Skip to content

Onlearn.gr | Online Φροντιστήριο | Εργασίες, Μαθήματα

ΕΑΠ - ΕΛΠ: Ελληνικός Πολιτισμός

ΕΠΟ 22 - Φιλοσοφία στην Ευρώπη


Τάξη
Φανή Παριώτη

Μέσα από το Πρόγραμμα Σπουδών ΕΠΟ 22 του Onlearn.gr, κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους, θα διδαχθούμε τα εξής αντικείμενα: τις φιλοσοφικές ιδέες που διαμόρφωσαν αλλά και συνεχίζουν να διαμορφώνουν την πνευματική ταυτότητα της Δύσης, από τη σκοπιά κυρίως της γνωσιολογίας, της ηθικής και της πολιτικής φιλοσοφίας.

ΕΠΟ 22 - Φιλοσοφία στην Ευρώπη για Σπουδές στο Ε.Α.Π.

Μέσα από το Πρόγραμμα Σπουδών Onlearn.gr για την ΕΠΟ 22 - Φιλοσοφία στην Ευρώπη, θα επικεντρωθούμε στα εξής αντικείμενα:

epo225keys

Οι ερωτήσεις σας για την ΕΠΟ 22 - Q&ΑΓενική περιγραφή της ΘΕ ΕΠΟ 22

Σκοπός της ενότητας είναι οι φοιτητές που ολοκληρώνουν με επιτυχία τη ΘΕ ΕΠΟ22 αναμένεται να αναπτύξουν μια σειρά δεξιοτήτων εκ των οποίων οι σημαντικότερες είναι οι ακόλουθες,ικανότητα να αναγνωρίζουν και να αξιολογούν τις σημαντικότερες έννοιες και θεωρίες που αναπτύχθηκαν στον χώρο της φιλοσοφίας καθώς και να τις εντάσσουν στο ιστορικό πλαίσιο εντός του οποίου αναδύθηκαν, ικανότητα σύγκρισης και αξιολόγησης διαφορετικών ή και αντιμαχόμενων φιλοσοφικών παραδόσεων και επιχειρημάτων, ανάπτυξη του αυτόνομου κριτικού στοχασμού αλλά και αναλυτική ικανότητας, που μπορούν να συμβάλλουν ουσιαστικά και στη διαμόρφωση ολοκληρωμένων προσωπικοτήτων και συνεπώς και υπεύθυνων και ενεργών πολιτών, μελέτη και ερμηνεία πρωτότυπων φιλοσοφικών κειμένων καθώς και η κριτική αποτίμηση της δευτερεύουσας βιβλιογραφίας, ανάπτυξη και τεκμηρίωση λογικών επιχειρημάτων , συγγραφή φιλοσοφικών δοκιμίων ακαδημαϊκού χαρακτήρα, σύνδεση των προβληματισμών του φιλοσοφικού στοχασμού με την τρέχουσα κοινωνική πραγματικότητα.

Γνωστικά Αντικείμενα της ΘΕ ΕΠΟ 22

α) Η Φιλοσοφία από τον στ΄- ιστ΄αιώνα β) Η εποχή του Διαφωτισμού (Ιζ΄- ιη΄αιώνας) γ) Νεότερα και σύγχρονα φιλοσοφικά ρεύματα (ιθ΄- κ΄αιώνας)

Πόσες είναι οι Γραπτές Εργασίες και σε τι χρονική προθεσμία υποβάλλονται;

Το πρόγραμμα μελέτης της Θ.Ε. συμπεριλαμβάνει την υλοποίηση 4 Εργασιών. Προϋπόθεση για τις τελικές εξετάσεις είναι η εκπόνηση των γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους. Συγκεκριμένα, ο μέσος όρος των βαθμών των Εργασιών συμμετέχει κατά 30% στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της ενότητας και ο βαθμός των εξετάσεων συμμετέχει αντίστοιχα κατά 70%. Οι υποχρεωτικές εργασίες είναι 4: οι δύο πρώτες αφορούν το κομμάτι των αρχαίων στοχαστών και διανοητών και τη διδακτέα ύλη έως το τέλος Δεκεμβρίου, η τρίτη και η τέταρτη αφορά τη διδακτέα ύλη της ευρωπαϊκής φιλοσοφίας Στατιστικής έως και τα μέσα Απριλίου. Η μελέτη, κατανόηση και επίλυση των Εργασιών, μας προετοιμάζει δυναμικά και στοχευμένα για την επιτυχία μας επί των αντίστοιχων θεμάτων των εξετάσεων.

