Skip to content

Onlearn.gr | Online Φροντιστήριο | Εργασίες, Μαθήματα

ΕΑΠ - ΕΛΠ: Ελληνικός Πολιτισμός

ΕΛΠ 11 - Ελληνική Ιστορία


Τάξη
Φανή Παριώτη
Αγόρασε για €135

Μέσα από το Πρόγραμμα Σπουδών ΕΛΠ 11 του Onlearn.gr, κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους, θα διδαχθούμε τα εξής αντικείμενα: τις μορφές και την εξέλιξη της συλλογικής ζωής κατά τους προϊστορικούς χρόνους στον ελλαδικό & τον ευρύτερο χώρο της ανατολικής Μεσογείου & να διερευνήσει όψεις των κοινωνιών, των οικονομιών και των μορφών εξουσίας που συνθέτουν τη φυσιογνωμία του αρχαίου ελληνικού & του ελληνιστικού κόσμου.

ΕΛΠ 11 - Ελληνική Ιστορία για Σπουδές στο Ε.Α.Π.

ELP11-ONLEARN

Πρόγραμμα σπουδών: ΕΛΠ

ΕΛΠ 11 - Ελληνική Ιστορία


videoplay2

60

Βιντεομαθήματα Online

timeclock

20

Διάρκεια σε ώρες

shmeivseis

70

Σημειώσεις αρχεία pdf

pdfshm

60

Διαφάνειες αρχεία pdf

Αγόρασε για €135

 

Δείτε τα δωρεάν βιντεο μας & γνωρίστε τον κόσμο της online εκπαίδευσης onlearn.gr!

 

Δείτε τα δωρεάν pdf μας & γνωρίστε τον κόσμο της online εκπαίδευσης onlearn.gr!

 

 

Αγόρασε online τις εκπαιδευτικές υπηρεσίες onlearn.gr

 

 

Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας για διαθεσιμότητα που αφορά:

Η ψηφιακή τάξη onlearn.gr βρίσκετε δίπλα σας με:

quidance

Καθοδήγηση

Εβδομαδιαία καθοδήγηση στην πλατφόρμα εκπαίδευσης.

resource

Εκπαιδευτικό υλικό

Βιντεομαθήματα, σημειώσεις, ασκήσεις, εργασίες & quiz αυτοαξιολόγησης.

forum

Φόρουμ

Επίλυση αποριών και δημιουργικός διάλογος με καθηγητές-forums.

group

Γκρουπ

Θεματικές ομάδες ενημερώσεων γκρουπ-group.

Μέσα από το Πρόγραμμα Σπουδών Onlearn.gr για την ΕΛΠ 11 - Ελληνική Ιστορία, θα επικεντρωθούμε στα εξής αντικείμενα:

elp_11_five_keys

Οι ερωτήσεις σας για την ΕΛΠ 11 - Q&ΑΓενική περιγραφή της ΘΕ ΕΛΠ 11

Σκοπός της ενότητας είναι, να σας παρουσιάσει τις μορφές και την εξέλιξη της συλλογικής ζωής κατά τους προϊστορικούς χρόνους στον ελλαδικό και τον ευρύτερο χώρο της ανατολικής Μεσογείου, να διερευνήσει όψεις των κοινωνιών, των οικονομιών και των μορφών εξουσίας που συνθέτουν τη φυσιογνωμία του αρχαίου ελληνικού και του ελληνιστικού κόσμου, να παρουσιάσει πτυχές της κοινωνικής οργάνωσης και των πολιτειακών θεσμών της βυζαντινής αυτοκρατορίας, να παρακολουθήσει την ιστορία των ελλαδικών περιοχών από τον 15ο μέχρι τον 18ο αιώνα, να παρουσιάσει το οθωμανικό και το ευρύτερο ευρωπαϊκό πλαίσιο δημιουργίας και ανάπτυξης του νέου ελληνισμού, να παρουσιάσει την ιστορική διαδικασία της συγκρότησης του ελληνικού κράτους κατά τον 19ο και τον 20ο αιώνα.

Γνωστικά Αντικείμενα της ΘΕ ΕΛΠ 11

α) Ο Αρχαίος Ελληνικός κόσμος β) Βυζάντιο και Ελληνισμός γ) Νεότερη και Σύγχρονη Ελληνική Ιστορία

Πόσες είναι οι Γραπτές Εργασίες και σε τι χρονική προθεσμία υποβάλλονται;

Το πρόγραμμα μελέτης της Θ.Ε. συμπεριλαμβάνει την υλοποίηση 4 Εργασιών. Προϋπόθεση για τις τελικές εξετάσεις είναι η εκπόνηση των γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους. Συγκεκριμένα, ο μέσος όρος των βαθμών των Εργασιών συμμετέχει κατά 30% στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της ενότητας και ο βαθμός των εξετάσεων συμμετέχει αντίστοιχα κατά 70% και ενεργοποιείται μόνο όταν ο φοιτητής επιτύχει στις τελικές εξετάσεις. Τα θέματα των Γ.Ε. καθορίζονται από το Συντονιστή της Θ.Ε. έπειτα από συνεργασία με τα μέλη ΣΕΠ της Θ.Ε. Έμφαση δίνεται στην κριτική ανάπτυξη των θεμάτων και συνήθως διαμορφώνονται κατά τρόπο που να βοηθούν το φοιτητή να κατανοήσει την ύλη της Θ.Ε. Η μελέτη, κατανόηση και επίλυση των εργασιών, μας προετοιμάζει δυναμικά και στοχευμένα για να ανταποκριθούμε με επιτυχία στις τελικές εξετάσεις. Σε προκαθορισμένες ημέρες και ώρες, κατόπιν προγραμματισμού και συνεννόησης, ο διδάσκων παρέχει ενισχυτική διδασκαλία με τους φοιτητές, αναλύοντας τη θεωρία - μεθοδολογία ανά θεματική περιοχή, χρησιμοποιώντας ερωτήσεις κλειστού τύπου και επιλύοντας εφαρμογές, συνδυαστικές ασκήσεις, σύνθετα θέματα και θέματα εξετάσεων. Είναι το αποκορύφωμα της εκπαιδευτικής υποστήριξης, διότι με σημείο αναφοράς το πλήρες εκπαιδευτικό υλικό της ιστοσελίδας, οι φοιτητές εξασκούνται στην εφαρμογή αυτών μέσα από ασκήσεις και συνδυαστικά θέματα όλων των επιπέδων.

Αυτό είναι το σχεδιάγραμμα της τάξης:

Εργασίες ΕΛΠ 11 2023-24

Σε αυτή την ενότητα θα βρείτε: Τις εργασίες μαζί με τις λύσεις τους , Βιντεο & Pdf, του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους.

