Skip to content

Onlearn.gr | Online Φροντιστήριο | Εργασίες, Μαθήματα

ΕΑΠ - ΕΠΟ: Ευρωπαϊκός Πολιτισμός

ΕΠΟ 30 - Βυζαντινός & Δυτικός Κόσμος


Τάξη
Για πληροφορίες σχετικά με την εγγραφή στο μάθημα, πάτησε παρακάτω.
Επικοινωνήστε μαζί μας

Η θεματική ενότητα ΕΠΟ 30 στοχεύει να σας παρουσιάσει τον Βυζαντινό πολιτισμό σε παράλληλη πορεία με τον πολιτισμό που αναπτύχθηκε στη Δύση και να ανιχνεύσει τις διάφορες πτυχές αλληλεπίδρασής τους και η Αναγέννηση και η Μεταρρύθμιση.

ΕΠΟ 30 - Βυζαντινός & Δυτικός Κόσμος για Σπουδές στο Ε.Α.Π.

 

Οι ερωτήσεις σας για την ΕΠΟ 30 - Q&ΑΓενική περιγραφή της ΘΕ ΕΠΟ 30

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του γνωστικού αντικειμένου της ΘΕ ΕΠΟ 30 οι φοιτητές θα είναι σε θέση να: να ανακαλούν στη μνήμη τους και να αναγνωρίζουν κομβικά γεγονότα που σφράγισαν την πορεία της βυζαντινής Ανατολής και της λατινοϊταλικής Δύσης καθώς και τις μεταξύ τους σχέσεις, να περιγράφουν και να ερμηνεύουν φαινόμενα σύγκλισης, απόκλισης και σύγκρουσης των δύο κόσμων, χρησιμοποιώντας εύστοχα παραδείγματα, να αναλύουν παράγοντες που άσκησαν αποφασιστική επίδραση στις σχέσεις των δύο κόσμων και να διακρίνουν τα αποτελέσματα και τις επιπτώσεις τους,να αναπτύσσουν προβληματισμό για επιμέρους θεματικές των πολύπλοκων σχέσεων Ανατολής-Δύσης και να μπορούν να συνθέτουν κείμενα, έχοντας επιλέξει υλικό από δημοσιευμένες πηγές,να προβαίνουν σε εκτιμήσεις για τις διακυμάνσεις στις σχέσεις των δύο κόσμων και να αποφαίνονται με κριτική ικανότητα και συγκροτημένη επιχειρηματολογία για τα ζητήματα αυτά.

Γνωστικά Αντικείμενα της ΘΕ ΔΕΟ ΕΠΟ 30

α) Βυζαντινός και Δυτικός Πολιτισμός: Συγκλίσεις και αποκλίσεις β) Αναγέννηση και ουμανισμός γ) Μεταρρύθμιση και αντιμεταρρύθμιση

Πόσες είναι οι Γραπτές Εργασίες και σε τι χρονική προθεσμία υποβάλλονται;

Το πρόγραμμα μελέτης της ΕΠΟ 30 περιλαμβάνει την υλοποίηση 4 εργασιών. Για τη συμμετοχή στις τελικές εξετάσεις της θεματικής ενότητας είναι απαραίτητη η ‘’συγκέντρωση’’ 20 βαθμών μέσα από την εκπόνηση των γραπτών εργασιών του εκάστοτε ακαδημαϊκού έτους. Ο μέσος όρος της βαθμολογίας των εκπονηθέντων γραπτών εργασιών, όταν αυτός είναι προβιβάσιμος, συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού του φοιτητή κατά 30% (ενώ ο βαθμός των τελικών γραπτών εξετάσεων κατά 70%). Στην περίπτωση εκείνη που κάποιος/α φοιτητής/τρια έχει συμπληρώσει 20 βαθμούς από τις τρεις πρώτες γραπτές εργασίες τότε δεν είναι ‘’υποχρεωτική’’ η παράδοση της τέταρτης εργασίας. Αξίζει να σημειώσουμε εδώ ότι η εκπόνηση των γραπτών εργασιών είναι καταλυτικής σημασίας όχι μόνο για τον ‘’προβιβασμό’’ μας στις τελικές εξετάσεις , αλλά και για την καλύτερη προετοιμασία μας για τις εξετάσεις της ΔΕΟ 31 (…αφού πολλές φορές τα θέματα των εξετάσεων σχετίζονται σε μεγάλο βαθμό με τα θέματα των εργασιών στη συγκεκριμένη θεματική ενότητα).