Δείτε τα δωρεάν βιντεο μας & γνωρίστε τον κόσμο της online εκπαίδευσης onlearn.gr!

 

Δείτε τα δωρεάν pdf μας & γνωρίστε τον κόσμο της online εκπαίδευσης onlearn.gr!

 

 

Αγόρασε online τις εκπαιδευτικές υπηρεσίες onlearn.gr

 

 

Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας για διαθεσιμότητα που αφορά:

Η ψηφιακή τάξη onlearn.gr βρίσκετε δίπλα σας με:

quidance

Καθοδήγηση

Εβδομαδιαία καθοδήγηση στην πλατφόρμα εκπαίδευσης.

resource

Εκπαιδευτικό υλικό

Βιντεομαθήματα, σημειώσεις, ασκήσεις, εργασίες & quiz αυτοαξιολόγησης.

forum

Φόρουμ

Επίλυση αποριών και δημιουργικός διάλογος με καθηγητές-forums.

group

Γκρουπ

Θεματικές ομάδες ενημερώσεων γκρουπ-group.

ΕΠΟ 22_ONLEARN

Πρόγραμμα σπουδών: ΕΠΟ

ΕΠΟ 22 - Φιλοσοφία στην Ευρώπη


videoplay2

10

Βιντεομαθήματα Online

timeclock

3

Διάρκεια σε ώρες

shmeivseis

35

Σημειώσεις αρχεία pdf

pdfshm

40

Διαφάνειες αρχεία pdf

Αγόρασε για €150

Αυτό είναι το σχεδιάγραμμα της τάξης:

Χρονοδιάγραμμα μελέτης ΕΠΟ 22

Χρονοδιάγραμμα μελέτης ΕΠΟ 22 2019-20

Χρονοδιάγραμμα μελέτης ΕΠΟ 22 | Excel

Μελέτη στην ψηφιακή τάξη onlearn.gr - Συχνές ερωτήσεις

Σε αυτή την ενότητα θα βρείτε: Μελέτη στην ψηφιακή τάξη onlearn.gr - Συχνές ερωτήσεις

Πως βλέπω τα βιντεομαθήματα-σημειώσεις | Video
Πως επικοινωνώ με τους καθηγητές στο onlearn.gr | Video
Πως βλέπω τα γεγονότα στο ημερολόγιο | Video
Πως υποβάλλω την εργασία μου για έλεγχο λογοκλοπής | Video

Εργασίες ΕΠΟ 22 2019-20

Σε αυτή την ενότητα θα βρείτε: Τις εργασίες μαζί με τις λύσεις τους , Βιντεο & Pdf, του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους.

2η Εργασία
Πρότυπη λύση 1ης εργασίας 2019-20

Εργασίες ΕΠΟ 22 2018-19

Σε αυτή την ενότητα θα βρείτε: Τις εργασίες μαζί με τις λύσεις τους , Βιντεο & Pdf, του ακαδημαϊκού έτους 2018-19.

Πρότυπη λύση 4ης εργασίας 2018-19 | Video/Pdf
Πρότυπη λύση 3ης εργασίας 2018-19 | Video/Pdf
Πρότυπη λύση 2ης εργασίας 2018-19 | Video/Pdf
Πρότυπη λύση 1ης εργασίας 2018-19 | Video/Pdf

Λυμένα θέματα εργασιών προηγούμενων ετών ΕΠΟ 22

Σε αυτή την ενότητα θα βρείτε: Λυμένα θέματα εργασιών προηγούμενων ετών ΕΠΟ 22

Γραπτές Εργασίες 2014-15 | Pdf
Γραπτές Εργασίες 2013-14 | Pdf

Έλεγχος λογοκλοπής εργασιών - Plagiarism check

Σε αυτή την ενότητα μπορείτε να υποβάλετε την εργασία σας για έλεγχο λογοκλοπής.

Έλεγχος λογοκλοπής 1
Έλεγχος λογοκλοπής 2
Έλεγχος λογοκλοπής 3
Έλεγχος λογοκλοπής 4

Βιβλιογραφία & Online πηγές ΕΠΟ 22

Βιβλιογραφία & Online πηγές ΕΠΟ 22 για πτυχιακές & διπλωματικές εργασίες.Online Βιβλιοθήκες Ελληνικές και ξενόγλωσσες βιβλιοθήκες.

