Skip to content

Onlearn.gr | Online Φροντιστήριο | Εργασίες, Μαθήματα

ΕΑΠ - ΕΛΠ: Ελληνικός Πολιτισμός

ΕΠΟ 21 - Ιστορία της Ευρωπαϊκής Λογοτεχνίας


Τάξη
Θεοδώρα Βαγιώτη
Αγόρασε για €99

Η θεματική ενότητα ΕΠΟ 21 στοχεύει να σας παρουσιάσει με τρόπο εύληπτο την ελληνική γραμματεία της αρχαίας και βυζαντινής περιόδου ως βασικό συστατικό του ελληνικού πολιτισμού και να εξοικειώσει τους φοιτητές με τις μεθόδους, τα βασικά εργαλεία και τα προβλήματα της φιλολογικής έρευνας.

ΕΠΟ 21 - Ιστορία της Ευρωπαϊκής Λογοτεχνίας για Σπουδές στο Ε.Α.Π.

Μέσα από το Πρόγραμμα Σπουδών Onlearn.gr για την ΕΠΟ 21 - Ιστορία της Ευρωπαϊκής Λογοτεχνίας, θα επικεντρωθούμε στα εξής αντικείμενα:

επο215keys

Οι ερωτήσεις σας για την ΕΠΟ 21 - Q&Α

Γενική περιγραφή της ΘΕ ΕΠΟ 21

Σκοπός της ενότητας είναι ο/η φοιτητής/τρια να είναι ικανός, να γνωρίζει τις βασικές περιόδους και να διακρίνει τα καλλιτεχνικά ρεύματα/τις πνευματικές τάσεις που αποτελούν σταθμούς στην ιστορία της λογοτεχνίας των ευρωπαϊκών χωρών από τον 12ο αι. έως και τον 20ο αι, να γνωρίζει κορυφαίους συγγραφείς και έργα που ανήκουν στον "κανόνα" της ευρωπαϊκής λογοτεχνίας από τον 12ο αι. έως και τον 20ό αι. και τα βασικά λογοτεχνικά είδη (genres) που αναπτύχθηκαν σε διάφορες περιόδους της ευρωπαϊκής λογοτεχνικής ιστορίας από τον 12ο αι. έως και τον 20ό αι., τις εκφάνσεις και τις μετεξελίξεις τους μέσα στο χρόνο, να αναλύει λογοτεχνικά κείμενα σχετικά με το είδος τους, τη θεματική τους, το ύφος τους, τις ιδεολογικές τους προεκτάσεις, να συγκρίνει λογοτεχνικά κείμενα ίδιας ή διαφορετικής παράδοσης ή τάσης βάσει της θεματικής τους, των ειδολογικών και των υφολογικών τους χαρακτηριστικών, αλλά και των ιδεών που πραγματεύονται, να συνθέτει εργασίες όπου θα δύναται να συνδυάσει διαδοχικά γραμματολογικά στοιχεία, που αφορούν σε συγκεκριμένα λογοτεχνικά είδη ή έργα, με τη μορφολογική και ιδεολογική ανάλυσή τους.

Γνωστικά Αντικείμενα της ΘΕ ΕΠΟ 21

α) Εισαγωγή στην Ιστορία της Λογοτεχνίας β) Η ιστορία της Ευρωπαϊκής Λογοτεχνίας από τον στ' έως τον κ΄αιώνα

Πόσες είναι οι Γραπτές Εργασίες και σε τι χρονική προθεσμία υποβάλλονται;

Το πρόγραμμα μελέτης της Θ.Ε. περιλαμβάνει την εκπόνηση τεσσάρων γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους που αποτελεί και προϋπόθεση για τη συμμετοχή στις τελικές εξετάσεις. Συγκεκριμένα, ο μέσος όρος των βαθμών των εργασιών συμμετέχει κατά 30% στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. και ο βαθμός των εξετάσεων συμμετέχει αντίστοιχα κατά 70%. Οι υποχρεωτικές εργασίες είναι τέσσερις. Κάθε εργασία καταπιάνεται με μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο και το πρώτο μέρος της είναι γραμματολογικής φύσης, ενώ το δεύτερο έχει να κάνει με κριτική προσέγγιση και συγκριτική μελέτη συνήθως μεταξύ δύο εξεταζόμενων λογοτεχνικών ειδών της συγκεκριμένης χρονικής περιόδου που καλύπτει η ύλη βάσει του χρονοδιαγράμματος μελέτης. Η μελέτη, κατανόηση και επίλυση των εργασιών, μας προετοιμάζει δυναμικά και στοχευμένα για την επιτυχία μας επί των αντίστοιχων θεμάτων των εξετάσεων.

Δείτε τα δωρεάν βιντεο μας & γνωρίστε τον κόσμο της online εκπαίδευσης onlearn.gr!

 

Πλήρες πακέτο Σημειώσεων για όλη την θεματική ενότητα!

Δείτε τα δωρεάν pdf μας & γνωρίστε τον κόσμο της online εκπαίδευσης onlearn.gr!