Πρότυπη λύση 4ης εργασίας 2023-24
Πρότυπη λύση 3ης εργασίας 2023-24
Πλάνο μελέτης - Επίλυση 3ης πρότυπης εργασίας 2023-24 | Video/Pdf
Πρότυπη λύση 2ης εργασίας 2023-24 | Video/Pdf
Πρότυπη λύση 1ης εργασίας 2023-24 | Video/Pdf
Οδηγός συγγραφής εργασιών ΕΑΠ | Video/Pdf
Οδηγίες συγγραφής εργασιών ΕΛΠ - Σύστημα Harvard ή ΑΡΑ | Pdf
Βιβλιογραφία - ΕΛΠ 11 - Ελληνική Ιστορία | Pdf

Λυμένα θέματα εργασιών προηγούμενων ετών ΕΛΠ 11

Σε αυτή την ενότητα θα βρείτε: Λυμένα θέματα εργασιών , Βίντεο & Pdf, προηγούμενων ετών ΕΛΠ 11.

Πρότυπες λύσεις γραπτών εργασιών - 1η εργασία 2018-23 | Video/Pdf
Πρότυπες λύσεις γραπτών εργασιών - 2η εργασία 2018-23 | Video/Pdf
Πρότυπες λύσεις γραπτών εργασιών - 3η εργασία 2018-23 | Video/Pdf
Πρότυπες λύσεις γραπτών εργασιών - 4η εργασία 2018-23 | Video/Pdf
Γραπτές Εργασίες 2012-15 | Pdf

Έλεγχος λογοκλοπής εργασιών - Plagiarism check

Σε αυτή την ενότητα μπορείτε να υποβάλετε την εργασία σας για έλεγχο λογοκλοπής.

Έλεγχος λογοκλοπής 4ης εργασίας
Έλεγχος λογοκλοπής 3ης εργασίας
Έλεγχος λογοκλοπής 2ης εργασίας
Έλεγχος λογοκλοπής 1ης εργασίας

Χρονοδιάγραμμα μελέτης ΕΛΠ 11

Χρονοδιάγραμμα μελέτης ΕΛΠ 11

Χρονοδιάγραμμα μελέτης ΕΛΠ 11 | Excel

Μελέτη στην ψηφιακή τάξη onlearn.gr - Συχνές ερωτήσεις

Σε αυτή την ενότητα θα βρείτε: Μελέτη στην ψηφιακή τάξη onlearn.gr - Συχνές ερωτήσεις

Πως βλέπω τα βιντεομαθήματα-σημειώσεις | Video
Πως επικοινωνώ με τους καθηγητές στο onlearn.gr | Video
Πως βλέπω τα γεγονότα στο ημερολόγιο | Video
Πως υποβάλλω την εργασία μου για έλεγχο λογοκλοπής | Video

Τόμος Α. Κεφάλαιο 1. Οι Προϊστορικοί χρόνοι

Ενότητα πρώτη: Νεολιθική εποχή (9.000 πΧ στην Εγγύς Ανατολή, 6.000 πΧ στην Ελλάδα): Η Παραγωγική επανάσταση (Η Γεωργική επανάσταση) Ενότητα δεύτερη : Η Εποχή του χαλκού (3.000 πΧ). Η πρώτη αστικοποίηση Ενότητα Τρίτη. Οι Ανακτορικές κοινωνίες ( 2.000- 1100 πΧ H Mινωϊκή Κοινωνία (Μέση εποχή Χαλκού, 2.000 πΧ) Η Μυκηναϊκή κοινωνία ( Ύστερη εποχή Χαλκού 1600-1050 πΧ)

1.1-1.3 Οι Προϊστορικοί χρόνοι - Νεολιθική εποχή -Η Εποχή του χαλκού | Video/Pdf
1.1-1.3 Οι Προϊστορικοί χρόνοι - Νεολιθική εποχή -Η Εποχή του χαλκού - Σημειώσεις | Pdf

Τόμος Α. Κεφάλαιο 2. Πόλη - Κράτος - Τα Ελληνικά φύλα

Α’ Ενότητα: -- > Φυλετική οργάνωση των Ελλήνων με βάση τους δεσμούς καταγωγής Β ‘ Ενότητα: -- > Προέλευση και τρόπος συγκρότησης των πόλεων κρατών Γ’ Ενότητα: -- > Κοινωνική και οικονομική κρίση των πόλεων κρατών στα αρχαϊκά χρόνια. Ίδρυση αποικιών από τον Εύξεινο ως τη Δ. Μεσόγειο , οι οποίες με τη σειρά τους ίδρυσαν άλλες αποικίες. Η διαφορετική κοινωνική και πολιτική τους οργάνωση που παγιώθηκε σε διαφορετικά πολιτεύματα. Δ ‘ Ενότητα: Οι συμμαχίες που σχηματίστηκαν , οι « διακρατικές σχέσεις» για την αντιμετώπιση των βαρβάρων ( Μηδικοί πόλεμοι). Η οικονομική και πολιτιστική ανάπτυξη των πόλεων τον 5ο αι. Οι μεγάλες συγκρούσεις τέλη 5ου αι ως τον 4ο , η αποδυνάμωση και παρακμή του θεσμού.

2.1 Πόλη - Κράτος - Φυλετικές μετακινήσεις, φυλετική οργάνωση | Video/Pdf
2.1 Πόλη - Κράτος - Φυλετικές μετακινήσεις, φυλετική οργάνωση -Σημειώσεις | Pdf
2.2-2.3 O σχηματισμός Πόλης - Κράτους - Η οργάνωση της Πόλης- Κράτους | Video/Pdf
2.2-2.3 O σχηματισμός Πόλης - Κράτους - Η οργάνωση της Πόλης- Κράτους - Σημειώσεις | Pdf
2.3 Η οργάνωση της Πόλης - Κράτους- Tα πολιτεύματα - Οι σημαντικότερες Πόλεις - Κράτη | Video/Pdf
2.3 Η οργάνωση Πόλης - Κράτους- Tα πολιτεύματα - Οι σημαντικότερες Πόλεις - Κράτη - Σημειώσεις | Pdf
2.4 Οι σχέσεις των Πόλεων - Κρατών - Οι πόλεμοι εναντίων των Βαρβάρων | Video/Pdf
2.4 Οι σχέσεις των Πόλεων - Κρατών - Οι πόλεμοι εναντίων των Βαρβάρων -Σημειώσεις | Pdf
Η οικονομική &κοινωνική αλλαγή στα αρχαϊκά χρόνια με την αύξηση του εμπορίου | Video/Pdf
Παράγοντες που συνετέλεσαν στην εμφάνισή της πόλις-κράτος | Video/Pdf