Δείτε τα δωρεάν βιντεο μας & γνωρίστε τον κόσμο της online εκπαίδευσης onlearn.gr!

 

 

Δείτε τα δωρεάν pdf μας & γνωρίστε τον κόσμο της online εκπαίδευσης onlearn.gr!

 

 

Αγόρασε online τις εκπαιδευτικές υπηρεσίες onlearn.gr

 

 

Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας για διαθεσιμότητα που αφορά:

 

 

Η ψηφιακή τάξη onlearn.gr βρίσκετε δίπλα σας με:

 

quidance

Καθοδήγηση

Εβδομαδιαία καθοδήγηση στην πλατφόρμα εκπαίδευσης.

resource

Εκπαιδευτικό υλικό

Βιντεομαθήματα, σημειώσεις,ασκήσεις,εργασίες και quiz αυτοαξιολόγησης.

forum

Φόρουμ

Επίλυση αποριών και δημιουργικός διάλογος με καθηγητές-forums.

group

Γκρουπ

Θεματικές ομάδες ενημερώσεων γκρουπ-group.

Αυτό είναι το σχεδιάγραμμα της τάξης:

Εργασίες ΕΠΟ 30 2020-21

Σε αυτή την ενότητα θα βρείτε: Τις εργασίες μαζί με τις λύσεις τους , Βιντεο & Pdf, του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους.

pageText Πρότυπη λύση 3ης εργασίας 2020-21
pageText Πρότυπη λύση 2ης εργασίας 2020-21
pageText Πρότυπη λύση 1ης εργασίας 2020-21
pageText Επίλυση 1ης πρότυπης εργασίας 2020-21 | Video/Pdf
pageText Οδηγίες συγγραφής εργασιών ΕΠΟ | Pdf
pageText Συνοπτικός οδηγός - σύστημα Harvard ή ΑΡΑ | Pdf

Εργασίες ΕΠΟ 30 2018-19

Σε αυτή την ενότητα θα βρείτε: Τις εργασίες μαζί με τις λύσεις τους , Βιντεο & Pdf, του ακαδημαϊκού έτους 2018-19.

pageText 4η Εργασία - Πρότυπη λύση
pageText Πρότυπη λύση 1ης εργασίας 2019-20
pageText Πρότυπη λύση 2ης εργασίας 2019-20
pageText Πρότυπη λύση 3ης εργασίας 2019-20
pageText Πρότυπη λύση 4ης εργασίας 2019-20

Έλεγχος λογοκλοπής- Plagiarism check

Σε αυτή την ενότητα μπορείτε να υποβάλετε την εργασία σας για έλεγχο λογοκλοπής.

unicheck Έλεγχος λογοκλοπής 1
unicheck Έλεγχος λογοκλοπής 2
unicheck Έλεγχος λογοκλοπής 3
unicheck Έλεγχος λογοκλοπής 4

Χρονοδιάγραμμα μελέτης ΕΠΟ 30

Χρονοδιάγραμμα μελέτης ΕΠΟ 30 2020-21

pageText Χρονοδιάγραμμα μελέτης ΕΠΟ 30 | Excel

Online Βιβλιοθήκες Ελληνικές & ξενόγλωσσες βιβλιοθήκες - Πηγές & βιβλιογραφία

Online Βιβλιοθήκες Ελληνικές και ξενόγλωσσες βιβλιοθήκες. Πηγές & βιβλιογραφία για πτυχιακές & διπλωματικές εργασίες.

pageText Online Βιβλιοθήκες Ελληνικές & ξενόγλωσσες βιβλιοθήκες

Μελέτη στην ψηφιακή τάξη onlearn.gr - Συχνές ερωτήσεις

Σε αυτή την ενότητα θα βρείτε: Μελέτη στην ψηφιακή τάξη onlearn.gr - Συχνές ερωτήσεις

pageText Πως βλέπω τα βιντεομαθήματα-σημειώσεις | Video
pageText Πως επικοινωνώ με τους καθηγητές στο onlearn.gr | Video
pageText Πως βλέπω τα γεγονότα στο ημερολόγιο | Video
pageText Πως μπορώ να συνδεθώ στα Online μαθήματα | Video
pageText Πως υποβάλλω την εργασία μου για έλεγχο λογοκλοπής | Video
Πίσω στην κορυφή