Skip to content

Onlearn.gr | Online Φροντιστήριο | Εργασίες, Μαθήματα

ΕΑΠ - ΕΛΠ: Ελληνικός Πολιτισμός

ΕΠΟ 22 - Φιλοσοφία στην Ευρώπη


Τάξη
Φανή Παριώτη
Για πληροφορίες σχετικά με την εγγραφή στο μάθημα, πάτησε παρακάτω.
Επικοινωνήστε μαζί μας

Μέσα από το Πρόγραμμα Σπουδών ΕΠΟ 22 του Onlearn.gr, κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους, θα διδαχθούμε τα εξής αντικείμενα: τις φιλοσοφικές ιδέες που διαμόρφωσαν αλλά και συνεχίζουν να διαμορφώνουν την πνευματική ταυτότητα της Δύσης, από τη σκοπιά κυρίως της γνωσιολογίας, της ηθικής και της πολιτικής φιλοσοφίας.

ΕΠΟ 22 - Φιλοσοφία στην Ευρώπη για Σπουδές στο Ε.Α.Π.

Δείτε τα δωρεάν βιντεο μας & γνωρίστε τον κόσμο της online εκπαίδευσης onlearn.gr!

 

Δείτε τα δωρεάν pdf μας & γνωρίστε τον κόσμο της online εκπαίδευσης onlearn.gr!

 

 

Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας για διαθεσιμότητα που αφορά:

Η ψηφιακή τάξη onlearn.gr βρίσκετε δίπλα σας με:

quidance

Καθοδήγηση

Εβδομαδιαία καθοδήγηση στην πλατφόρμα εκπαίδευσης.

resource

Εκπαιδευτικό υλικό

Βιντεομαθήματα, σημειώσεις, ασκήσεις, εργασίες & quiz αυτοαξιολόγησης.

forum

Φόρουμ

Επίλυση αποριών και δημιουργικός διάλογος με καθηγητές-forums.

group

Γκρουπ

Θεματικές ομάδες ενημερώσεων γκρουπ-group.

Μέσα από το Πρόγραμμα Σπουδών Onlearn.gr για την ΕΠΟ 22 - Φιλοσοφία στην Ευρώπη, θα επικεντρωθούμε στα εξής αντικείμενα:

epo225keys

Οι ερωτήσεις σας για την ΕΠΟ 22 - Q&ΑΓενική περιγραφή της ΘΕ ΕΠΟ 22

Σκοπός της ενότητας είναι οι φοιτητές που ολοκληρώνουν με επιτυχία τη ΘΕ ΕΠΟ22 αναμένεται να αναπτύξουν μια σειρά δεξιοτήτων εκ των οποίων οι σημαντικότερες είναι οι ακόλουθες,ικανότητα να αναγνωρίζουν και να αξιολογούν τις σημαντικότερες έννοιες και θεωρίες που αναπτύχθηκαν στον χώρο της φιλοσοφίας καθώς και να τις εντάσσουν στο ιστορικό πλαίσιο εντός του οποίου αναδύθηκαν, ικανότητα σύγκρισης και αξιολόγησης διαφορετικών ή και αντιμαχόμενων φιλοσοφικών παραδόσεων και επιχειρημάτων, ανάπτυξη του αυτόνομου κριτικού στοχασμού αλλά και αναλυτική ικανότητας, που μπορούν να συμβάλλουν ουσιαστικά και στη διαμόρφωση ολοκληρωμένων προσωπικοτήτων και συνεπώς και υπεύθυνων και ενεργών πολιτών, μελέτη και ερμηνεία πρωτότυπων φιλοσοφικών κειμένων καθώς και η κριτική αποτίμηση της δευτερεύουσας βιβλιογραφίας, ανάπτυξη και τεκμηρίωση λογικών επιχειρημάτων , συγγραφή φιλοσοφικών δοκιμίων ακαδημαϊκού χαρακτήρα, σύνδεση των προβληματισμών του φιλοσοφικού στοχασμού με την τρέχουσα κοινωνική πραγματικότητα.