Τόμος Α. Κεφάλαιο 3. Η Ηγεμονία των Μακεδόνων

Α ΄ενότητα ---- Η πολιτική του Φιλίππου και η ηγεμονία του μακεδονικού βασιλείου σε όλο τον Ελληνικό χώρο. Η αναδιοργάνωση του μακεδονικού βασιλείου Η οργάνωση της παραγωγής από τον Φίλιππο Β΄ στο μακεδονικό βασίλειο Οι σχέσεις του Φιλίππου και των ελληνικών πόλεων – κρατών Άλλες πτυχές της πολιτικής του Φιλίππου – πώς επιβαλλόταν- παράγοντες της επιτυχίας του Β’ ενότητα ----Οι κατακτήσεις του Αλεξάνδρου στην Ασία κι ο τρόπος οργάνωσης της αυτοκρατορίας του. ΟΙ ΚΑΤΑΚΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΤΗΣ ΑΣΙΑΣ

3.1-3.2 Το Μακεδονικό Βασίλειο την εποχή του Φιλίπου - Κατακτήσεις Μ.Αλεξάνδρου | Video/Pdf
3.1-3.2 Το Μακεδονικό Βασίλειο την εποχή του Φιλίπου - Κατακτήσεις Μ.Αλεξάνδρου - Σημειώσεις | Pdf

Τόμος Α. Κεφάλαιο 4. Ο Ελληνιστικός Κόσμος

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ - Ο ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ - Ελληνιστική περίοδος = το διάστημα ανάμεσα στο θάνατο του Μ. Αλεξάνδρου (323πΧ) ως τη ναυμαχία του Άκτιου και την παράδοση της πτολεμαϊκής Αιγύπτου στους Ρωμαίους. - Α’ ενότητα: α ) οι πολεμικές συγκρούσεις ανάμεσα στους διαδόχους ως τη διαμόρφωση των ελληνιστικών βασιλείων μετά τη διάσπαση της αυτοκρατορίας του Αλέξανδρου κι η διανομή στους διαδόχους του. β) οι μοναρχίες που εδραιώθηκαν ως το νέο πολιτειακό σύστημα. Β’ ενότητα: Τα πέντε ελληνιστικά βασίλεια που διαμορφώθηκαν Γ΄ ενότητα: Οι νέες πολιτικές δομές ΜΟΝΑΡΧΙΑ- ΠΟΛΗ- ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑ που επικράτησαν στον ελληνιστικό κόσμο και τα χαρακτηριστικά τους. Πώς η παραδοσιακή δομή της πόλης κράτους έχασε την αυτονομία και την αυτοτέλειά της συγκρότηση συμπολιτειών με σκοπό τη συνένωση δυνάμεων και «ομοσπονδιακών» κρατών στη θέση των πόλεων κρατών. Δ΄ενότητα:α ) Τα χαρακτηριστικά της ελληνιστικής οικονομίας στον πρωτογενή- δευτερογενή-τριτογενή τομέα παραγωγής. β) Η διάδοση του ελληνικού πολιτισμού στα ελληνιστικά βασίλεια . Ε’ ενότητα: Τέχνες- Γράμματα- Θρησκεία Ελληνιστικού κόσμου.ΣΤ’ ενότητα: Οι συνέπειες της ρωμαϊκής παρουσίας στον ελληνιστικό κόσμο

4.1 Ο Ελληνιστικός Κόσμος - H συγκρότηση των Ελληνιστικών Βασιλείων | Video/Pdf
4.1 Ο Ελληνιστικός Κόσμος - H συγκρότηση των Ελληνιστικών Βασιλείων - Σημειώσεις | Pdf
4.2 Τα Ελληνιστικά Βασίλεια - Αίγυπτος-Πέργαμος-Βακτριανή | Video/Pdf
4.2 Τα Ελληνιστικά Βασίλεια - Αίγυπτος-Πέργαμος-Βακτριανή - Σημειώσεις | Pdf
4.3-4.4 Οι πολιτειακές δομές στον Ελληνιστικό κόσμο & οργάνωση οικονομίας | Video/Pdf
4.3-4.4 Οι πολιτειακές δομές στον Ελληνιστικό κόσμο & οργάνωση οικονομίας - Σημειώσεις | Pdf
4.5 Ο Ελληνιστικός κόσμος - Οι τέχνες και τα γράμματα | Video/Pdf
4.5 Ο Ελληνιστικός κόσμος - Οι τέχνες και τα γράμματα - Σημειώσεις | Pdf
4.6 Ο Ελληνιστικός κόσμος - Θρησκείες και λατρείες | Video/Pdf
4.6 Ο Ελληνιστικός κόσμος - Θρησκείες και λατρείες - Σημειώσεις | Pdf

Τόμος Α. Κεφάλαιο 5. Ο Ελλαδικός χώρος υπό Ρωμαική κυριαρχία

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ - Ο ΕΛΛΑΔΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΥΠΟ ΡΩΜΑΙΚΗ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ Οι πόλεις Α) Εσωτερική δομή και οικονομία των πόλεων Β) Νομικό καθεστώς των πόλεων Γ) Η κατάργηση των ορίων της πόλης- κράτους Η λατρεία των Ρωμαίων αυτοκρατόρων Απόδοση θεϊκών τιμών στον αυτοκράτορα -Εκρωμαϊσμός του ελληνικού πληθυσμού και ο ρόλος της πνευματικής κληρονομιάς στη ζωή της αυτοκρατορίας: δυο αλληλεπιδρώσες δυνάμεις α) Εκρωμαϊσμός του ελληνικού στοιχείου β ) Η επιβίωση της ελληνικής πνευματικής κληρονομιάς κι η επίδρασή της στους Ρωμαίους - Στο μεταίχμιο της Ύστερης αρχαιότητας Ενότητα δεύτερη Η διάδοση του χριστιανισμού στη ρωμαϊκή αυτοκρατορία Α- Η στάση του ρωμαϊκού κράτους απέναντι στις νέες θρησκείες Β- Η διάδοση εξωτικών λατρειών μετά τα μέσα του 2ου αι. Γ- Οι απαρχές του χριστιανισμού : ιουδαϊσμός κι ελληνισμός Δ- Ο ρόλος του αποστόλου Παύλου και του Ιωάννη στη διάδοση του χριστιανισμού στον ελληνικό κόσμο Ε’ - Οι συνθήκες που ευνόησαν την εξάπλωση του χριστιανισμού ΣΤ΄ Η στάση του ρωμαϊκού κράτους απέναντι στο χριστιανισμό – οι Διωγμοί Ζ’ Η διαλεκτική χριστιανισμού κι ελληνικής διανόησης Η’ Η πορεία διάδοσης του χριστιανισμού στον ελλαδικό χώρο α ) οι τρεις πρώτοι αιώνες μΧ : οίκοι λατρείας β) ο χριστιανισμός κατά τον 4ο αι.

