Video
Ανθρώπινη επιβίωση, αγροτική ύπαιθρος εξουσία - παραγωγή | Pdf
Η επανεμφάνιση του εμπορίου, βαρβαρικές επιδρομές 9-11ος αι. | Video
Η επανεμφάνιση του εμπορίου, βαρβαρικές επιδρομές 9-11ος αι. | Pdf
Πρώιμος Μεσαίωνας, 8ος-10ος αι. - Σημειώσεις | Pdf

Κοιν. Οικ. ιστορία της Ευρ. Κεφάλαιο 2. Η φεουδαλική κοινωνία και οικονομία

2.1.Ιεραρχική τάξη ,2.2. Η αγροτική ύπαιθρος, 2.3. Ο αστικός χώρος: κοινωνική και ιεραρχική οργάνωση

Η φεουδαλική ιεραρχική τάξη | Video
Η φεουδαλική ιεραρχική τάξη | Pdf
Η αγροτική ύπαιθρος | Video
Η αγροτική ύπαιθρος | Pdf
Ο αστικός χώρος - κοινωνική & οικονομική οργάνωση | Video
Ο αστικός χώρος - κοινωνική & οικονομική οργάνωση | Pdf
Η φεουδαλική κοινωνία και οικονομία - Σημειώσεις | Pdf

Κοιν. Οικ. ιστορία της Ευρ. Κεφάλαιο 3. Η κρίση του φεουδαλισμού: 13ος-14ος αιώνας

3.1.Η αγροτική κοινωνία και οικονομία, 3.2 Ανακατατάξεις στον αστικό χώρο

Εξελίξεις στην αγροτική οικονομία και κοινωνία 13ος - 14ος | Video
Εξελίξεις στην αγροτική οικονομία και κοινωνία 13ος - 14ος | Pdf
Ανακατατάξεις στον αστικό χώρο | Video
Ανακατατάξεις στον αστικό χώρο | Pdf
Η κρίση του φεουδαλισμού: 13ος-14ος αιώνας - Σημειώσεις | Pdf

Κοιν. Οικ. ιστορία της Ευρ. Κεφάλαιο 4. Η Ευρώπη της Κρίσης & της Αναγέννησης (14ος-15ος αιώνας)

4.1. Η εποχή των «εξεγέρσεων» ,4.2. Η εποχή των εμπόρων

Η Ευρώπη της Κρίσης & της Αναγέννησης (14ος-15ος αιώνας) Α μέρος | Video
Η Ευρώπη της Κρίσης & της Αναγέννησης (14ος-15ος αιώνας) Β μέρος | Video
Η Ευρώπη της Κρίσης & της Αναγέννησης (14ος-15ος αιώνας) | Pdf
Η Ευρώπη της Κρίσης & της Αναγέννησης (14ος-15ος αιώνας) - Σημειώσεις | Pdf

Κοιν. Οικ. ιστορία της Ευρ. Κεφάλαιο 5. Η δημογραφική πραγματικότητα (1500-1700)

5.1. Χώροι κοινωνικοποίησης (1500-1700) ,5.2. Λιμός επιδημίες και θνησιμότητα.,5.3. Θνησιμότητα και κοινωνική οργάνωση

Η δημογραφική πραγματικότητα (1500-1700) | Video
Η δημογραφική πραγματικότητα (1500-1700) | Pdf
Η δημογραφική πραγματικότητα (1500-1700) - Σημειώσεις | Pdf

Κοιν. Οικ. ιστορία της Ευρ. Κεφάλαιο 6. Οι ευρωπαϊκές κοινωνίες (1500-1700)

6.1. Παλαιοί και νέοι αριστοκράτες (1500-1700), 6.2. Οι αστοί, 6.3. Οι χωρικοί, 6.4. Περιθωριακοί πληθυσμοί και πολιτικές αντιμετώπισης της φτώχειας

Παλαιοί και νέοι αριστοκράτες | Video
Οι αστοί | Video
Οι χωρικοί | Video
Περιθωριακοί πληθυσμοί & πολιτικές αντιμετώπισης της φτώχειας | Video
Οι ευρωπαϊκές κοινωνίες (1500-1700) | Pdf
Οι ευρωπαϊκές κοινωνίες (1500-1700) - Σημειώσεις | Pdf

Κοιν. Οικ. ιστορία της Ευρ. Κεφάλαιο 7. Η γενικευμένη κρίση (1500-1700)

7.1. Η Επανάσταση των τιμών (1500-1700), 7.2 Γενική κρίση 16ου και 17ου αιώνα, 7.3. Εξεγέρσεις πληβείων: 16ος-17ος , 7.4. ουτοπικές αναζητήσεις των διανοούμενων 1500-1700

Γενική κρίση 16ου και 17ου αιώνα | Video
Εξεγέρσεις πληβείων: 16ος-17ος | Video
Oυτοπικές αναζητήσεις των διανοούμενων 1500-1700 | Video
Η γενικευμένη κρίση (1500-1700) | Pdf
Η γενικευμένη κρίση (1500-1700) - Σημειώσεις | Pdf