Γνωστικά Αντικείμενα της ΘΕ ΕΠΟ 22

α) Η Φιλοσοφία από τον στ΄- ιστ΄αιώνα β) Η εποχή του Διαφωτισμού (Ιζ΄- ιη΄αιώνας) γ) Νεότερα και σύγχρονα φιλοσοφικά ρεύματα (ιθ΄- κ΄αιώνας)

Πόσες είναι οι Γραπτές Εργασίες και σε τι χρονική προθεσμία υποβάλλονται;

Το πρόγραμμα μελέτης της Θ.Ε. συμπεριλαμβάνει την υλοποίηση 4 Εργασιών. Προϋπόθεση για τις τελικές εξετάσεις είναι η εκπόνηση των γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους. Συγκεκριμένα, ο μέσος όρος των βαθμών των Εργασιών συμμετέχει κατά 30% στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της ενότητας και ο βαθμός των εξετάσεων συμμετέχει αντίστοιχα κατά 70%. Οι υποχρεωτικές εργασίες είναι 4: οι δύο πρώτες αφορούν το κομμάτι των αρχαίων στοχαστών και διανοητών και τη διδακτέα ύλη έως το τέλος Δεκεμβρίου, η τρίτη και η τέταρτη αφορά τη διδακτέα ύλη της ευρωπαϊκής φιλοσοφίας Στατιστικής έως και τα μέσα Απριλίου. Η μελέτη, κατανόηση και επίλυση των Εργασιών, μας προετοιμάζει δυναμικά και στοχευμένα για την επιτυχία μας επί των αντίστοιχων θεμάτων των εξετάσεων.

Αυτό είναι το σχεδιάγραμμα της τάξης:

Εργασίες ΕΠΟ 22 2023-24

Σε αυτή την ενότητα θα βρείτε: Τις εργασίες μαζί με τις λύσεις τους , Βιντεο & Pdf, του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους.

Οδηγός συγγραφής εργασιών ΕΑΠ | Video/Pdf
Οδηγίες συγγραφής εργασιών ΕΠΟ 22 - Σύστημα Harvard ή ΑΡΑ | Pdf
Βιβλιογραφία - ΕΠΟ 22 - Φιλοσοφία στην Ευρώπη | Pdf

Λυμένα θέματα εργασιών προηγούμενων ετών ΕΠΟ 22

Σε αυτή την ενότητα θα βρείτε: Λυμένα θέματα εργασιών , Βίντεο & Pdf, προηγούμενων ετών ΕΠΟ 22.

Πρότυπες λύσεις γραπτών εργασιών - 1η εργασία 2018-23 | Video/Pdf
Πρότυπες λύσεις γραπτών εργασιών - 2η εργασία 2018-23 | Video/Pdf
Πρότυπες λύσεις γραπτών εργασιών - 3η εργασία 2018-23 | Video/Pdf
Πρότυπες λύσεις γραπτών εργασιών - 4η εργασία 2018-23 | Video/Pdf
Γραπτές Εργασίες 2013-15 | Pdf

Έλεγχος λογοκλοπής εργασιών - Plagiarism check

Σε αυτή την ενότητα μπορείτε να υποβάλετε την εργασία σας για έλεγχο λογοκλοπής.

Έλεγχος λογοκλοπής 1ης εργασίας
Έλεγχος λογοκλοπής 2ης εργασίας
Έλεγχος λογοκλοπής 3ης εργασίας
Έλεγχος λογοκλοπής 4ης εργασίας
Έλεγχος λογοκλοπής 2ης εργασίας
Έλεγχος λογοκλοπής 3ης εργασίας