5. Ο Ελλαδικός χώρος υπό Ρωμαική κυριαρχία - Διοικητική οργάνωση | Video/Pdf
5. Ο Ελλαδικός χώρος υπό Ρωμαική κυριαρχία - Διοικητική οργάνωση - Σημειώσεις | Pdf
Εκρωμαϊσμός του ελληνικού πληθυσμού &ο ρόλος της πνευματικής κληρονομιάς αυτοκρατορίας | Video/Pdf
Εκρωμαϊσμός του ελληνικού πληθυσμού &ο ρόλος της πνευμ κληρονομιάς της αυτοκρ - Σημειώσεις | Pdf

Τόμος Β. Κεφάλαιο 1. Βυζαντινοί θεσμοί

ΤΟΜΟΣ Β’ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ - ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ - ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΙ ΘΕΣΜΟΙ - ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΩΤΗ- 1.1 - Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΘΕΣΜΩΝ – ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΚΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ -1.1.1 Η ίδρυση της Κωνσταντινούπολης -1.1.2 Διαμόρφωση των βυζαντινών θεσμών : η ρωμαϊκή κληρονομιά , η ελληνική παράδοση, ο χριστιανισμός ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΕΥΤΕΡΗ - 1.2 Η ΠΟΛΙΤΕΙΑΚΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΑ - 1.2.1 Το αυτοκρατορικό αξίωμα - 1.2.2 Η άσκηση της αυτοκρατορικής εξουσίας - 1.2.3 Η εικόνα του ιδανικού άρχοντα - 1.2.4 Η προβολή του αυτοκρατορικού ιδεώδους: η νομισματική μαρτυρία ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΤΗ - 1.3 Η ΙΣΧΥΣ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ - 1.3.1 Οι σχέσεις του αυτοκράτορα με τους νόμους - 1.3.2 Ο χαρακτήρας του βυζαντινού νομοθετικού οικοδομήματος

Η διαμόρφωση των Βυζαντινών θεσμών:Επιδράσεις & εξελίξεις | Video/Pdf
Η διαμόρφωση των Βυζαντινών θεσμών-Επιδράσεις & εξελίξεις - Σημειώσεις | Pdf
Η πολιτειακή θέση του Αυτοκράτορα - Σύγκλητος,στρατός & λαός | Video/Pdf
Η πολιτειακή θέση του Αυτοκράτορα - Σύγκλητος,στρατός & λαός - Σημειώσεις | Pdf
Οι Βυζαντινοί θεσμοί - Η ισχύς των νόμων | Video/Pdf
Οι Βυζαντινοί θεσμοί - Η ισχύς των νόμων - Σημειώσεις | Pdf
Η σχέση του αυτοκράτορα με τους νόμους & η νομοθετική δραστηριότητας στο Βυζάντιο | Video/Pdf
Χαρακτηριστικά του αυτοκρατορικού αξιώματος στο Βυζάντιο | Video/Pdf

Τόμος Β. Κεφάλαιο 2. Η Βυζαντινή κοινωνία

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ - Η ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ - Ενότητα 2.1 Ο ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΤΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ - 2.1.1 Η διάρθρωση της βυζαντινής κοινωνίας - 2.1.2 Το πρόβλημα της «βυζαντινής φεουδαρχίας» - ΕΝΟΤΗΤΑ 2.2 ΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ

Ο χαρακτήρας της Βυζαντινής κοινωνίας | Video/Pdf
Ο χαρακτήρας της Βυζαντινής κοινωνίας - Σημειώσεις | Pdf
Βυζαντινή κοινωνία - Οι κοινωνικές τάξεις | Video/Pdf
Βυζαντινή κοινωνία - Οι κοινωνικές τάξεις - Σημειώσεις | Pdf

Τόμος Β. Κεφάλαιο 3. To Βυζάντιο και οι γείτονες του

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ - ΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΚΑΙ ΟΙ ΓΕΙΤΟΝΕΣ ΤΟΥ - Ενότητα Τρίτη 3.1 - ΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΙΣΛΑΜ - 3.1.1 Η διάδοση του μωαμεθανισμού στην Αραβία και η ενοποίηση των Αράβων 3.1.2 Οι αραβικές κατακτήσεις -3.1.3 Οι νέοι θεσμοί των θεμάτων και των ακριτών . Η βυζαντινή αντεπίθεση. -3.1.4 Οι αλληλεπιδράσεις μεταξύ του βυζαντινού και του αραβικού πολιτισμού -3.1.5 Η εγκατάσταση των Τούρκων στη Μικρά Ασία 3.1.6 Πρόσκαιρη αντιμετώπιση του τουρκικού κινδύνου ( 11ος- 13ος αι) - 3.1.7 Η οριστική απώλεια της Μ. Ασίας ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΤΗ- 3.2 Η ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ - 3.2.1 Η εγκατάσταση των σλαβικών φύλων στα Βαλκάνια. -3.2.2 Η δημιουργία του πρώτου βουλγαρικού κράτους - 3.2.3 Οι σχέσεις της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας με τους Βουλγάρους -3.2.4 Η Βυζαντινή Αυτοκρατορία και η μεσαιωνική Σερβία -3.2.5 Οι Σλάβοι της Ρωσίας και η εμφάνιση των Ρως. -3.2.6 Οι βυζαντινορωσικές συγκρούσεις του 10 ου αιώνα.

Το Βυζάντιο & το Ισλάμ | Video/Pdf
Το Βυζάντιο και το Ισλάμ - Σημειώσεις | Pdf
Η Βυζαντινή κληρονομιά στην Ανατολική Ευρώπη | Video/Pdf
Η Βυζαντινή κληρονομιά στην Ανατολική Ευρώπη - Σημειώσεις| Pdf

Τόμος Β. Κεφάλαιο 4. Ο Ελληνισμός υπο ξένη κυριαρχία

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: Ο ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟ ΞΕΝΗ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑ -ΕΝΟΤΗΤΑ 4.1 Η ΛΑΤΙΝΙΚΗ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑ - 4.1.1 Ο 11ος κι ο 12ος αιώνας και η απειλή από τη Δύση και την Ανατολή. - 4.1.2 Η διείσδυση των ιταλικών πόλεων στη Βυζαντινή Αυτοκρατορία -4.1.3 Οι σταυροφορίες 4.1.4 Τα λατινικά κράτη στον ελληνικό χώρο μέχρι και τον 15ο αι. -4.1.5 Η διοίκηση των λατινοκρατούμενων ελληνικών περιοχών. 4.1.6 Η κοινωνία των λατινοκρατούμενων ελληνικών περιοχών. -4.1.7 Η οικονομία των λατινοκρατούμενων ελληνικών περιοχών - 4.1.8 Η Εκκλησία στις λατινοκρατούμενες ελληνικές περιοχές- 4.1.9 Ο πολιτισμός στις λατινοκρατούμενες ελληνικές περιοχές. ΕΝΟΤΗΤΑ 4.2 Η ΟΘΩΜΑΝΙΚΗ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΩΡΟ. -4.2.1 Η οθωμανική εξάπλωση και η πτώση της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. ( μέσα 14ου αι - 1453) -4.2.2 Το νέο καθεστώς - 4.2.3Τα επαναστατικά κινήματα των Ελλήνων και οι προσπάθειες για απελευθέρωση ( 15ος – αρχές του 18ου αι)