Κοιν. Οικ. ιστορία της Ευρ. Κεφάλαιο 8. Η διώκουσα κοινωνία

8.1. Οι εχθροί της χριστιανοσύνης, 8.2. Κυνήγι μαγισσών

Η διώκουσα κοινωνία | Video
Η διώκουσα κοινωνία | Pdf
Η διώκουσα κοινωνία - Σημειώσεις | Pdf

Κοιν. Οικ. ιστορία της Ευρ. Κεφάλαιο 9. Η άνοδος του ευρωπαϊκού καπιταλισμού

9.1. Τα όρια της ανάπτυξης (1450-1650), 9.2 οι πρωταγωνιστές του καπιταλιστικού μετασχηματισμού, 9.3. Ο «μακρύς» 18ος αιώνας 1650-1800 , 9.4. Αλλαγές στις παραγωγικές σχέσεις και στην εργασιακή εμπειρία

Τα όρια της ανάπτυξης (1450-1650) | Video
Oι πρωταγωνιστές του καπιταλιστικού μετασχηματισμού | Video
Ο «μακρύς» 18ος αιώνας 1650-1800 | Video
Αλλαγές στις παραγωγικές σχέσεις και στην εργασιακή εμπειρία | Video
Η άνοδος του ευρωπαϊκού καπιταλισμού | Pdf
Η άνοδος του ευρωπαϊκού καπιταλισμού - Σημειώσεις | Pdf

Κοιν. Οικ. ιστορία της Ευρ. Κεφάλαιο 10. Ευρωπ. κοινωνίες & οικονομίες των επαναστ. &του ιμπερ.»

10.1. Οι ευρωπαϊκές κοινωνίες την παραμονή της Β.Ε.- 10.2. Η Β.Ε. στη Βρετανία - 10.3 Οι ευρωπαϊκές κοινωνίες σε φάση επαναστατικού μετασχηματισμού, 1790-1850- Οι επιπτώσεις της Β.Ε. στο βιοτικό επίπεδο των Άγγλων - 10.4 Ο Νέος Βιομηχανικός Κόσμος (1850 –1914) - 10.5 Νέες πολιτικές μαζικής εκπαίδευσης και κοινωνικής πρόνοιας

Ευρωπαϊκές κοινωνίες & οικονομίες την «εποχή των επαναστάσεων &του ιμπεριαλισμού» - Σημειώσεις | Pdf

Κοιν. Οικ. ιστορία της Ευρ. Κεφάλαιο 11. Επανάσταση & αντεπανάσταση 1914-1945

11.1. Η οικονομική κατάρρευση του Μεσοπολέμου, 11.2. Οι ευρωπαϊκές κοινωνίες στη δίνη της επανάστασης και της αντεπανάστασης, 1917-1939, 11.3. Οι ευρωπαϊκές κοινωνίες στο στόχαστρο του ναζιστικού σχεδιασμού 1938-1945, 11.4. Τα πρώτα μεταπολεμικά χρόνια

Επανάσταση και αντεπανάσταση 1914-1945 - Σημειώσεις | Pdf

Κοιν. Οικ. ιστορία της Ευρ. Κεφάλαιο 12. Οι δύο δρόμοι της ευρωπαϊκής ανάπτυξης 1950-1980

12.1. Υπαρκτός σοσιαλισμός ,12.2. Κοινωνίες και οικονομίες στην καπιταλιστική δύση , 12.3. Ο επαναστατικός μετασχηματισμός των κοινωνιών

Οι δύο δρόμοι της ευρωπαϊκής ανάπτυξης 1950-1980 - Σημειώσεις | Pdf

Η διπλή ζωή της Οικ. Ιστ. Κεφάλαιο 1. Η «αρχαιολογία» οικονομικής ιστορίας & οι μεγάλοι στοχαστές

Η σύσταση της οικονομικής ιστορίας ως γνωστικού κλάδου κατά τον 18ο και 19ο αιώνα, στις χώρες της Δυτικής Ευρώπης (Αγγλία, Γαλλία, Γερμανία, Πώς και σε ποια σημεία διαφοροποιούνται οι σχολές, Η αντιπαράθεση της Ιστορίας με την Πολιτική Οικονομία

Η «αρχαιολογία» της οικονομικής ιστορίας & οι μεγάλοι στοχαστές - Σημειώσεις | Pdf

Η διπλή ζωή της Οικ. Ιστ. Κεφάλαιο 2. Η οικονομική κρίση&η σύγχρονη οικονομική ιστορία. Annales

Η Κρίση της δεκαετίας του 1930 και ο ρόλος της στην ανάπτυξη της Οικονομικής Ιστορίας, Οι τέσσερεις διαφορετικές φάσεις της σχολής των Annales ,O ρόλος των μαρξιστών οικονομικών ιστορικών στη Βρετανία.