Χρονοδιάγραμμα μελέτης ΕΠΟ 22

Χρονοδιάγραμμα μελέτης ΕΠΟ 22

Χρονοδιάγραμμα μελέτης ΕΠΟ 22 | Excel

Φιλοσοφία στην Ευρώπη - Εισαγωγή

Φιλοσοφία στην Ευρώπη - Εισαγωγή

Φιλοσοφία στην Ευρώπη - Εισαγωγή | Video/Pdf

Η Ελληνική Φιλοσοφία απο την Αρχαιότητα έως τον 20 αι. Κεφάλαιο 3. Η φιλοσοφία του Πλάτωνα

Η φιλοσοφία του Πλάτωνα

Η φιλοσοφία του Πλάτωνα | Video/Pdf
Πλάτωνας - Γνωσιολογία, Οντολογία, Πολιτική | Video/Pdf
Η φιλοσοφία του Πλάτωνα - Σημειώσεις | Pdf

Η Ελληνική Φιλοσοφία απο την Αρχαιότητα έως τον 20 αι. Κεφάλαιο 4. Η φιλοσοφία του Αριστοτέλη

Η φιλοσοφία του Αριστοτέλη

Η φιλοσοφία του Αριστοτέλη | Video/Pdf
Αριστοτέλης - Γνωσιοθεωρία και φιλοσοφία της επιστήμης | Pdf
Αριστοτέλης - Ηθική και πολιτική φιλοσοφία | Pdf
Η φιλοσοφία του Αριστοτέλη - Σημειώσεις | Pdf

Εισ. Αρχαία Ελλ. Φιλ. Κεφάλαιο 2. Σοφιστές και Σωκράτης

Σοφιστές και Σωκράτης,Τα χαρακτηριστικά της σωκρατικής μεθόδου,όπως αυτά αποτυπώνονται στον Ευθύφρονα

Σοφιστές και Σωκράτης | Video/Pdf
Σοφιστές και Σωκράτης - Σημειώσεις | Pdf
Τα χαρακτηριστικά της σωκρατικής μεθόδου,όπως αυτά αποτυπώνονται στον Ευθύφρονα | Video/Pdf

Η φιλοσοφία του Πλάτωνα (428/7-348) & Η φιλοσοφία του Αριστοτέλη (384-322)

Η φιλοσοφία του Πλάτωνα (428/7-348) & Η φιλοσοφία του Αριστοτέλη (384-322) - Συνοδευτικά κείμενα

Η φιλοσοφία του Πλάτωνα (428/7-348) | Video/Pdf
Η φιλοσοφία του Πλάτωνα (428/7-348) - Σημειώσεις | Pdf
Η φιλοσοφία του Αριστοτέλη (384-322) | Video/Pdf
Η φιλοσοφία του Αριστοτέλη (384-322) - Σημειώσεις | Pdf
Συνοδευτικό κείμενο Πλάτωνα & Αριστοτέλη - Σημειώσεις | Pdf

Παράλληλα κείμενα - Πλάτων - Αριστοτέλης

Παράλληλα κείμενα - Πλάτων , Παράλληλα κείμενα - Αριστοτέλης

Παράλληλα κείμενα - Πλάτων | ebook
Παράλληλα κείμενα - Αριστοτέλης | ebook

ΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ-ΕΜΠΕΙΡΙΣΜΟΣ

Ντεκάρτ- Σπινόζα Λοκ-Μπέρκλεϋ -Χιουμ

ΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ-ΕΜΠΕΙΡΙΣΜΟΣ (ΑΥΓΕΛΗΣ) | Pdf

Πολιτική Φιλοσοφία

A.Kenny   Πολιτική Φιλοσοφία Από την Αναγέννηση μέχρι τον Διαφωτισμό

Πολιτική Φιλοσοφία - Από την Αναγέννηση μέχρι τον Διαφωτισμό | Pdf

Τόμος Γ. Κεφάλαιο 1. Η αυτονομία της έλλογης συνείδησης στη φιλοσοφία του Καντ

Η αυτονομία της έλλογης συνείδησης στη φιλοσοφία του Καντ , Καντ - Αέναη βελτίωση του ανθρώπου προς τη βελτίωση του