Η Λατινική κυριαρχία | Video/Pdf
Η Λατινική κυριαρχία - Σημειώσεις | Pdf
Η Οθωμανική κυριαρχία στον Ελληνικό χωρο | Video/Pdf
Η Οθωμανική κυριαρχία στον Ελληνικό χωρο - Σημειώσεις | Pdf

Τόμος Β. Κεφάλαιο 5. Οργάνωση και Εθνική αφύπνιση (13ος-17ος αι.)

KEΦΑΛΑΙΟ 5: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗ ΑΦΥΠΝΙΣΗ (13Ος -17Ος ΑΙ.) - ΕΝΟΤΗΤΑ 5.1 Η ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΣΤΗ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ ΤΗΣ ΔΥΣΗΣ ΣΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ. - 5.1.1 Η εθνική αφύπνιση του ύστερου βυζαντινού κόσμου. - 5.1.2 Η θρησκευτική αντιπαράθεση Βυζαντινής Αυτοκρατορίας και Δύσης - 5.1.3 Η οικονομική διείσδυση της Δύσης στη Βυζαντινή Αυτοκρατορία. - ΕΝΟΤΗΤΑ 5.2 Η ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΕΙΑ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ , ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΝΑΛΑΜΠΗ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ - 5.2.1 Η ανθρωπιστική κίνηση κατά την περίοδο των Παλαιολόγων - 5.2.2 Ο Ησυχασμός , αντίδραση στον ορθολογισμό της δυτικής εκκλησίας -ΕΝΟΤΗΤΑ 5.3 Η ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΩΣ ΠΑΡΑΓΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑΣ. 5.3.1 Τρία χαρακτηριστικά τοπικά κινήματα στην ύστερη Βυζαντινή Αυτοκρατορία 5.3.2 Τα κοινοτικά προνόμια στις περιοχές υπό βυζαντινή κυριαρχία και υπό ξένη κατοχή. -5.3.3 Το κοινοτικό σύστημα επί Τουρκοκρατίας ΕΝΟΤΗΤΑ 5.4 Η ΦΥΓΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΣΤΙΕΣ ΤΟΥΣ 5.4.1 Μεταναστεύσεις των ελληνικών πληθυσμών - 5.4.2 Η φυγή των Ελλήνων λόγιων στη Δύση -5.4.3 Κοινωνικές και οικονομικές συνέπειες των μεταναστεύσεων για το ελληνικό έθνος. ENOTHTA 5.5 H ANTIΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΚΑΤΑΚΤΗΣΗ 5.5.1 Εκδηλώσεις παθητικής αντίστασης - 5.5.2 Ο ρόλος των Ελλήνων κατά τις πολεμικές συγκρούσεις στον ελληνικό χώρο -5.5.3 Αυτόνομη επαναστατική δράση του ελληνικού στοιχείου ΕΝΟΤΗΤΑ 5.6 Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΩΣ ΠΑΡΑΓΩΝ ΔΙΑΣΩΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΔΟΥΛΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ - 5.6.1 Η ορθόδοξη Εκκλησία , ηγετικός φορέας του υπόδουλου Έθνους -5.6.2 Η ορθοδοξία ως εκφραστής των πνευματικών προβληματισμών των ραγιάδων

Οργάνωση και εθνική αφύπνιση-κοινοτική αυτοδιοίκηση και εθνική αυτογνωσία | Video/Pdf
Οργάνωση κι εθνική αφύπνιση - Σημειώσεις | Pdf

Τόμος Γ. Κεφάλαιο 1. Η Ευρώπη των Επαναστάσεων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Η ΕΥΡΩΠΗ ΤΩΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕΩΝ - ΕΝΟΤΗΤΑ 1.1 Η ΓΕΝΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ - ΕΝΟΤΗΤΑ 1.2 ΑΝΘΡΩΠΙΣΜΟΣ , ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ , ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ -ΕΥΡΩΠΗ - ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 16ος αιώνας - ΕΝΟΤΗΤΑ 1.3 Πολιτική Συγκρότηση της Ευρώπης - ΕΝΟΤΗΤΑ 1.4 ΑΠΟΛΥΤΑΡΧΙΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 1.5 ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΔΙΑΦΩΤΙΣΜΟΣ - ENOTHTA 1.6 H BIOMHXANIA, TO ΕΜΠΟΡΙΟ , Ο ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΣ - ΕΝΟΤΗΤΑ 1.7 Η ΓΑΛΛΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ - ENOTHTA 1.8 O NAΠΟΛΕΩΝ ΚΑΙ Η ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ - ENOTHTA 1.9 TΟ ΒΑΤΕΡΛΩ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΒΙΕΝΝΗΣ - ΕΝΟΤΗΤΑ 1.10 ΟΙ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΕΣ ΙΔΕΕΣ . ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΚΑΙ ΡΟΜΑΝΤΙΚΟΙ

Η Ευρώπη των Επαναστάσεων | Video/Pdf
Η Ευρώπη των Επαναστάσεων - Σημειώσεις | Pdf

Τόμος Γ. Κεφάλαιο 2. Ο Οθωμανικός χώρος και η συγκρότηση του Νέου Ελληνισμού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 - Ο ΟΘΩΜΑΝΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΚΑΙ Η ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ - ΕΝΟΤΗΤΑ 2.1 Η ΟΘΩΜΑΝΙΚΗ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ - 2.1.1 Η Κατάκτηση - 2.1.2 Η αυτοκρατορία των σουλτάνων : έκταση και σύνθεση - 2.1.3 Η ΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΘΕΣΜΩΝ ΤΗΣ ΟΘΩΜΑΝΙΚΗΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑΣ - 2.1.4 Οι αποστάσεις από τη Δύση ΕΝΟΤΗΤΑ 2.2 Ο ΝΕΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ - 2.2.1 Οι ραγιάδες, οι Ρωμιοί, οι Έλληνες - 2.2.2 To Πατριαρχείο - 2.2.3 Οι Φαναριώτες και οι ηγεμονίες - 2.2.4 Κοινότητες, προεστοί, αρματολοί και κλέφτες 2.2.5 Αιτίες απόκλισης . Όρια της λειτουργίας του νέου Ελληνισμού μέσα στην Αυτοκρατορία. - 2.2.6 Η Αρχαιότητα - 2.2.7 Nεοελληνικός Διαφωτισμός . Ρήγας Βελεστινλής και Αδαμάντιος Κοραής. ΕΝΟΤΗΤΑ 2.3 Η ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ - 2.3.1 Η εταιρεία των Φιλικών - 2.3.2 Σχέδια και προετοιμασία της Επανάστασης -2.3.3 Οι συγκυρίες και οι συσχετισμοί