Η Φιλοσοφία στην Ευρώπη από τον 6ο έως τον 16ο αιώνα | Pdf
Νεότερα και σύγχρονα φιλοσοφικά ρεύματα (19ος-20ος αιώνας) | Pdf
Eλληνική φιλοσοφία & επιστήμη: από την αρχαιότητα εως τον 20ο αι. | Pdf
Περι της δουλείας και της ελευθερίας | Pdf
Ένωση και αλληλεπίδραση ΝΟΥ – ΣΩΜΑΤΟΣ στη φιλοσοφία του Ντεκαρτ | Pdf
Online Βιβλιοθήκες Ελληνικές & ξενόγλωσσες βιβλιοθήκες
Οδηγίες συγγραφής εργασιων ΕΠΟ 22 | Pdf
Συνοπτικός οδηγός - σύστημα Harvard ή ΑΡΑ | Pdf
Γλωσσάρι Φιλοσοφίας | Pdf

Συμπληρωματικό υλικό ΕΑΠ ΕΠΟ 22

Σε αυτή την ενότητα θα βρείτε οδηγίες συγγραφης εργασιών ΕΠΟ, γλωσσάρι φιλοσοφίας

Εισ. Αρχαία Ελλ. Φιλ. Κεφάλαιο 1. Προσωκρατική Φιλοσοφία

Προσωκρατική Φιλοσοφία | ebook

Εισ. Αρχαία Ελλ. Φιλ. Κεφάλαιο 2. Σοφιστές και Σωκράτης

Σοφιστές και Σωκράτης | Video
Σοφιστές και Σωκράτης | Pdf
Σοφιστές και Σωκράτης - Σημειώσεις | Pdf
Σοφιστές & σοφιστική κίνηση | ebook
Ο Σωκράτης απέναντι στους σοφιστές | ebook
Τα χαρακτηριστικά της σωκρατικής μεθόδου,όπως αυτά αποτυπώνονται στον Ευθύφρονα | Video/Pdf

Εισ. Αρχαία Ελλ. Φιλ. Κεφάλαιο 3. Η φιλοσοφία του Πλάτωνα (428/7-348)

Η φιλοσοφία του Πλάτωνα (428/7-348) | Video
Η φιλοσοφία του Πλάτωνα (428/7-348) | Pdf
Η φιλοσοφία του Πλάτωνα (428/7-348) - Σημειώσεις | Pdf
Η φιλοσοφία του Πλάτωνα (428/7-348) | ebook

Εισ. Αρχαία Ελλ. Φιλ. Κεφάλαιο 4. Η φιλοσοφία του Αριστοτέλη (384-322)

Η φιλοσοφία του Αριστοτέλη (384-322) | Pdf
Η φιλοσοφία του Αριστοτέλη (384-322) - Σημειώσεις | Pdf
Η φιλοσοφία του Αριστοτέλη (384-322) | ebook

Εισ. Αρχαία Ελλ. Φιλ. Κεφάλαιο 5. Φιλοσοφία Ελληνιστικής & ύστερης αρχαιότητας

Φιλοσοφία Ελληνιστικής & ύστερης αρχαιότητας | ebook

Παράλληλα κείμενα - Πλάτων - Αριστοτέλης

Παράλληλα κείμενα - Πλάτων | ebook
Παράλληλα κείμενα - Αριστοτέλης | ebook

Τόμος Α. Κεφάλαιο 5. Οι επιφανέστεροι σχολαστικοί φιλόσοφοι του μέσου Μεσαίωνα

Μποναβεντούρα: ο κατεξοχήν αυγουστίνειος αριστοτελιστής του Μεσαίωνα - Σημειώσεις | Pdf
Μποναβεντούρα: ο κατεξοχήν αυγουστίνειος αριστοτελιστής του Μεσαίωνα | ebook
Ο Θωμάς Ακινάτης: η ύψιστη μορφή χριστιανικού &αριστοτελικού ρεαλισμού - Σημειώσεις | Pdf
Θωμάς Ακινάτης (1224/25-1274) | ebook
Ο Αιγίδιος της Ρώμης (1243 – 1316) | ebook
Ιωάννης Ντάνς Σκώτος (1226-1308 ) | ebook

Τόμος Α. Κεφάλαιο 6. Μεσαιωνικός σκεπτικισμός κ αγνωστικισμός εναντίων ύστερου Αριστο. κ Πλατων.