Η αυτονομία της έλλογης συνείδησης στη φιλοσοφία του Καντ Α μέρος | Video/Pdf
Η αυτονομία της έλλογης συνείδησης στη φιλοσοφία του Καντ B μέρος | Video/Pdf
Η αυτονομία της έλλογης συνείδησης στη φιλοσοφία του Καντ Γ μέρος | Video/Pdf
Καντ - Αέναη βελτίωση του ανθρώπου προς τη βελτίωση του | Video/Pdf
Η αυτονομία της έλλογης συνείδησης στη φιλοσοφία του Καντ - Σημειώσεις | Pdf

Τόμος Γ. Κεφάλαιο 2. Συνείδηση &ιστορικός κόσμος: η διανοητική περιπέτεια του γερμανικού ιδεαλισμού

Συνείδηση & ιστορικός κόσμος: η διανοητική περιπέτεια του γερμανικού ιδεαλισμού | Pdf
Συνείδηση & ιστορικός κόσμος: η διανοητική περιπέτεια του γερμανικού ιδεαλισμού - Σημειώσεις | Pdf

Τόμος Γ. Κεφάλαιο 4. Η ανοιχτή διαλεκτική του υποκιμενικού: Ο υπαρξισμός KIERGEGAARD

Η ανοιχτή διαλεκτική του υποκιμενικού: Ο υπαρξισμός KIERGEGAARD | ebook

Τόμος Γ. Κεφάλαιο 7. Η επαναξιολόγηση των αξιών - Nietzsche

Η επαναξιολόγηση των αξιών, μηδενισμός της ηθικής&οπ.υπερ: το χαρωπό μένος Νίτσε, Nietzsche - O θάνατος του Θεού, το τέλος του ανθρώπου & τελικό θρίαμβο του μηδενισμού

Η επαναξιολόγηση των αξιών, μηδενισμός της ηθικής&οπ.υπερ: το χαρωπό μένος Νίτσε | Video/Pdf
Nietzsche - O θάνατος του Θεού, το τέλος του ανθρώπου & τελικό θρίαμβο του μηδενισμού | Video/Pdf
Η επαναξιολόγηση των αξιών, μηδενισμός της ηθικής&οπ.υπερ: το χαρωπό μένος Νίτσε - Σημειώσεις | Pdf

Τόμος Γ. Κεφάλαιο 8. Η στροφή προς τη γλώσσα και η αναίρεση της ιδεαλιστικής μεταφυσικής

Wittgenstein - το ριζοσπαστικό εγχείρημα της αναλυτικής φιλοσοφίας | Pdf
Η στροφή προς τη γλώσσα & η αναίρεση της ιδεαλιστικής μεταφυσικής | Video/Pdf
Η στροφή προς τη γλώσσα & η αναίρεση της ιδεαλιστικής μεταφυσικής - Σημειώσεις | Pdf

Τόμος Γ. Κεφάλαιο 9. Η συνείδηση & τα «Πράγματα» της - Φαινομενολογία και υπαρξιασμός

Martin Heidegger | Pdf
Η ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ & ΤΑ «ΠΡΑΓΜΑΤΑ» ΤΗΣ, Ο ΖΩΤΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ & ΤΟ ΑΙΤΗΜΑ ΤΗΣ ΑΥΘΕΝΤΙΚΟΤΗΤΑΣ | ebook

MICHEL FOUCAULT: ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟ, ΓΝΩΣΗ, ΕΞΟΥΣΙΑ

MICHEL FOUCAULT: ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟ, ΓΝΩΣΗ, ΕΞΟΥΣΙΑ | ebook

Τόμος Α. Κεφάλαιο 5. Οι επιφανέστεροι σχολαστικοί φιλόσοφοι του μέσου Μεσαίωνα

Μποναβεντούρα: ο κατεξοχήν αυγουστίνειος αριστοτελιστής του Μεσαίωνα, Ο Θωμάς Ακινάτης: η ύψιστη μορφή χριστιανικού &αριστοτελικού ρεαλισμού,Ο Αιγίδιος της Ρώμης (1243 – 1316), Ιωάννης Ντάνς Σκώτος (1226-1308 )