Ο Οθωμανικός χώρος και η συγκρότηση του Νέου Ελληνισμού | Video/Pdf
Ο Οθωμανικός χώρος και η συγκρότηση του Νέου Ελληνισμού - Σημειώσεις | Pdf
Οι ηγετικές κοινωνικές ομάδες των Ρωμιών της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας αρχές του 19ου αι | Video/Pdf
Το πολιτικό & ιδεολογικό κλίμα μέσα στο οποίο ιδρύθηκε η Φιλική Εταιρεία | Video/Pdf

Τόμος Γ. Κεφάλαιο 3. Η Επανάσταση του 1821

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Η ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 1821 - Ενότητα 3.1 Η ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ - 3.1.1 Προς το τέλος της συμβίωσης - 3.1.2 Οι συνθήκες της εξέγερσης - 3.1.3 Τα σχέδια της εξέγερσης - 3.1.4Ο Υψηλάντης στη Μολδοβλαχία - Ενότητα 3.2 Η ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΩΡΟ - 3.2.1 Ο Μοριάς - 3.2.2 Μέτρα των Οθωμανών στον Μοριά. Οι κλέφτες - 3.2.3 Αχαΐα και Μάνη - 3.2.4Η εξέγερση στον Μοριά 3.2.5 Η φυγή των μουσουλμάνων - Ενότητα 3.3 Η ΕΞΑΠΛΩΣΗ ΤΗΣ ΕΞΕΓΕΡΣΗΣ - 3.3.1 Τα γεγονότα στην Κωνσταντινούπολη - 3.3.2 Η Επανάσταση εξαπλώνεται στο Αιγαίο - 3.3.3 Η εξέγερση εξαπλώνεται προς τα βόρεια - 3.3.4 Οι πολιορκίες

Η Επανάσταση του 1821 | Video/Pdf
Η Επανάσταση του 1821 - Σημειώσεις | Pdf

Τόμος Γ. Κεφάλαιο 4. Η διακήρυξη της Ανεξαρτησίας και ο Επαναστατικός πόλεμος (1822-1825)

Κεφάλαιο 4 : Η ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ ΚΑΙ Ο ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ (1822-1825) ΕΝΟΤΗΤΑ 4.1 Η ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ 4.1.1 Η επαναστατική εξουσία και οι ισορροπίες της. 4.1.2 Η άλωση της Τριπολιτσάς 4.1.3 Η Διακήρυξη της Ελληνικής Ανεξαρτησίας Ενότητα 4.2 Ο πόλεμος της Ανεξαρτησίας ( 1822- 1825) 4.2.1 Οι οθωμανικές εκστρατείες 4.2.2 Οι εκστρατείες των ετών (1822-1823) 4.2.3 Πολιτικά καί στρατιωτικά αδιέξοδα

Η διακήρυξη της Ανεξαρτησίας και ο Επαναστατικός πόλεμος | Video/Pdf
Η διακήρυξη της Ανεξαρτησίας και ο Επαναστατικός πόλεμος - Σημειώσεις | Pdf

Τόμος Γ. Κεφάλαιο 5. Φιλέλληνες και Διπλωματία

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 : ΦΙΛΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ Η ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕ ΥΠΟΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 5.1 Ο ΦΙΛΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ 5.1.1 Ευρωπαϊκές διαθεσιμότητες .Οι ρίζες του φιλελληνισμού. 5.1.2 Ο Μεγάλος Τούρκος : Ο Μεγάλος Ασθενής 5.1.3 Φιλέλληνες : Το πρώτο κύμα 5.1.4 Tα δάνεια και οι οικονομικές διασυνδέσεις 5.1.5 Το πέρασμα του λόρδου Μπάϋρον από την Ελλάδα ENOTHTA 5.2 ΑΠΟ ΤΟΝ ΦΙΛΕΛΛΗΝΙΣΜΟ ΣΤΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ 5.2 1 Η στάση των Μεγάλων Δυνάμεων 5.2.2 Η αναγνώριση του ελληνικού προβλήματος 5.2.3 Οι διπλωματικοί σταθμοί προς την ανεξαρτησία

Φιλέλληνες και Διπλωματία | Video/Pdf
Φιλέλληνες και Διπλωματία - Σημειώσεις | Pdf

Τόμος Γ. Κεφάλαιο 6. Απο το Μεσολόγγι στο Ναυαρίνο (1825-1827) Α' και Β΄μέρος

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 : ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ ΣΤΟ ΝΑΥΑΡΙΝΟ (1825-1827) ΕΝΟΤΗΤΑ 6.1 Η ΑΙΓΥΠΤΙΑΚΗ ΕΜΠΛΟΚΗ 6.1.1 Η άφιξη του Ιμπραήμ Πασά 6.1.2 Πολιορκία και άλωση του Μεσολογγίου 6.1.3 H πτώση του Μεσολογγίου 6.1.4 Ο απόηχος της εξόδου του Μεσολογγίου στην Ευρώπη 6.1.5 Η πολιορκία της Ακρόπολης της Αθήνας 6.1.6 Η καταστροφή στο Φάληρο και η άλωση της Ακρόπολης ΕΝΟΤΗΤΑ 6.2 ΤΟ ΝΑΥΑΡΙΝΟ 6.2.1 Οι στρατιωτικές επιχειρήσεις σε αδιέξοδο 6.2.2 Η ναυμαχία του Ναυαρίνου ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ ΣΤΟ ΝΑΥΑΡΙΝΟ Β’ ΜΕΡΟΣ 6.2.3 Από το Ναυαρίνο στον Καποδίστρια

Απο το Μεσολόγγι στο Ναυαρίνο Α' μέρος | Video/Pdf
Απο το Μεσολόγγι στο Ναυαρίνο Α' μέρος - Σημειώσεις | Pdf
Απο το Μεσολόγγι στο Ναυαρίνο B' μέρος | Video/Pdf
Απο το Μεσολόγγι στο Ναυαρίνο B' μέρος - Σημειώσεις | Pdf