ΟΚΚΑΜ-ΟΚΚΑΜΙΣΤΕΣ: Μεσαιωνικός σκεπτικισμός & αγνωστικισμός | ebook

Τόμος Β. Κεφάλαιο 1. Εισαγωγή στην έννοια του Διαφωτισμού

Εισαγωγή στην έννοια του Διαφωτισμού - Σημειώσεις | Pdf

Τόμος Β. Κεφάλαιο 2. Η γνωσιολογία του Διαφωτισμού

Η γνωσιολογία του Διαφωτισμού - Σημειώσεις | Pdf
Ρενέ Ντεκάρτ (1596-1650) | Video
Ρενέ Ντεκάρτ (1596-1650) | Pdf
Ρενέ Ντεκάρτ (1596-1650) | ebook
Ρενέ Ντεκάρτ (1596-1650) - Έργο-Μέθοδος-Φιλοσοφία | ebook
Σπινόζα - Benedictus Baruch Spinoza (1632-1677) | Pdf
Σπινόζα - Benedictus Baruch Spinoza (1632-1677) - Έργο-Μέθοδος-Φιλοσοφία | ebook
H σχέση σώματος-πνεύματος απο Descartes και Spinoza | Video/Pdf
Λάιμπνιτς - Gottfried Wilhelm Leibniz (1646-1716) - Έργο-Μέθοδος-Φιλοσοφία | ebook
Τζων Λοκ (1632-1704) | Video
Τζων Λοκ (1632-1704) | Pdf
Τζων Λοκ (1632-1704) - Έργο-Μέθοδος-Φιλοσοφία | ebook
LOCKE: Aπαντήσεις - Δραστηριότητες | ebook
LOCKE-BERKELEY: ΓΝΩΣΙΟΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΥΣΙΚΗ | ebook
BERKELEY: Aπαντήσεις - Δραστηριότητες | ebook
Ντειβιντ Χιουμ 1711-1776 | Pdf
ΝΤΕΪΒΙΝΤ ΧΙΟΥΜ 1711-1776 | ebook
Ντειβιντ Χιουμ: Aπαντήσεις - Δραστηριότητες | ebook
Οι υλιστές | ebook
ΙΜΜΑΝΟΥΕΛ ΚΑΝΤ, 1724-1894 | ebook

Τόμος Β. Κεφάλαιο 3. Θρησκεία και ηθική στον Διαφωτισμό

Θρησκεία και ηθική στον Διαφωτισμό - Σημειώσεις | Pdf
ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΒΟΥΛΗΣΗ – ΝΤΕΤΕΡΜΙΝΙΣΜΟΣ: ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΔΙΑΜΑΧΗΣ | ebook
ΗΘΙΚΗ & ΥΛΙΣΜΟΣ | ebook

Τόμος Β. Κεφάλαιο 4. Πολιτικές ιδέες του Διαφωτισμού

Πολιτικές ιδέες του Διαφωτισμού - Σημειώσεις | Pdf
Thomas Hobbes (1588-1679) | Pdf
Thomas Hobbes (1588-1679) | ebook
Thomas Hobbes (1588-1679)- Aπαντήσεις - Δραστηριότητες | ebook
John Locke (1632-1704) | Pdf
John Locke (1632-1704) | ebook
John Locke (1632-1704) - Aπαντήσεις - Δραστηριότητες | ebook
Jan Jacques Rousseau (1712-78) | Pdf
Jan Jacques Rousseau (1712-78) | Pdf | ebook
Jan Jacques Rousseau (1712-78) | Pdf: Aπαντήσεις - Δραστηριότητες | ebook
David Hume (1711-76) | Pdf
David Hume (1711-76) | Pdf | ebook
Charles-Luis de Montesquieu (1689-1755) | Pdf
Charles-Luis de Montesquieu (1689-1755) | ebook
Charles-Luis de Montesquieu (1689-1755): Aπαντήσεις - Δραστηριότητες | ebook

Τόμος Γ. Κεφάλαιο 1. Η αυτονομία της έλλογης συνείδησης στη φιλοσοφία του Καντ

Η αυτονομία της έλλογης συνείδησης στη φιλοσοφία του Καντ - Σημειώσεις | Pdf
Η αυτονομία της έλλογης συνείδησης στη φιλοσοφία του Καντ Α μέρος | Video
Η αυτονομία της έλλογης συνείδησης στη φιλοσοφία του Καντ Α μέρος | Pdf
Η αυτονομία της έλλογης συνείδησης στη φιλοσοφία του Καντ B μέρος | Video
Η αυτονομία της έλλογης συνείδησης στη φιλοσοφία του Καντ Β μέρος | Pdf
Η αυτονομία της έλλογης συνείδησης στη φιλοσοφία του Καντ Γ μέρος | Video
Η αυτονομία της έλλογης συνείδησης στη φιλοσοφία του Καντ Γ μέρος | Pdf
Αυτονομία έλλογης συνειδησης σε φιλοσοφία ΚΑΝΤ | ebook
Καντ - Αέναη βελτίωση του ανθρώπου προς τη βελτίωση του | Video/Pdf