Μποναβεντούρα: ο κατεξοχήν αυγουστίνειος αριστοτελιστής του Μεσαίωνα - Σημειώσεις | Pdf
Μποναβεντούρα: ο κατεξοχήν αυγουστίνειος αριστοτελιστής του Μεσαίωνα | ebook
Ο Θωμάς Ακινάτης: η ύψιστη μορφή χριστιανικού &αριστοτελικού ρεαλισμού - Σημειώσεις | Pdf
Θωμάς Ακινάτης (1224/25-1274) | ebook
Ο Αιγίδιος της Ρώμης (1243 – 1316) | ebook
Ιωάννης Ντάνς Σκώτος (1226-1308 ) | ebook

Τόμος Α. Κεφάλαιο 6. Μεσαιωνικός σκεπτικισμός κ αγνωστικισμός εναντίων ύστερου Αριστο. κ Πλατων.

ΟΚΚΑΜ-ΟΚΚΑΜΙΣΤΕΣ: Μεσαιωνικός σκεπτικισμός & αγνωστικισμός

ΟΚΚΑΜ-ΟΚΚΑΜΙΣΤΕΣ: Μεσαιωνικός σκεπτικισμός & αγνωστικισμός | ebook

Τόμος Β. Κεφάλαιο 1. Εισαγωγή στην έννοια του Διαφωτισμού

Εισαγωγή στην έννοια του Διαφωτισμού

Εισαγωγή στην έννοια του Διαφωτισμού - Σημειώσεις | Pdf

Τόμος Β. Κεφάλαιο 2. Η γνωσιολογία του Διαφωτισμού

Ρενέ Ντεκάρτ (1596-1650) - Έργο-Μέθοδος-Φιλοσοφία, Σπινόζα - Benedictus Baruch Spinoza (1632-1677) - Έργο-Μέθοδος-Φιλοσοφία , H σχέση σώματος-πνεύματος απο Descartes και Spinoza, Λάιμπνιτς - Gottfried Wilhelm Leibniz (1646-1716) - Έργο-Μέθοδος-Φιλοσοφία, Τζων Λοκ (1632-1704), LOCKE-BERKELEY: ΓΝΩΣΙΟΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΥΣΙΚΗ, Ντειβιντ Χιουμ 1711-1776, Οι υλιστές, ΙΜΜΑΝΟΥΕΛ ΚΑΝΤ, 1724-1894, Η γνωσιολογία του Διαφωτισμού - Σημειώσεις

Ρενέ Ντεκάρτ (1596-1650) | Video/Pdf
Ρενέ Ντεκάρτ (1596-1650) - Έργο-Μέθοδος-Φιλοσοφία | ebook
Σπινόζα - Benedictus Baruch Spinoza (1632-1677) | Video/Pdf
Σπινόζα - Benedictus Baruch Spinoza (1632-1677) - Έργο-Μέθοδος-Φιλοσοφία | ebook
H σχέση σώματος-πνεύματος απο Descartes και Spinoza | Video/Pdf
Λάιμπνιτς - Gottfried Wilhelm Leibniz (1646-1716) - Έργο-Μέθοδος-Φιλοσοφία | ebook
Τζων Λοκ (1632-1704) | Video/Pdf
LOCKE: Aπαντήσεις - Δραστηριότητες | ebook
George Berkeley (1685-1753) | Video/Pdf
BERKELEY: Aπαντήσεις - Δραστηριότητες | ebook
Ντειβιντ Χιουμ 1711-1776 | Video/Pdf
Ντειβιντ Χιουμ: Aπαντήσεις - Δραστηριότητες | ebook
Οι υλιστές | ebook
Immanuel Kant (1724-1804) | Video/Pdf
Η γνωσιολογία του Διαφωτισμού - Σημειώσεις | Pdf