Τόμος Γ. Κεφάλαιο 7. Απο τον Καποδίστρια στον Βενιζέλο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ ΣΤΟΝ ΒΕΝΙΖΕΛΟ : ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ. ΕΝΟΤΗΤΑ 7.1 Η ΑΠΟΤΥΧΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΛΥΤΑΡΧΙΑΣ (1827-1843) 7.1.1 Η σύντομη κυριαρχία του Καποδίστρια ( 1828- 1831) 7.1.2 Η οθωμανική Αντιβασιλεία και η απόλυτη μοναρχία (1833-1843) 7.1.3 Απολογισμός της απολυταρχικής περιόδου ΕΝΟΤΗΤΑ 7.2 ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΜΟΝΑΡΧΙΑ (1843-1864) 7.2.1 Η οθωνική περίοδος ( 1844- 1862) 7.2.2 Η πτώση του Όθωνα και η Μεσοβασιλεία (1862-1864) ΕΝΟΤΗΤΑ 7.3 ΤΟ « ΠΡΟΤΥΠΟΝ ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ» ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Α΄ ( 1864-1909) 7.3.1 Η εδραίωση του κοινοβουλευτισμού. 7.3.2 Η εποχή του δικομματισμού

Απο τον Καποδίστρια στον Βενιζέλο Α μέρος | Video
Απο τον Καποδίστρια στον Βενιζέλο Β μέρος | Video
Απο τον Καποδίστρια στον Βενιζέλο Γ μέρος | Video
Απο τον Καποδίστρια στον Βενιζέλο | Pdf
Απο τον Καποδίστρια στον Βενιζέλο - Σημειώσεις | Pdf
Απο τον Καποδίστρια στον Βενιζέλο - Δραστηριότητες | Pdf
Άξονες του μεταρρυθμιστικού προγράμματος που εφάρμοσε ο Χαρίλαος Τρικούπης | Video/Pdf

Τόμος Γ. Κεφάλαιο 8. Οικονομική Ιστορία του Ελληνικού κράτους τον 19ο αιώνα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΤΟΝ 19Ο ΑΙ. ΕΝΟΤΗΤΑ 8.1 Η ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 8.1.1 Το παγκόσμιο σύστημα. 8.1.2 Τα πρώτα μετεπαναστατικά χρόνια: μια χαμένη ευκαιρία. 8.1.3 Οικονομικοί μηχανισμοί στην Ελλάδα του 19ου αιώνα. 8.1.4 Η συγκρότηση του αστικού χώρου ΕΝΟΤΗΤΑ 8.2 ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 8.2.1 Το εξωτερικό εμπόριο της Ελλάδας τον 19ο αιώνα. 8.2.2 Το χρηματοπιστωτικό σύστημα ΕΝΟΤΗΤΑ 8.3 ΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 8.3.1 Η ναυτιλία και οι μεταφορές. 8.3.2 Γεωργία και αγρότες 8.3.3 Η βιομηχανία

Οικονομική Ιστορία του Ελληνικού κράτους τον 19ο αιώνα Α μέρος | Video
Οικονομική Ιστορία του Ελληνικού κράτους τον 19ο αιώνα B μέρος | Video
Οικονομική Ιστορία του Ελληνικού κράτους τον 19ο αιώνα | Pdf
Οικονομική Ιστορία του Ελληνικού κράτους τον 19ο αιώνα - Σημειώσεις | Pdf

Τόμος Γ. Κεφάλαιο 9. Nεοελληνικός Διαφωτισμός και ιδεολογικά ρεύματα Α΄μέρος, Β μέρος

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΔΙΑΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΙΔΕΟΛΟΓΙΚΑ ΡΕΥΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΟΥ 19ΟΥ ΑΙΩΝΑ. ΕΝΟΤΗΤΑ 9.1 Η ΥΠΟΧΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΦΩΤΙΣΜΟΥ 9.1.1 Φιλελευθερισμός, δημοκρατισμός, εθνικισμός. 9.1.2 Η κατίσχυση του πατερναλισμού. ΕΝΟΤΗΤΑ 9.2 ΜΑΧΗΤΙΚΟΣ ΑΛΥΤΡΩΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΖΗΛΩΤΙΣΜΟΣ. 9.2.1 Η ανεξιθρησκεία και ο φιλελευθερισμός αμφισβητούνται. 9.2.2 Η αμφισημία της Μεγάλης Ιδέας. ΕΝΟΤΗΤΑ 9.3 Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΜΑΡΞΙΣΜΟΥ

Nεοελληνικός Διαφωτισμός & ιδεολογικά ρεύματα | Video
Nεοελληνικός Διαφωτισμός & ιδεολογικά ρεύματα | Pdf
Nεοελληνικός Διαφωτισμός & ιδεολογικά ρεύματα A μέρος - Σημειώσεις | Pdf
Nεοελληνικός Διαφωτισμός & ιδεολογικά ρεύματα Β μέρος - Σημειώσεις | Pdf

Τόμος Γ. Κεφάλαιο 10. Η Νεοελληνική εθνική ιδεολογία και η εθνική ιστοριογραφία

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 Η ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΘΝΙΚΗ ΙΔΕΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ Η ΕΘΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΟΓΡΑΦΙΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 10.1 ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΟΓΡΑΦΙΑΣ 10.1.1 Ο προσδιορισμός της νεοελληνικής εθνικής ταυτότητας : η αρχαιοελληνική καταγωγή. 10.1.2 Ιάκωβος Φίλιππος Φαλμεράυερ : Περί της καταγωγής των Νεοελλήνων. 10.1.3 Η Ιδεολογική στροφή: προς την «ανακάλυψη» του Βυζαντίου. 10.1.4 Ο ρομαντικός ιστορισμός ΕΝΟΤΗΤΑ 10.2 Ο ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΖΑΜΠΕΛΙΟΣ ΚΑΙ Η ΕΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ 10.2.1 Η αντίληψη του Ζαμπέλιου για το Βυζάντιο. 10.2.2 Η αντίληψη του Ζαμπέλιου για την ιστορία. ΕΝΟΤΗΤΑ 10.3 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΡΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ : ΤΟ ΤΡΙΣΗΜΟ ΣΧΗΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΟΓΡΑΦΙΑΣ. 10.3.1 Προσωπική διαδρομή , ιστοριογραφική και πολιτική δραστηριότητα. 10.3.1 Το ελληνικό έθνος και η ιστορία του στο έργο του Παπαρρηγόπουλου