 

 

Αγόρασε online τις εκπαιδευτικές υπηρεσίες onlearn.gr

 

 

Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας για διαθεσιμότητα που αφορά:

Η ψηφιακή τάξη onlearn.gr βρίσκετε δίπλα σας με:

quidance

Καθοδήγηση

Εβδομαδιαία καθοδήγηση στην πλατφόρμα εκπαίδευσης.

resource

Εκπαιδευτικό υλικό

Βιντεομαθήματα, σημειώσεις,ασκήσεις,εργασίες και quiz αυτοαξιολόγησης.

forum

Φόρουμ

Επίλυση αποριών και δημιουργικός διάλογος με καθηγητές-forums.

group

Γκρουπ

Θεματικές ομάδες ενημερώσεων γκρουπ-group.

Πλήρες πακέτο Σημειώσεων για όλη την θεματική ενότητα!

Αυτό είναι το σχεδιάγραμμα της τάξης:

Εργασίες ΕΠΟ 21 2023-24

Σε αυτή την ενότητα θα βρείτε: Τις εργασίες μαζί με τις λύσεις τους , Βιντεο & Pdf, του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους.

Πρότυπη λύση 4ης εργασίας 2023-24
Πλάνο μελέτης - Επίλυση 4ης πρότυπης εργασίας 2023-24 | Video/Pdf
Πρότυπη λύση 3ης εργασίας 2023-24 | Video/Pdf
Πρότυπη λύση 2ης εργασίας 2023-24 | Video/Pdf
Πρότυπη λύση 1ης εργασίας 2023-24 | Video/Pdf
Οδηγίες συγγραφής εργασιών ΕΠΟ | Pdf
Συνοπτικός οδηγός - σύστημα Harvard ή ΑΡΑ | Pdf

Λυμένα θέματα εργασιών προηγούμενων ετών ΕΠΟ 21

Σε αυτή την ενότητα θα βρείτε: Λυμένα θέματα εργασιών , Βίντεο & Pdf, προηγούμενων ετών ΕΠΟ 21.

Πρότυπες λύσεις γραπτών εργασιών - 1η εργασία 2020-23 | Video/Pdf
Πρότυπες λύσεις γραπτών εργασιών - 2η εργασία 2020-23 | Video/Pdf
Πρότυπες λύσεις γραπτών εργασιών - 3η εργασία 2020-23 | Video/Pdf
Πρότυπες λύσεις γραπτών εργασιών - 4η εργασία 2020-23 | Video/Pdf

Έλεγχος λογοκλοπής- Plagiarism check

Σε αυτή την ενότητα μπορείτε να υποβάλετε την εργασία σας για έλεγχο λογοκλοπής.

Έλεγχος λογοκλοπής 4ης εργασίας
Έλεγχος λογοκλοπής 3ης εργασίας
Έλεγχος λογοκλοπής 2ης εργασίας

Εισαγωγή: η λογοτεχνία και η μελέτη της

Α΄ τόμος, κεφ. 1

1.1 Το αντικείμενο I pdf
1.2 Η Μελέτη I pdf

Η λογοτεχνία του Μεσαίωνα

Α΄ τόμος, κεφ. 2

2.1 Ανατολή και Δύση I pdf
2.2 Γραμματεία και Λογοτεχνία I pdf

Η λογοτεχνία της Αναγέννησης & του Ουμανισμού

Α΄ τόμος, κεφ. 3

3.1 Νέα ιστορική εποχή I pdf
3.2 Γενική γραμματεία I pdf
3.3 Ποίηση I pdf
3.4 Πεζογραφία και θέατρο I pdf

Η λογοτεχνία του Μπαρόκ & του Κλασικισμού

Α΄ τόμος, κεφ. 4

4.1 Μεταβατικές αντιφάσεις I pdf
4.2 Γραμματεία και δοκίμιο I pdf
4.3 Ποίηση I pdf
4.4 Πεζογραφία I pdf
4.5 Θέατρο I pdf

Η λογοτεχνία του 18ου αιώνα

Β΄ τόμος, κεφ. 1

1.1 Η Ευρώπη κατά τον 18ο αιώνα I pdf
1.2 Το πρώτο ήμισυ του 18ου αιώνα I pdf
1.3 Το δεύτερο ήμισυ του 18ου αιώνα I pdf

Η λογοτεχνία του α΄ μισού του 19ου αι. (Ρομαντισμός)

Β΄ τόμος, κεφ. 2

2.1 Γενικές τάσεις του 19ου αιώνα I pdf
2.2 Η ποίηση I pdf
2.3 Το θέατρο I pdf
2.4 Το μυθιστόρημα I pdf

Η λογοτεχνία του β΄ μισού του 19ου αιώνα

Β΄ τόμος, κεφ. 3

3.2 Η αναζήτηση του αληθινού: ρεαλισμός & νατουραλισμός I pdf
3.3 Η αναζήτηση του ωραίου: αισθητισμός, συμβολισμός, παρακμή I pdf

Η λογοτεχνία του Μοντερνισμού

Β΄ τόμος, κεφ. 4

4.1 Μοντερνισμός & Νεωτερικότητα I pdf
4.2 Η εποχή των βίαιων συγκρούσεων I pdf

Έλεγχος λογοκλοπής- Plagiarism check

Έλεγχος λογοκλοπής 1
Έλεγχος λογοκλοπής 2
Έλεγχος λογοκλοπής 3
Έλεγχος λογοκλοπής 4

Επαναληπτικό υλικό ΕΠΟ 21

Σημειώσεις ορισμών - έργων | Pdf
Πίσω στην κορυφή