Τόμος Β. Κεφάλαιο 3. Θρησκεία και ηθική στον Διαφωτισμό

Θρησκεία και ηθική στον Διαφωτισμό , ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΒΟΥΛΗΣΗ – ΝΤΕΤΕΡΜΙΝΙΣΜΟΣ: ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΔΙΑΜΑΧΗΣ, ΗΘΙΚΗ & ΥΛΙΣΜΟΣ

Θρησκεία και ηθική στον Διαφωτισμό - Σημειώσεις | Pdf
ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΒΟΥΛΗΣΗ – ΝΤΕΤΕΡΜΙΝΙΣΜΟΣ: ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΔΙΑΜΑΧΗΣ | ebook
ΗΘΙΚΗ & ΥΛΙΣΜΟΣ | ebook

Τόμος Β. Κεφάλαιο 4. Πολιτικές ιδέες του Διαφωτισμού

Thomas Hobbes (1588-1679), John Locke (1632-1704) , Jan Jacques Rousseau (1712-78), David Hume (1711-76), Charles-Luis de Montesquieu (1689-1755), Πολιτικές ιδέες του Διαφωτισμού - Σημειώσεις

Thomas Hobbes (1588-1679) | Video/Pdf
Thomas Hobbes (1588-1679)- Aπαντήσεις - Δραστηριότητες | ebook
John Locke (1632-1704) - Πολιτικές ιδέες | Video/Pdf
John Locke (1632-1704) - Aπαντήσεις - Δραστηριότητες | ebook
Jan Jacques Rousseau (1712-78) - Πολιτικές ιδέες | Video/Pdf
Jan Jacques Rousseau (1712-78) | Pdf: Aπαντήσεις - Δραστηριότητες | ebook
David Hume (1711-76) - Πολιτικές ιδέες | Video/Pdf
David Hume (1711-76) | Pdf | ebook
Charles-Luis de Montesquieu (1689-1755) Πολιτικές ιδέες | Video/Pdf
Charles-Luis de Montesquieu (1689-1755): Aπαντήσεις - Δραστηριότητες | ebook
Πολιτικές ιδέες του Διαφωτισμού - Σημειώσεις | Pdf

Επαναληπτικό υλικό ΕΠΟ 22

Ύλη εξετάσεων ΕΠΟ 22, Προτεινόμενα θέματα ΕΠΟ 22 , Επισκόπηση - Φιλόσοφοι/Θεωρήσεις, Aρχαία ελληνική φιλοσοφία - Σημειώσεις, Η Εποχή του Διαφωτισμού (17ος – 18ος αιώνας) , Nεότερα και Σύγχρονα Φιλοσοφικά Ρεύματα (19ος – 20ος αιώνας), Θέματα εξετάσεων 2001-2018

Επανάληψη Πλάτωνας - Αριστοτέλης | Pdf
Επανάληψη ορθολογισμός-εμπειρισμός (ΑΥΓΕΛΗΣ) | Pdf
Επανάληψη Πολιτική Φιλοσοφία - Από την Αναγέννηση μέχρι τον Διαφωτισμό
Επανάληψη ύλης - Ιμμάνουελ Καντ | Pdf
Προτεινόμενα θέματα ΕΠΟ 22 | ebook
Επισκόπηση - Φιλόσοφοι/Θεωρήσεις | ebook
Aρχαία ελληνική φιλοσοφία - Σημειώσεις | Pdf
Η Εποχή του Διαφωτισμού (17ος – 18ος αιώνας) - Σημειώσεις | Pdf
Nεότερα και Σύγχρονα Φιλοσοφικά Ρεύματα (19ος – 20ος αιώνας) | Pdf
Θέματα εξετάσεων 2001-2018 | Pdf

Αξιολόγηση Εκπαιδευτή - Υλικού ΕΠΟ 22

Αξιολόγηση Εκπαιδευτή - Υλικού ΕΠΟ 22

Αξιολόγηση - Υλικού - Εκπαιδευτή ΕΠΟ 22 | survey
Πίσω στην κορυφή