Τόμος Γ. Κεφάλαιο 2. Συνείδηση &ιστορικός κόσμος: η διανοητική περιπέτεια του γερμανικού ιδεαλισμού

Συνείδηση & ιστορικός κόσμος: η διανοητική περιπέτεια του γερμανικού ιδεαλισμού | Pdf
Συνείδηση & ιστορικός κόσμος: η διανοητική περιπέτεια του γερμανικού ιδεαλισμού - Σημειώσεις | Pdf
Συνειδηση & ιστορικός κόσμος: Διανοητική περιπέτεια Γερμανικού ιδεαλισμού | ebook

Τόμος Γ. Κεφάλαιο 4. Η ανοιχτή διαλεκτική του υποκιμενικού: Ο υπαρξισμός KIERGEGAARD

Η ανοιχτή διαλεκτική του υποκιμενικού: Ο υπαρξισμός KIERGEGAARD | ebook

Τόμος Γ. Κεφάλαιο 7. Η επαναξιολόγηση των αξιών - Nietzsche

Η επαναξιολόγηση των αξιών, μηδενισμός της ηθικής&οπ.υπερ: το χαρωπό μένος Νίτσε | Video
Η επαναξιολόγηση των αξιών, μηδενισμός της ηθικής&οπ.υπερ: το χαρωπό μένος Νίτσε | Pdf
Η επαναξιολόγηση των αξιών, μηδενισμός της ηθικής&οπ.υπερ: το χαρωπό μένος Νίτσε - Σημειώσεις | Pdf
Η επαναξιολόγηση των αξιών, μηδενισμός της ηθικής&οπ.υπερ: το χαρωπό μένος Νίτσε | ebook
Nietzsche - O θάνατος του Θεού, το τέλος του ανθρώπου & τελικό θρίαμβο του μηδενισμού | Video/Pdf

Τόμος Γ. Κεφάλαιο 8. Η στροφή προς τη γλώσσα και η αναίρεση της ιδεαλιστικής μεταφυσικής

Η στροφή προς τη γλώσσα & η αναίρεση της ιδεαλιστικής μεταφυσικής | Pdf
Η στροφή προς τη γλώσσα & η αναίρεση της ιδεαλιστικής μεταφυσικής - Σημειώσεις | Pdf
Η στροφή προς τη γλώσσα και η αναίρεση της ιδεαλιστικής μεταφυσικής | ebook

Τόμος Γ. Κεφάλαιο 9. Η συνείδηση & τα «Πράγματα» της - Φαινομενολογία και υπαρξιασμός

Η ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ & ΤΑ «ΠΡΑΓΜΑΤΑ» ΤΗΣ, Ο ΖΩΤΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ & ΤΟ ΑΙΤΗΜΑ ΤΗΣ ΑΥΘΕΝΤΙΚΟΤΗΤΑΣ | ebook

MICHEL FOUCAULT: ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟ, ΓΝΩΣΗ, ΕΞΟΥΣΙΑ

MICHEL FOUCAULT: ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟ, ΓΝΩΣΗ, ΕΞΟΥΣΙΑ | ebook

Επαναληπτικό υλικό ΕΠΟ 22

Ύλη εξετάσεων ΕΠΟ 22 2018-19 | Pdf
Προτεινόμενα θέματα ΕΠΟ 22 | ebook
Επισκόπηση - Φιλόσοφοι/Θεωρήσεις | ebook
Aρχαία ελληνική φιλοσοφία - Σημειώσεις | Pdf
Η Εποχή του Διαφωτισμού (17ος – 18ος αιώνας) - Σημειώσεις | Pdf
Nεότερα και Σύγχρονα Φιλοσοφικά Ρεύματα (19ος – 20ος αιώνας) | Pdf

Θέματα προηγούμενων εξεταστικών ΕΠΟ 22

Θέματα εξετάσεων 2001-2018 | Pdf

Αξιολόγηση Εκπαιδευτή - Υλικού ΕΠΟ 22

Αξιολόγηση Εκπαιδευτή - Υλικού ΕΠΟ 22 2018-19

Αξιολόγηση - Υλικού - Εκπαιδευτή ΕΠΟ 22 | survey
Πίσω στην κορυφή