Η οικονομική κρίση&η σύγχρονη οικονομική ιστορία. Annales - Σημειώσεις | Pdf

Η διπλή ζωή της Οικ. Ιστ. Κεφάλαιο 3. Ποσοτική Ιστορία ή μια Ιστορία των Σειρών

Τα βασικά χαρακτηριστικά και η μεθοδολογία της οικονομικής ιστορίας, Τα όρια της ποσοτικής ιστορίας και η κριτική σε αυτήν

Ποσοτική Ιστορία ή μια Ιστορία των Σειρών - Σημειώσεις | Pdf

Η διπλή ζωή της Οικ. Ιστ. Κεφάλαιο 4. Η Ιστορική Κοινωνική Επιστήμη & η Μικροϊστορία

Παρουσίαση της οικονομικής ιστορίας στη μεταπολεμική Γερμανία στο πλαίσιο της περιρρέουσας ατμόσφαιρας. Αναλύεται η συγκρότηση της ιστορικής κοινωνικής επιστήμης. Εξετάζεται η Μικροϊστορία, οι άξονες που εισήγαγε στην Ιστορία και οι παραλλαγές της σε Ιταλία, Γερμανία, Αυστρία.

Η Ιστορική Κοινωνική Επιστήμη & η Μικροϊστορία | Pdf
Η Ιστορική Κοινωνική Επιστήμη & η Μικροϊστορία - Σημειώσεις | Pdf

Η διπλή ζωή της Οικ. Ιστ. Κεφάλαιο 5. H Ιστορία των επιχειρήσεων & των επιχειρηματιών

Μελετάται το έργο του A. Chandler και η επίδραση του έργου του στους μεταγενέστερους, Επισημαίνεται η κριτική στο έργο του Οι προοπτικές της μελλοντικής παραγωγής.

H Ιστορία των επιχειρήσεων & των επιχειρηματιών - Σημειώσεις | Pdf

Η διπλή ζωή της Οικ. Ιστ. Κεφάλαιο 6. Κλειομετρία ή Νέα Οικονομική Ιστορία

Τρόπος κατασκευής των οικονομετρικών μοντέλων ,Οι κριτικές προς τη μέθοδο, Η συμβολή του οικονομολόγου D. North στην επανερμηνεία της Οικονομικής Ιστορίας

Κλειομετρία ή Νέα Οικονομική Ιστορία - Σημειώσεις | Pdf

Η διπλή ζωή της Οικ. Ιστ. Κεφάλαιο 7. Το μέλλον του οικονομικού παρελθόντος: πανευρωπαϊκή προσέγγιση

Προσπάθειες δημιουργίας προτύπων οικονομική ανάπτυξης, Ανάδυση της αναγκαιότητας για τη δημιουργία περιφερειακών και όχι εθνικών αναλύσεων

Το μέλλον του οικονομικού παρελθόντος: μία πανευρωπαϊκή προσέγγιση - Σημειώσεις | Pdf

Θεμ. Οικ. & κοιν. ιστορίας της Ευρ. Κεφάλαιο 1. Η μετάβαση από το Μεσαίωνα στη νεότερη εποχή

1.1. Οι ιστοριογραφικές τοποθετήσεις της μετάβασης από τον Μεσαίωνα στη νεότερη εποχή, 1.2. Οι απαρχές αστικού φαινομένου και η ανάπτυξη εμπορίου & πόλεων, 1.3. Κοινωνική διαστρωμάτωση των πόλεων, 1.4. Το αστικό τοπίο, χώρος νομιμοποίησης της εξουσίας, 1.5. Συντεχνίες/ πρωτοβιομηχάνιση, 1.6. Χρηματοπιστωτικός τομέας, 1.7. Η παρακμή της Μεσογείου

Η μετάβαση από το Μεσαίωνα στη νεότερη εποχή | Pdf
Η μετάβαση από το Μεσαίωνα στη νεότερη εποχή - Σημειώσεις | Pdf

Θεμ. Οικ. & κοιν. ιστορίας της Ευρ. Κεφάλαιο 2. Βιομηχανική Επανάσταση & κοινωνία στην Ευρώπη

Βιομηχανική Επανάσταση & κοινωνία στην Ευρώπη - Σημειώσεις | Pdf

Θεμ. Οικ. & κοιν. ιστορίας της Ευρ. Κεφάλαιο 5. Νόμισμα & οικονομία στη νεότερη Ευρώπη

Νόμισμα & οικονομία στη νεότερη Ευρώπη - Σημειώσεις | Pdf

Θεμ. Οικ. & κοιν. ιστορίας της Ευρ. Κεφάλαιο 8. Μεσοπόλεμος & Μεταπολεμική περίοδος: οικονομική σ...

Μεσοπόλεμος & Μεταπολεμική περίοδος: οικονομική σκέψη & πολιτικές - Σημειώσεις | Pdf

Θεμ. Οικ. & κοιν. ιστορίας της Ευρ. Κεφάλαιο 9. Οικονομική & κοινωνική εξέλιξη στη μεταπολεμική Ε...

Οικονομική & κοινωνική εξέλιξη στη μεταπολεμική Ευρώπη - Σημειώσεις | Pdf
Πίσω στην κορυφή