Η Νεοελληνική εθνική ιδεολογία & η εθνική ιστοριογραφία A μέρος | Video
Η Νεοελληνική εθνική ιδεολογία & η εθνική ιστοριογραφία Β μέρος | Video
Η Νεοελληνική εθνική ιδεολογία & η εθνική ιστοριογραφία | Pdf
Η Νεοελληνική εθνική ιδεολογία & η εθνική ιστοριογραφία - Σημειώσεις | Pdf

Τόμος Γ. Κεφάλαιο 11. Η δημιουργία του αστικού κράτους (1909-1922)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ (1909-1922) ΕΝΟΤΗΤΑ 11.1 Η ΑΝΟΔΟΣ ΤΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΣΑΙΩΝ ΤΑΞΕΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑ 11.2 ΟΙ ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ , 1912- 1913. ΕΝΟΤΗΤΑ 11.3 Ο Α΄ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ ΚΑΙ Η ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ

Η δημιουργία του αστικού κράτους (1909-1922) | Video/Pdf
Η δημιουργία του αστικού κράτους (1909-1922) - Σημειώσεις | Pdf
H διαφωνία & η αντιπαράθεση Ελευθέριου Βενιζέλου & βασιλιά Κωνσταντίνου Α ́ το 1914-1917 | Video/Pdf

Τόμος Γ. Κεφάλαιο 12. Η αποτυχία της δημοκρατίας ( 1922- 1936)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12 Η ΑΠΟΤΥΧΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ (1922- 1936) ΕΝΟΤΗΤΑ 12.1 Η Β΄ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 12.2 ΤΟ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ ΣΤΟΝ ΜΕΣΟΠΟΛΕΜΟ ΕΝΟΤΗΤΑ 12.3 Η ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΜΕΣΟΠΟΛΕΜΟ ΕΝΟΤΗΤΑ 12.4 Η ΑΣΤΙΚΗ ΤΑΞΗ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΣΑΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΣΤΡΩΜΑΤΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 12.5 Η ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΤΑΞΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 12.6 ΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΑΙ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ

Η αποτυχία της δημοκρατίας ( 1922- 1936) | Video/Pdf
Η αποτυχία της δημοκρατίας ( 1922- 1936) - Σημειώσεις | Pdf

Τόμος Γ. Κεφάλαιο 13. Δικτατορία, κατοχή, αντίσταση και εμφύλιος πόλεμος (1936-1952)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13 ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ, ΚΑΤΟΧΗ, ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΜΦΥΛΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ (1936-1952) ΕΝΟΤΗΤΑ 13.1 Η ΜΕΤΑΞΙΚΗ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ ( 1936-1940) ΕΝΟΤΗΤΑ 13.2 Η ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΟΝ Β΄ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΟΛΕΜΟ (1940-1944) ΕΝΟΤΗΤΑ 13.3 Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΜΦΥΛΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ ( 1946- 1949) ΕΝΟΤΗΤΑ 13.4 ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΜΕΤΕΜΦΥΛΙΟΠΟΛΕΜΙΚΑ ΧΡΟΝΙΑ ( 1949-1952)

Δικτατορία, κατοχή, αντίσταση &εμφύλιος πόλεμος (1936-1952) | Video/Pdf
Δικτατορία, κατοχή, αντίσταση &εμφύλιος πόλεμος (1936-1952) - Σημειώσεις | Pdf

Τόμος Γ. Κεφάλαιο 14. Η οικοδόμηση του μεταπολεμικού ελληνικού κράτους ( 1952-1974)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14 Η ΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΟΛΕΜΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ( 1952- 1974) ΕΝΟΤΗΤΑ 14.1 Η ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΑΠΟ ΤΑ ΚΟΜΜΑΤΑ ΤΗΣ ΔΕΞΙΑΣ (1952-1964) ΕΝΟΤΗΤΑ 14.2 Η ΑΝΟΔΟΣ ΚΑΙ Η ΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΝΟΤΗΤΑ 14.3 Η ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΩΝ ( 1967-1974) ΕΝΟΤΗΤΑ 14.4 Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ( 1952- 1974) ΕΝΟΤΗΤΑ 14.5 Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ( 1952- 1974)

Η οικοδόμηση του μεταπολεμικού ελληνικού κράτους (1952-1974) | Video/Pdf
Η οικοδόμηση του μεταπολεμικού ελληνικού κράτους (1952-1974) - Σημειώσεις | Pdf

Τόμος Γ. Κεφάλαιο 15. Η Ελλάδα σύγχρονο κράτος ( 1974- )

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 15 Η ΕΛΛΑΔΑ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΚΡΑΤΟΣ ( 1974- ) ΕΝΟΤΗΤΑ 15.1 Η ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΠΟΛΙΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ( 1974- 1981) ΕΝΟΤΗΤΑ 15.2 Η ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1981- ΕΝΟΤΗΤΑ 15.3 Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Η Ελλάδα σύγχρονο κράτος ( 1974- ) | Video/Pdf
Η Ελλάδα σύγχρονο κράτος ( 1974- ) - Σημειώσεις | Pdf

Επαναληπτικό υλικό ΕΛΠ 11

Προτεινόμενα θέματα ΕΛΠ 11, Ερωτήσεις - απαντήσεις Α Tόμος , Ερωτήσεις - απαντήσεις Β Tόμος, Ερωτήσεις - απαντήσεις Γ Tόμος, Ερωτήσεις - απαντήσεις Α & Β & Γ Tόμοι, Θέματα εξετάσεων 2013-2018

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ Ελληνική Ιστορία ΕΛΠ 11
Επανάληψη ύλης - Α τόμος - Ά μέρος | Video
Επανάληψη ύλης - Α τόμος - Β μέρος | Video
Επαναληπτικές σημειώσεις Α Tόμος | Pdf
Επανάληψη ύλης - Β τόμος -Α μέρος | Video
Επανάληψη ύλης - Β τόμος - Β μέρος | Video
Επαναληπτικές σημειώσεις Β Tόμος | Pdf
Επανάληψη ύλης - Γ τόμος - Α μέρος | Video
Επανάληψη ύλης - Γ τόμος - Β μέρος | Video
Επανάληψη ύλης - Γ τόμος - Γ μέρος | Video
Επαναληπτικές σημειώσεις Γ Tόμος | Pdf
Λυμένα θέματα εξετάσεων 2020-2022 | Pdf
Προτεινόμενα θέματα ΕΛΠ 11 - Ερωτήσεις - απαντήσεις Α & Β & Γ Tόμοι | Pdf
Θέματα εξετάσεων 2013-2018 | Pdf

Αξιολόγηση Εκπαιδευτή - Υλικού ΕΛΠ 11

Αξιολόγηση Εκπαιδευτή - Υλικού ΕΛΠ 11

Αξιολόγηση - Υλικού - Εκπαιδευτή ΕΛΠ 11 | survey
Πίσω στην κορυφή